Jaarboek Twente 2023 bestellen

Op vrijdag 28 oktober 2022 wordt het Jaarboek Twente 2023: Twente tussen Oost en West gepresenteerd.

Jaarboek Twente 2023

Op een eeuwenoude kruising van wegen werd in het Springendal een Merovingische goud- en zilverschat gevonden: het bleek een offerplaats uit de zevende eeuw. Archeologen beschrijven voor Jaarboek Twente 2023 deze uitzonderlijke vondst.
Voor Twente kan ‘het westen’ Amsterdam betekenen, waar al in de zeventiende en achttiende eeuw vele Twentenaren een nieuw bestaan zochten. Het kan ook Millerville zijn in The States, waar je vanuit Lattrop door een combinatie van toeval en ondernemingszin terecht kunt komen.
Een eerste kennismaking met nieuw onderzoek naar slavernijverleden leidt naar oost en west, ook naar Twente. Jaarboek Twente 2023 kijkt eveneens naar andere windstreken. Onder meer via hedendaagse kunst, het oudste gedicht van de Lage Landen, de ringwalburg van Oldenzaal naar de blik van Johan Nieuhoff op de wereld van ooit. De meer dan honderd afbeeldingen in deze 62e jaargang vervolmaken onze blik op Twente toen en nu.

Voor leden van de HKL is er weer een mogelijkheid het jaarboek te bestellen voor de prijs van slechts €16,00 i.p.v €20,95

Bestellen bij de HKL kan tot en met 24 oktober 2022.

  Velden met een * zijn verplichte velden

  Uw kunt via dit formulier het Jaarboek Twente 2023 bestellen.

  De bestelling is pas definitief nadat het bedrag is overgemaakt op rekening NL 35 RABO 0337 3080 98 onder vermelding van Jaarboek Twente 2023, uw naam en het adres. Vergeet hier niet uw naam en het adres anders kunnen we uw bestelling niet aan de betaling koppelen.

  Ik bestel hierbij het Jaarboek Twente 2023 als voorbestelling voor de prijs van €16,00 per stuk.

  Ledenavond 12 september

  Op maandag 12 september houdt de Historische Kring Losser om 20.00 uur een ledenavond in Grand Café Hotel Smit aan de Brinkstraat.

  Tijdens deze ledenavond zal de nieuwe voorzitter van de Historische Kring Losser zich voorstellen en wordt er afscheid genomen van de bestuursleden die de afgelopen tijd (tijdens de corona pandemie) zijn afgetreden.

  Verder zullen de volgende films worden vertoond:
  “Nog een paar boodschappen doen, want Bossie gaat sluiten” en 
  “De Smokkelfilm” welke gemaakt is in opdracht van de Stichting Bruisend Overdinkel.

  Na de pauze zal Georg van Slageren een lezing houden over “Bommen Berend” (brand in Losser).

  Dit jaar zullen er, indien de omstandigheden het toelaten, nog ledenavonden worden gehouden op maandag 24 oktober, 28 november en 9 januari (nieuwjaarsbijeenkomst). 
  Zodra de invulling van deze avonden bekend is zal het kenbaar gemaakt worden op deze site en in onze nieuwsbrief.

  De toegang tot de ledenavonden is gratis voor leden van de HKL.

  Breugheliaans Festijn

  Op vrijdag 26 augustus, zaterdag 27 augustus en zondag 28 augustus zal de Historische Kring Losser met een kraam aanwezig zijn op het Breugheliaans Festijn. We staan aan de Brinkstraat tegenover de HEMA.

  In de kraam zullen we informatie verstrekken over de stichting en verkopen. We hopen u bij onze kraam te mogen ontvangen.

  Jaarvergadering en uitstapje.

  Op zondag 24 april hield de Historische Kring Losser haar jaarvergadering bij Hotel Grand Café Smit in Losser.

  De voorzitter, Chris Meekers, gaf een korte terugblik op de afgelopen twee jaar. Vanwege de coronamaatregelen was het vorig jaar niet mogelijk om een jaarvergadering te houden. Ondanks deze maatregelen heeft er toch het nodige kunnen plaatsvinden en hij hoopt dat we nu weer de activiteiten kunnen uitvoeren die we voorheen ook deden. Te beginnen met het uitstapje van vandaag.

  Chris Meekers deelde tevens mede dat hij met ingang van 1 juni de voorzittershamer zal overdragen aan Stefan Korf. De heer Korf zal zich in een volgende Oet Dorp en Marke voorstellen.

  Er waren geen vragen over het jaaroverzicht dat was samengesteld door de secretaris Dick Grovenstein.

  Gerrit Wolf kon als penningmeester de aanwezigen meedelen dat het wat de financiën van de HKL betreft wel goed zit. Er waren geen vragen over de financiële documenten.

  Op de vraag van een van de aanwezigen wat het huidige ledenaantal is werd geantwoord dat er 1105 leden zijn.

