Dorpsgidsen.

Tourist info de Lutte – Losser is op zoek naar nieuwe dorpsgidsen. Momenteel zijn er nog maar 3 in Losser. Dit aantal is te gering om rondleidingen door Losser en de Martinus toren te verzorgen aan de toeristen en andere belangstellenden.

Als dorpsgids wordt u een aantal malen per jaar gevraagd om een rondleiding te geven. U krijgt een korte opleiding en ondersteuning van Tourist info.

Als waardering voor het geven van rondleidingen krijgt u jaarlijks een vrijwilligersuitje en ontvangt u met kerst een attentie.

Weet u het nodige over dorp Losser en wilt u uw kennis overbrengen dan is dit uw kans.
U kunt u aanmelden bij: info@visitdeluttelosser.nl

Nieuwe boeken in aantocht.

De Historische Kring Losser heeft in haar 55-jarig bestaan een groot aantal boeken uitgegeven. De laatste jaren is er echter geen nieuw boek uitgebracht. We hebben dan ook regelmatig de vraag gekregen wanneer er weer een nieuw boek te koop zou zijn.

We kunnen u nu meedelen dat er gewerkt wordt aan de volgende boeken:

  • In het najaar komt er een nieuwe versie van het boek “Grondstukken en bewoners in het Dorp Losser omstreeks 1820”. Het eerste boek, bestaande uit drie delen, is uitgekomen in 1986. De nieuwe versie zal uitgebreider zijn. Deze nieuwe versie wordt gemaakt door Jack Scholtens en Peter Heerink.
  • Er wordt door Andries Kuperus, in samenwerking met de foto werkgroep, gewerkt aan het boek “Losser, vroeger en nu”. In dit boek, dat eveneens in het najaar uitkomt, staan foto’s van plekken in Losser zoals die er in het verleden uitzagen en een foto zoals ze er nu uitzien.
  • Het plan is om ook een soortgelijk boek uit te brengen met de titel “Overdinkel en Glane, vroeger en nu”. Hieraan zal worden begonnen als het boek over Losser klaar is.
  • Volgend jaar is het 80 jaar geleden dat de gemeente Losser bevrijd werd. Op het Martinusplein staat het oorlogsmonument met daarop 15 namen van inwoners van de gemeente Losser die zijn omgekomen. Georg van Slageren is een boek aan het schrijven wie de personen zijn die op het monument vermeld staan.
  • In het voorjaar van 2025 verschijnt er een boek over de geschiedenis van Overdinkel. Het wordt geschreven door Dick Grovenstein. 

Open Monumenten Dag 2024 in Losser

Ieder jaar wordt in het eerste weekend van september in het land de Open Monumenten Dag georganiseerd. In Losser wordt de dag gehouden op de zaterdag, dit jaar op 14 september.
De dag wordt gecoördineerd door de Historische Kring Losser.

Deelname is er dit jaar van:

  • Steenfabriek “de Werklust”, Smuddeweg 3 in Losser
  • Het Geologie museum, Roberinkstraat 3 in Losser.
  • De protestantse kerk en het Aleida Leurinkhuis, Raadhuisplein 2 in Losser.
  • De H. Maria Geboorte Kerk, Gronausestraat 2 in Losser.
  • Syrisch-orthodoxe Klooster St. Ephrem de Syrier, Glanerbrugstraat 33, Glane-Beekhoek.

Op de kaart hieronder vindt u de openingstijden, dan wel de tijden voor een rondleiding.

Bij alle deelnemers is de entree gratis.

HKL Quiz 2024

Elk jaar is er tijdens de nieuwsjaarsreceptie van de HKL een Nieuwjaars Quiz over de historie van Losser.

Aangezien niet alle bijna 1100 leden daarbij aanwezig kunnen zijn, bieden we die nu aan in een digitale vorm.

U krijgt 30 vragen met daarbij 3 mogelijke antwoorden A, B, of C.

We laten ook meteen het goede antwoord zien en geven daarbij ook meer informatie.

Te winnen is er buiten eeuwige roem niets.

Veel plezier. Klik om te starten op de knop beneden. 

Knooppuntpanelen met een verhaal in het Twents.

Bij een knooppunt op een fietsknooproute staan informatie panelen. Zo ziet men waar men is en kan men de route kiezen naar een volgend knooppunt.

In de gemeente Losser worden deze panelen de komende tijd vervangen. Op de nieuwe borden komt naast de landkaart een historisch verhaal uit de omgeving waar het bord staat. Op verzoek van de organisatie van de fietsknooppunten heeft de Historische Kring Losser deze verhalen aangeleverd. Herman Finkers heeft ze in het Twents vertaald.

Op de foto het paneel bij knooppunt 72 aan de Veldmatenweg met het verhaal over de neergestorte starfighter, et daalstörten van nen starfighter.

Lees meer over deze gebeurtenis in Oet Dorp en Marke 2015-4 en 2016-1

Start van de werkzaamheden aan de Dorpsbleek in Losser.

In 1774 werd de dorpsbleek in Losser aangelegd. Een grasveld, doorsneden met reken (sloten) waaruit het linnen bevochtigd kon worden, zodat de zon zijn blekende werking goed kon doen. Later werden de grasvelden ook gebruikt voor het drogen van de was. Tegenwoordig is het een Rijksmonument. In de zomer valt de Dorpsbleek (bijna) droog. Dit probleem wordt nu aangepakt. Met gezuiverd water dat wordt gebruikt voor de verwarming van het zwembad Brilmansdennen. Nadat de warmte uit dit water is gehaald stroomt het water naar de Dorpsbleek. Hiermee houdt men de waterstand op niveau. Overtollig water gaat naar de Dinkel.

