Jaarverslag

Activiteiten

Na het goed verlopen jubileumjaar 2019 is 2020 niet zo succesvol verlopen zoals de HKL had gehoopt. Het virus zorgde ervoor dat veel geplande activiteiten geen doorgang konden vinden.

Op de nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari waren weer veel leden aanwezig. De onderhoudende toets over de kennis van Losser en omgeving en het bekende HKL Nieuwjaars drankje en kniepertjes zorgden ervoor dat deze bijeenkomst een succes was.

Op maandag 3 februari heeft de heer John van Zuidam tijdens de ledenavond een lezing gehouden over zijn in 2018 verschenen boek “Oale groond”. In dit boek beschrijft hij de geschiedenis van het Twentse landschap.

Door de intelligente lockdown in dit kalenderjaar konden de ledenavond op 23 maart en de jaarvergadering op 19 april met het geplande uitstapje naar Ahaus niet plaatsvinden.In 2020 zou ook de viering van 75 jaar bevrijding plaatsvinden. De HKL besteedt elk jaar door middel van een scholenproject, met onder andere een bezoek aan Kamp Westerborg door een groep 8 van een van de basisscholen in de gemeente Losser, aandacht aan de 2Wereldoorlog, met name in Losser. Helaas kon het dit jaar niet plaatsvinden vanwege de maatregelen die de scholen moesten nemen als gevolg van de corona epidemie.

In het kader van 75 jaar bevrijding hebben Harry Dekkers en André van der Veer het boek “Losser weer vrij / Oorlog Bevrijding en Vrijheid” geschreven. Dit boek is gratis verspreid onder de leden en alle leerlingen van de basisscholen in de gemeente Losser. De officiële aanbieding van het boek heeft later in het jaar plaatsgevonden. Alle overige activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding konden geen doorgang vinden. Alle leerlingen van de basisscholen in de gemeente Losser en ook de leerlingen van het Carmelcollege in Losser hebben in de maand mei een exemplaar ontvangen. Het boek is ook (gratis) verspreid onder onze leden. De officiële aanbieding van het boek heeft later in het jaar plaatsgevonden.

 

Slechts twee herdenkingsplechtigheden, waar de HKL bij betrokken was, konden op de geplande datum plaatsvinden.

Op zaterdag 15 februari werd in Glane herdacht, dat op die datum in 1945 het dorp bij vergissing werd gebombardeerd. Burgemeester Cia Kroon legde bloemen. Ook nabestaanden van de slachtoffers, de Dorpsraad Glane, omwonenden en de HKL namen aan de plechtigheid deel.

 

En op donderdag 5 maart werd bij de boerderij Deppenbroek 8 herdacht, dat daar op die datum in 1945 Henk Brinkgreve werd doodgeschoten. Ook hier veel belangstelling. Anette Niessen-Brinkgreve (op de foto in het midden met haar echtgenoot) sprak namens de familie en legde bloemen, evenals de burgemeester, de HKL en belangstellenden.

Alle overige activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding konden helaas geen doorgang vinden.

Op 3 september kon Thea Evers, in het bijzijn van o.a. oud-ambtenaren van de gemeente Losser, op een voor deze tijd karakteristieke wijze, het eerste exemplaar van Oet Dorp en Marke 2020/3, gewijd aan het 50-jarig jubileum van het gemeentehuis, overhandigen aan burgemeester mevr. Kroon. Georg van Slageren gaf tijdens deze bijeenkomst een presentatie over de geschiedenis van het gemeentehuis. Op de website van de HKL is uitgebreid aandacht geschonken aan dit jubileum.

Foto Astrid Olde Olthuis

Op 7 september (de datum waarop hij 1944 in concentratiekamp Mauthausen werd vermoord) is bij de vroegere woning van Jo ter Laak aan de Hoofdstraat 60 in Overdinkel een herdenking gehouden van zijn leven en verzet tegen de nazi’s. Ter gelegenheid hiervan is er een plaquette in de tuin van de woning onthuld.

Tijdens deze herdenking heeft tevens de uitgestelde overhandiging van het boek ‘Losser weer vrij’ aan burgemeester Kroon plaatsgevonden.

