Wat doet de Historische Kring Losser?

"Dat is zo mooi van de Historische Kring dat je steeds meer te weten komt van een dorp. Zo wordt een dorp steeds interessanter en boeiender."
Deze mooie woorden schreef een al jaren in Canada wonende Losserse aan de redactie van 'Oet Dorp en Marke'. De woorden zijn van belang voor iedereen die in Losser, Overdinkel en Glane ge´nteresseerd is. Dat zijn de inwoners van die dorpen, maar ook oud-inwoners en anderen die met Losser een band hebben gekregen, die niet meer loslaat. Eind dec 2016 waren het bijna 1000 van die ge´nteresseerden lid van de Historische Kring Losser (HKL).

De HKL is opgericht in 1969 en stimuleert de interesse voor de geschiedenis van Dorp en Marke Losser vooral door: