Genealogie

Wanneer komen we bij elkaar.

Het werken in de genealogie  database kan volledig online dus wordt veelal thuis gewerkt.

Voor de onderlinge contacten hebben we een whatsapp groep.

Regelmatig treffen we elkaar in 't Losserhoes, lok 1.25 op een dinsdagavond van 19:00-21:00.

De volgende genealogie werkgroepavonden zijn dinsdag  24 jan 2023 ; 28 feb 2022 ; 28 maart 2022.

We gaan ook open genealogie middagen organiseren voor de HKL leden. Kom rustig langs met u vragen.

  • Maandag 6 februari 14:00-1600

U kunt ons bereiken via het sturen van een e-mail naar genealogie@historischekringlosser.nl

 

De werkgroep samenstelling

De werkgroep genealogie bestaat momenteel uit vijf personen:

Judith Nijenhuis, Hans Schulten, Harry Eulderink, Barbara Doosje en Peter Heerink (contactpersoon en webmaster)

Wat willen we bereiken ?

Momenteel zijn we bezig een genealogische database op te bouwen van de bevolking van de voormalige Marke Losser door de jaren heen.

Gezien de verwevenheid van de bevolking met de rest van NO-Twente, maar ook het Duitse grensgebied en de migratiestromen rond 1900 wordt hierbij geen halt gehouden aan de grens van de Marke Losser.

De Genealogie website

De genealogie database werkt met de The Next Generation software.         The Next Generation 13 of Genealogy sitebuilding

Met dit programma kunnen we met zijn allen tegelijk muteren in de online database.

Vanuit deze database wordt dynamisch een webpagina opgemaakt van elke stamboom.

Medio maart 2021 zijn we met name door de genealogie data van Hans Schulten gegroeid naar een database met meer dan 70.000 personen.

Wilt u de genealogiedatabase bezoeken klik dan op de volgende link.