Ook kon er op 15 september in ’t Trefhuus in Overdinkel nog een ledenavond worden georganiseerd. Op deze avond konden de aanwezige leden genieten van een film van het interview door Sietse Smit met de 90-jarige Lammert de Veen over zijn oorlogservaringen, en van films over het jubileum van de zusters in Overdinkel en over het 50-jarig jubileum van het gemeentehuis, nu ‘t Lossers hoes.

(Ter gelegenheid van de viering van 100 jaar zusters in Overdinkel werd bij de H. Gerardus Majellakerk een Mariakapelletje geplaatst.)

Bestuurswijzigingen

Dit jaar heeft zich ook een aantal wijzigingen voorgedaan in het bestuur. Per 1 mei is Thea Evers gestopt als voorzitter. Thea Evers is in 1984 toegetreden tot het bestuur. In 1991 is ze voorzitter geworden en na 29 jaar deze functie te hebben bekleed heeft zij de voorzittershamer overgedragen aan Chris Meekers.

Het penningmeesterschap is door Harry Dekkers, overgedragen aan Gerrit Wolf. Harry Dekkers is van 2006 tot dit jaar penningmeester geweest.

Daarnaast heeft Georg van Slageren het bestuur verlaten. Georg is in 1996 toegetreden tot het bestuur in de functie van penningmeester. Nadien is hij tot 2019 secretaris van de stichting geweest en bleef nog een jaar bestuurslid.

Ook Gerda Hogebrink heeft in 2020 het bestuur verlaten. Sinds 1999 heeft zij zitting gehad in het bestuur en aan verschillende activiteiten meegewerkt.

Met ingang van 1 september heeft Dick Grovenstein het secretariaat overgenomen van Peter Heerink. Deze was de opvolger van Georg van Slageren, maar door de vele andere werkzaamheden binnen de HKL bleek het voor hem niet mogelijk om het secretariaat erbij te doen.

Alle afgetreden bestuursleden blijven nog wel diverse activiteiten uitvoeren binnen de HKL.

Door het niet doorgaan van de jaarvergadering kon er nog geen afscheid worden genomen van de afgetreden bestuursleden. Het afscheid zal op een later tijdstip (in betere tijden) gaan plaatsvinden.

Namens de HKL heeft Andre van der Veer zitting genomen in de Commissie Naamgeving (voorheen de straatnamencommissie) van de gemeente Losser.

Vergaderingen.

Het vergaderschema van het bestuur kon dit jaar niet gehanteerd worden vanwege de coronamaatregelen. Het was niet toegestaan om met meer dan 4 personen aanwezig te zijn in onze ruimte van ‘t Lossers Hoes.

Na de vergadering in februari werd de volgende vergadering gehouden in augustus. Naderhand bleek dit de laatste van het kalenderjaar te zijn.

Het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) is wel een aantal malen bij elkaar geweest om de lopende zaken te bespreken.

Aantal leden

De ledenadministratie is dit jaar nog gevoerd door Chris Meekers, naast zijn nieuwe functie als voorzitter. Naar een opvolger wordt nog gezocht. Op 31 december 2020 had de Historische Kring Losser 1121 leden tegen 1128 leden een jaar eerder.

Overige zaken

Peter Heerink, Judith Nijenhuis, Harry Eulderink en Hans Schulten zijn gestart met de opzet van een genealogische website. Tot nu zijn de verhalen over de bewoners van dit gebied meestal vastgelegd in boeken of in artikelen in Oet Dorp en Marke. Met het opzetten van deze genealogische website wil de HKL een aanzet geven voor een overzicht van de bevolking van Losser, Overdinkel en Glane door de jaren heen.

Sociale media

Vanwege de beperkingen dit jaar heeft facebook de voorkeur gekregen om wetenswaardigheden over Losser, Overdinkel en Glane te verspreiden. Bijna dagelijks is er op Facebook informatie verstrekt.

Daarnaast gebeurde dit via de digitale nieuwsbrief die de leden regelmatig per mail hebben ontvangen.

Tot slot

Het bestuur wil bij deze iedereen bedanken die zich in 2020 heeft ingezet voor de HKL.