Het meisje in de Froenstraat ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat

In de jaren 1979 tot 1995 maakte Norbert Klein, destijds actief in de – helaas ter ziele gegane – ‘Hifo’ (historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.
In het jaar 2005 maakte de HKL van deze foto’s met toelichtende teksten een boek. Het boek waarvan in twee drukken ruim 900 exemplaren beschikbaar kwamen was binnen een half jaar uitverkocht.

Vanaf juli 2006 tot en met juli 2015 zijn alle foto’s en bijbehorende tekstpagina’s op de website gepubliceerd. In het archief vindt u de namen van de portretteerden.

Wij streven ernaar de teksten zo veel mogelijk ‘up to date’ te houden. Als u bekend is dat een geportretteerde is overleden, terwijl dat nog niet is verwerkt, verzoeken wij u daarom vriendelijk dit te melden aan secretaris@historischekringlosser.nl.