  Na afloop van de vergadering ging men met de bus naar het Zoutmuseum in Delden. Men kreeg daar een rondleiding over de vele facetten van zout. Van het delven tot het handelen met zout. Het was een interessant en leerzaam bezoek.

  Na afloop van het bezoek werd er in een plaatselijk restaurant nog genoten van koffie met gebak. Ook kon men weer eens zonder maatregelen gezellig met elkaar praten over verschillende onderwerpen. 

  Hierna werd er met de bus terug gereden naar Losser. We kunnen stellen dat het een geslaagd uitstapje was. Binnenkort worden de activiteiten voor 2022-2023 bekend gemaakt.

  Boek “In Losser is niets gebeurd”

  Het boek “In Losser is niets gebeurd” over de getuigen, feiten en gebeurtenissen in 1940-1945 geschreven door J.J. Luizink is in 1996 door de HKL gepubliceerd.

  Helaas is het boek reeds lange tijd uitverkocht.

  In deze tijd is er weer veel vraag naar dit boek. Helaas hebben we geen digitaal exemplaar beschikbaar met foto’s maar de tekst is wel als PDF beschikbaar

  Jaarvergadering en uitstapje.

  fred van assendelft, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

  Op zondag 24 april houdt de Historische Kring Losser haar jaarvergadering. Deze wordt gehouden in Grand café Smit en begint om 13.00 uur. Het bestuur zal in deze vergadering verslag doen van het afgelopen jaar.

  Aansluitend gaat men om 13.30 uur per bus naar Delden, waar een bezoek gebracht zal worden aan het Zoutmuseum. Het museum is gevestigd in een mooi pand in het centrum. Men krijgt daar een rondleiding door een gids. Deze rondleiding duurt anderhalf uur. Na afloop is er koffie met gebak op een andere locatie in Delden. Om ongeveer 18.00 uur is men terug in Losser.

  Aan de deelnemers wordt een eigen bijdrage van € 7,50 per persoon gevraagd. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

  Einde Corona Maatregelen

  Ook wij zijn weer geheel geopend.

  Let wel op onze openingstijden.

  De kantoorruimte is geopend op maandag, dinsdag en woensdag van 09.00 uur – 12.00 uur en vanaf 13.00 uur – 16.00 uur en op vrijdagmiddag van 13.00 uur – 16.00 uur.

  Aangezien er niet altijd iemand van de HKL aanwezig is in de kantoorruimte verzoeken wij u uw een bezoek per mail aan te geven bij de secretaris van de HKL (secretaris@historischekringlosser.nl) of telefonisch (06-15153058). Als u dan ook de reden van uw komst aangeeft, dan kunnen wij eventueel al iets voorbereiden.

  Heeft u specifieke vragen met betrekking tot de fotocollectie, dan kunt u het beste een afspraak maken op dinsdag- of woensdagochtend. Dan zijn de “fotospecialisten” aanwezig

  HKL basisschoolproject Tweede Wereldoorlog

  Al een aantal jaren organiseert de Historische Kring Losser (HKL) een project over de Tweede Wereldoorlog voor de basisscholen. Nu de coronamaatregelen beëindigd zijn, waardoor het project twee jaar lang geen doorgang kon vinden, is het weer mogelijk om het project uit te voeren in een bovenbouwgroep van een basisschool in de gemeente Losser. Dit jaar zal het project plaatsvinden in groep 7 van basisschool de Verrekijker.

  Op donderdag 24 maart zullen twee vrijwilligers van de HKL een les aan de groep verzorgen, waarbij de nadruk ligt op het leven in Nederland en met name in Losser tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

  De groep gaat op donderdag 31 maart een bezoek brengen aan het herinneringskamp Westerbork en het daarbij horende museum. Na een inleiding over het kamp en een film zullen de leerlingen aan de hand van een kijkwijzer het museum bezoeken. Daarna gaan ze naar het voormalig kampterrein en krijgen daar een rondleiding.

  Het bezoek aan Westerbork is mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de gemeente Losser.

  Tevens zal de groep aanwezig zijn bij de herdenking van de bevrijding van Losser op de algemene begraafplaats aan de Bookholtlaan op maandag 4 april. 

  Herdenking Henk Brinkgreve.

  Op zaterdag 5 maart vond de door de Historische Kring Losser georganiseerde herdenking plaats van Henk Brinkgreve. De herdenking vond plaats bij het monument aan de Deppenbroekweg 8 in Losser. 

  Henk Brinkgreve speelde een belangrijke rol in de oorlog. Hij was geheim agent en werd op 5 maart 1945 door een Nederlandse SS’er bij de boerderij, waar het monument staat, gedood. Mede dankzij zijn inzet en die van vele andere verzetsstrijders kunnen wij hier in vrijheid leven. Dit jaar beseffen we ons des te meer hoe belangrijk dit is. 