Daarnaast vinden er een aantal aanpassingen plaats. Zo zal de Paasdijk worden verbreed, waardoor deze beter toegankelijk is voor wandelaars en fietsers, worden de reken uitgebaggerd en de bleekvlonders vernieuwd. Ook komt er nieuwe beplanting langs de randen.

De werkzaamheden aan de reken vinden plaats vanaf oktober, aangezien er tijdens de verplichte flora- en fauna controle de aanwezigheid is geconstateerd van enkele bijzondere waterdieren.

De HKL heeft in de aanloop van dit project informatie verstrekt over de historie van de Dorpsbleek en foto’s geleverd.

Op de hoek van de Sportlaan met de Scholtinkstraat hangen bouwdoeken met informatie over de werkzaamheden die worden uitgevoerd.

Dit maakt deel uit van de Erfgoed Deal: Beken en Bleken van Losser. Lees meer over het project op deze webpagina

Rabo ClubSupport

Dit jaar neemt de HKL weer deel aan de RABO ClubSupport. Dit jaar willen we het bedrag dat we ontvangen gebruiken voor het uitbrengen van boeken die geschreven zijn door leden van de HKL.

Als Rabo-lid kunt u van 2 tot en met 24 september stemmen op drie van uw favoriete clubs of stichtingen. We hopen dat de HKL daar ook bij hoort.

Hoe u kunt stemmen? Door in te loggen op de RABO app op uw mobiel of op de website van de RABObank. Via ‘Zelf regelen’, klikken op ‘Mijn Lidmaatschap’ en daarna op Rabo ClubSupport. Dan kunt u de keuze maken.

Wij danken u alvast voor uw stem.

Oet Dorp en Marke digitaal

Er was wat achterstand ons kwartaalblad Oet Dorp en Markes digitaal te maken.

Maar dat kwam voornamelijk omdat ik wou linken naar artikelen die nog niet in de Oet Dorp en Marke wiki stonden of waarvan de personen nog niet in onze genealogiedatabase waren opgenomen.

Maar de achterstand is nu deels ingelopen.

Oet Dorp en Marke 2022-4 , 2023-1, 2023-2 en 2023-3 zijn nu beschikbaar via onze Oet Dorp en Marke pagina

Veel leesplezier

Basisschoolproject Tweede Wereldoorlog van de Historische Kring Losser

Op initiatief van Harry Dekkers, voormalig directeur van de Meester Snelschool en bestuurslid van de Historische Kring Losser (HKL), is de HKL in 2007 begonnen met een basisschoolproject over de Tweede Wereldoorlog. Jaarlijks werd een basisschool gevraagd of zij wilden deelnemen aan dit project.

Dit jaar neemt groep 7 en 8 van de openbare basisschool Het Kompas in Overdinkel deel aan het project.

Het project bestaat uit een les in de groep over de Tweede Wereldoorlog in de groep. Deze les wordt gegeven door twee leden van de HKL. In de les wordt verteld over wat er aan de oorlog voorafging, over de oorlog in Nederland en in Losser en over de Jodenvervolging.

Op donderdag 28 maart zijn deze groepen naar het Herinneringskamp Westerbork geweest. Ze kregen daar een film te zien over het kamp. In deze film wordt ook aandacht besteed aan de familie Zilversmit uit Losser. Deze Joodse familie had een slagerij in Losser en werd in 1943 afgevoerd naar Vught en via Westerbork later naar het concentratiekamp Sobibor waar het gezin is omgekomen.

Na de film brachten de leerlingen een bezoek aan het museum. Na afloop hiervan zijn ze met een gids naar het 3 km verderop liggend toenmalige kamp gegaan. De gids vertelde over de geschiedenis van het kamp, over de originele goederenwagons die er staan en waarmee de Joden en andere gevangenen werden vervoerd en ook bezoekt men een barak waar de gevangenen sliepen.

Voor de kinderen was het een heel indrukwekkend bezoek.

De gemeente Losser betaalt de kosten van het bezoek aan het herinneringskamp.

Op woensdag 3 april organiseerde het Oranje Comité de herdenking van Losser op de algemene begraafplaats aan de Bookholtlaan. De leerlingen van groep 7 en 8 waren hierbij ook aanwezig. Zij legden ieder een roos op het graf van de gesneuvelde oorlogsvlieger John Ingram.

Tijdens de gemeentelijke herdenking van de oorlogsslachtoffers bij het oorlogsmonument in Losser op 4 mei zullen ook enkele kinderen van de groep aanwezig zijn en namens alle kinderen uit de gemeente Losser bloemen leggen.

Steenfabriek De Werklust – Kerstexpositie

In Steenfabriek De Werklust is vanaf 16 december tot en met 7 jan de jaarlijkse prachtige kerststallen tentoonstelling. Op kerstavond 24 december is de traditionele lichtjesavond die je gezien moet hebben.

De HKL heeft, op basis van de 360 graden opnames van vorig jaar, een mooie interactief escapespel gemaakt, die zich afspeelt in de steenfabriek in kerstsfeer.

Deze kun je op je eigen computer of tablet spelen (telefoon is minder geschikt).

De escaperoom is beschikbaar via