Loakstenen commissie

Wanneer komen we bij elkaar.

De commissie komt slechts ad-hoc bij elkaar.

De laatste min of meer succesvolle missie was op 7 oktober op zoek naar de steen bij Snippertweg 10 in Losser

We zijn lid van het Platform Markestenen Twente en nemen in principe deel aan de jaarlijkse vergadering.

U kunt ons bereiken via het sturen van een e-mail naar genealogie@historischekringlosser.nl

 

De werkgroep samenstelling

De Loakstenen werkgroep bestaat momenteel uit zes personen:

Andries Kuperus, Harry Dekkers, André van der Veer, Bert Duursma, Henk Stobbe en Peter Heerink (contactpersoon en webmaster)

Ad hoc worden we ondersteund door Gerard Snippert

 

Wat willen we bereiken ?

De geschiedenis en locatie vastleggen van de grenzen, markestenen en grensstenen van de Marke Losser met respectievelijk Marke Lonneker ( west, zuid ) , Marke de Lutte (Noord), Niedersachen (Oost), Nord Rhein Westfalen (Oost en Zuid) en dat in de ruimste zin van het woord.

 

Het Marke en Grensstenen Archief

Het Archief moet nog worden opgebouwd. Deze zal worden opgenomen in de Oet Dorp en Marke wiki.

Interessante links:

Platform "Markestenen en markegrenzen in Twente"