  De herdenking werd geleid door de voorzitter van de Historische Kring Losser (HKL) de heer Chris Meekers. In zijn welkomstwoord gaf hij aan dat herdenkingen als deze erg belangrijk zijn, en vooral in de tijd waarin we nu leven. Ook de waarnemend burgemeester van Losser, de heer Kok, refereerde aan de situatie in Oekraïne. Namens de gemeente Losser legde de burgemeester een bloemstuk bij het monument. De heer Georg van Slageren voerde voor de HKL het woord. Hij vertelde over de rol van Henk Brinkgreve in de Tweede Wereldoorlog, waarna hij namens de stichting bloemen legde.

  Annette Niessen-Brinkgreve legde samen met haar echtgenoot bloemen bij het monument, evenals een delegatie van het comité Veteranen Losser.

  Met een twee minuten stilte en het spelen van het taptoe-signaal door de heer Henk Filipsen werd de plechtigheid afgesloten.

  Tijdens de herdenking werd bekend gemaakt dat het monument ter nagedachtenis aan Henk Brinkgreve is opgenomen in de database van oorlogsmonumenten (https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten). 
  Annette Niessen-Brinkgreve heeft ervoor geijverd dat het monument is opgenomen in deze data base.

  De Herdenking van zaterdag 5 maart 2022 in het weekjournaal van RTV Losser

  De aula in Overdinkel

  Op 18 oktober 2021 stond er in dagblad Tubantia een artikel over de aula van de RK Begrafenisvereniging Overdinkel. Dit gebouw werd in 1931 gebouwd als bewaarschool voor kleuters uit de Gerardus Majella-parochie. Anno 2021 dreigt leegstand en op termijn is zelfs het behoud van het gebouw aan de Hoofdstraat onzeker.

  Verbazingwekkend was de mededeling in het artikel dat de aula geen gemeentelijk monument is, dit in tegenstelling tot de Protestantse Kerk en pastorie en de RK Gerardus Majella kerk. Beide gebouwen dateren uit dezelfde tijd als de aula.

  De Historische Kring Losser, de Dorpsraad Overdinkel en Stichting Bruisend Overdinkel hebben naar aanleiding van dit artikel de gemeentelijke monumentencommissie verzocht een aanvraag in te dienen bij het College van B&W van de gemeente Losser voor plaatsing van het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst.

  Via een motie in de gemeenteraad is voorgesteld de aula op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Deze motie is door alle politieke partijen in de gemeenteraad aangenomen en onderschreven door het College van B&W.

  Het gebouw is in 1931 gebouwd om dienst te doen als bewaarschool. De jongste leerlingen waren tot die tijd ondergebracht in het RK-verenigingsgebouw Concordia. In 1929 werd er echter aangegeven dat dit niet langer voortgezet kon worden aangezien het verenigingsgebouw eertijds als patronaatszaal zou dienen. Wijlen pastoor ter Laak had al plannen gemaakt voor de bouw van een bewaarschool. De school moest een plek krijgen tussen de RK-kerk en het zusterklooster.

  Voor de bouw werd een half jaar bij de parochianen gecollecteerd. Ook giften van weldoeners werden in dank aanvaard.

  In het Overijsselsch dagblad van 13 maart 1931 staat dat de bouw van een bewaarschool in Overdinkel door architect C. Hardeman is aanbesteed aan de laagste inschrijver. Dit waren Maas en Zoon uit Overdinkel die het gebouw hebben gebouwd voor f. 8558,00 en het schilderwerk werd gegund aan Schilderwerk Hesselink uit Overdinkel voor f. 300,00.

  Maker: Y. Attema
  Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Gemaakt op: 1 december 1982
  Plaatsindicatie: Hoofdstraat 72, Overdinkel, Overijssel, Nederland

  Eind augustus 1931 werd de bewaarschool geopend en kreeg als naam de Heilige Theresia kleuterschool. Ruim zeventig kinderen uit het dorp gingen er toen naar school. Zusters van de congregatie Dochters van Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart namen de zorg op zich. Zij verzorgden ook het lager onderwijs aan de Gerardus Majella jongens- en meisjesschool welke tegenover de kleuterschool aan de Hoofdstraat stond.

  Het gebouw heeft dienstgedaan als school tot dat in januari 1982 de nieuwe RK-lagere school, de Pax Christi school, wordt geopend. Het gebouw staat dan enige tijd leeg. In 1986 wordt de RK- begrafenisvereniging de huurder van het gebouw, destijds nog eigendom van de voormalige Gerardus Majella-parochie, en is tot op de dag van vandaag nog in gebruik als aula.

  Het gebouw ziet er zowel van binnen als van buiten nog uit zoals het in 1931 is gebouwd. Er zijn geen bouwkundige aanpassingen gedaan. Het gebouw heeft voor veel inwoners een historische en emotionele waarde. Dit is mede de reden voor de aanvraag tot plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. Met de plaatsing op deze lijst kan worden voorkomen dat het gebouw ooit wordt gesloopt. De aanvraag is inmiddels ingediend bij het College van B&W.