Boeken

Dit is een lijst met boeken uitgegeven door de HKL .


400 jaar Hervormden in Losser

door G. W. Th. van Slageren (1998, 220p)

Op 23 mei 1598 kreeg Losser zijn eerste predikant. De herdenking van dat feit in 1998 vormde de aanleiding tot het verschijnen van dit boek.

De hoofdmoot van het boek bestaat uit ´schetsen´ die een beeld geven van de ´Eerste predikanten van Losser´ tot aan ´De Hervormde Gemeente Losser in onze tijd´.

Een beeld van vier eeuwen samenleving in een klein dorp aan de grens in Overijssel.

Uiteraard heeft de kerkelijke geschiedenis vele raakvlakken met de geschiedenis van het dorp Losser en met name bij het ontstaan van de kerkelijke gemeente ook met de streekgeschiedenis. Die streek staat ook niet op zichzelf. Wat in Twente ten tijde van de reformatie is gebeurd werd in belangrijke mate bepaald door politieke en militaire verhoudingen in de Nederlanden en in Europa. Ook aan deze aspecten wordt in dit boek op een prettig leesbare wijze aandacht besteed.

Kijk voor meer details op onze wiki


H. Maria Geboorteparochie Losser 1902-2002

door H. Bourgonje (2002, 228p)

‘Jawel meneer, ik noem mij katholiek, En twintig eeuwen kunnen ’t woord verklaren…’

De fierheid en de trots, die in deze dichtregels tot uiting komen, spreken ook uit dit boek dat verscheen bij het honderdjarig bestaan van de H. Maria Geboorteparochie. Maar ook weemoed over wat voorbij is en verloren is gegaan. tegelijkertijd is er echter ook weer veel relativeringsvermogen en begrip voor het feit dat de tijden nu eenmaal veranderen en dat niet alles altijd zo kan blijven. Zelfs milde spot en veel humor zijn door de tekst verweven. Maar bovenal is het boek geschreven met liefde, veel liefde voor het rooms-katholieke geloof en de H. Maria Geboorteparochie in het bijzonder.

Kijk voor meer details op onze wiki


Recht en onrecht in de Marke Losser

door Frans Jacobs (2014, 120p.)

In Recht en onrecht in de Marke Losser wordt een beeld geschetst van het leven in en de organisatie van de Marke Losser.

Dit boek is grotendeels gebaseerd op 500 oude documenten (bijgevoegd op en DVD) die in 1967 werden gevonden bij de familie Smit (van het Hotel) in Losser.

Een bijzondere uitgave dus voor iedereen, die belangstelling heeft voor de Losserse geschiedenis, maar ook voor geïnteresseerden in de historie van de andere Twentse marken.

Bij deze bijzondere publicatie hoort ook nog een boekje met twee fietsroutes, waarop men, via kaartjes en foto’ s, het spoor van de Marke kan volgen en voor ogen krijgt wat nu nog herinnert aan die tijd.

Kijk voor meer details op onze wiki


Het meisje in de Froenstraat …. en andere Lossernaren

Tekst : Thea Evers-Evers ( 2005, 224 pag)

Foto’s : Norbert Klein

In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid Norbert Klein een serie van meer dan honderd prachtige portretten van bekende en minder bekende inwoners van Losser, Overdinkel en De Lutte, die allemaal op hun eigen terrein een ´stukje´ geschiedenis van onze dorpsgemeenschappen vertegenwoordigen.

Lees meer over het boek in onze wiki

Voor het alfabetisch overzicht van de geportretteerden zie hier