Contact met de Historische Kring Losser

Vragen en opmerkingen met betrekking tot onze website en alles wat u op de site aantreft kunt u richten aan de secretaris. De secretaris zal er dan voor zorgen dat uw reactie bij de juiste persoon terecht komt, zodat er - als dat nodig is - zo spoedig mogelijk actie ondernomen kan worden.

Het e-mailadres van de secretaris is: secretaris@historischekringlosser.nl

Ook andere vragen of opmerkingen met betrekking tot de Historische Kring Losser en de geschiedenis van Losser (in de meest brede zin) zijn welkom.