Niejoarsvisite

Op maandag 9 januari hield de Historische Kring Losser haar Niejoarsvisite in Grand Café Smit.

Bij binnenkomst ontvingen de aanwezig, die in groten getale waren gekomen, een kop koffie of thee met een knieperke, welke was gemaakt door Gerda Hogebrink.

De secretaris van de HKL, Dick Grovenstein, keek in zijn openingswoord terug op het afgelopen jaar. Door het opheffen van de coronamaatregelen was het voor de HKL mogelijk om na twee jaar haar activiteiten weer uit te voeren, zoals de ledenavonden, lezingen, het jaarlijks uitstapje, herdenkingen en kon men aanwezig zijn bij diverse evenementen.

Daarnaast heeft men op verzoek van de Jumbo de Jong Losser het tweede stickerboek over Dorp en Marke Losser gemaakt en heeft men de contouren van de schuilhut uit de Tweede Wereldoorlog in de Snippert weer zichtbaar gemaakt.

Het aantal bidprentjes op de website is weer toegenomen, evenals het aantal familienamen door de werkgroep genealogie.

Ook het basisschoolproject over de Tweede Wereldoorlog kon na twee jaar weer worden uitgevoerd. Naast een les in groep 7 van basisschool de Verrekijker is men met deze groep naar het herinneringscentrum Kamp Westerbork geweest. De leerlingen tevens aanwezig bij de herdenking van de bevrijding van Losser en bij de dodenherdenking op 4 mei. Dit jaar zal dit project worden gehouden in groep 7-8 van de Saller.

Ook voor dit jaar staan de nodige activiteiten gepland. Zo zal men ook in 2023 een viermaal een Het Dorp en Marke ontvangen, zal het uitstapje in april plaatsvinden en zullen er ledenavonden worden gehouden. Op de dinsdagen zal de fotowerkgroep weer oude foto’s verbeteren en daar waar mogelijk beschrijven wat er op de foto staat afgebeeld.

Tot slot bracht hij samen met de aanwezigen een toost uit op het nieuwe jaar. Dit werd gedaan met een glas boerenjong’s, welke gemaakt was door Mieke Nijhof en Gerda Hogebrink.

Hierna konden de aanwezigen hun kennis over Losser toetsen tijdens een quiz, welke gemaakt was door Thea Evers en Jack Scholtens, aan de hand van prachtige historische foto’s. De winnaars gingen met een prijs in natura naar huis. 

Maar ook de andere leden gingen na deze gezellige avond tevreden huiswaarts.   

HKL basisschoolproject Tweede Wereldoorlog

Al een aantal jaren organiseert de Historische Kring Losser (HKL) een project over de Tweede Wereldoorlog voor de basisscholen. Nu de coronamaatregelen beëindigd zijn, waardoor het project twee jaar lang geen doorgang kon vinden, is het weer mogelijk om het project uit te voeren in een bovenbouwgroep van een basisschool in de gemeente Losser. Dit jaar zal het project plaatsvinden in groep 7 van basisschool de Verrekijker.

Op donderdag 24 maart zullen twee vrijwilligers van de HKL een les aan de groep verzorgen, waarbij de nadruk ligt op het leven in Nederland en met name in Losser tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

De groep gaat op donderdag 31 maart een bezoek brengen aan het herinneringskamp Westerbork en het daarbij horende museum. Na een inleiding over het kamp en een film zullen de leerlingen aan de hand van een kijkwijzer het museum bezoeken. Daarna gaan ze naar het voormalig kampterrein en krijgen daar een rondleiding.

Het bezoek aan Westerbork is mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de gemeente Losser.

Tevens zal de groep aanwezig zijn bij de herdenking van de bevrijding van Losser op de algemene begraafplaats aan de Bookholtlaan op maandag 4 april. 

Herdenking Henk Brinkgreve.

Op zaterdag 5 maart vond de door de Historische Kring Losser georganiseerde herdenking plaats van Henk Brinkgreve. De herdenking vond plaats bij het monument aan de Deppenbroekweg 8 in Losser. 

Henk Brinkgreve speelde een belangrijke rol in de oorlog. Hij was geheim agent en werd op 5 maart 1945 door een Nederlandse SS’er bij de boerderij, waar het monument staat, gedood. Mede dankzij zijn inzet en die van vele andere verzetsstrijders kunnen wij hier in vrijheid leven. Dit jaar beseffen we ons des te meer hoe belangrijk dit is. 

De herdenking werd geleid door de voorzitter van de Historische Kring Losser (HKL) de heer Chris Meekers. In zijn welkomstwoord gaf hij aan dat herdenkingen als deze erg belangrijk zijn, en vooral in de tijd waarin we nu leven. Ook de waarnemend burgemeester van Losser, de heer Kok, refereerde aan de situatie in Oekraïne. Namens de gemeente Losser legde de burgemeester een bloemstuk bij het monument. De heer Georg van Slageren voerde voor de HKL het woord. Hij vertelde over de rol van Henk Brinkgreve in de Tweede Wereldoorlog, waarna hij namens de stichting bloemen legde.

Annette Niessen-Brinkgreve legde samen met haar echtgenoot bloemen bij het monument, evenals een delegatie van het comité Veteranen Losser.

Met een twee minuten stilte en het spelen van het taptoe-signaal door de heer Henk Filipsen werd de plechtigheid afgesloten.

Tijdens de herdenking werd bekend gemaakt dat het monument ter nagedachtenis aan Henk Brinkgreve is opgenomen in de database van oorlogsmonumenten (https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten). 
Annette Niessen-Brinkgreve heeft ervoor geijverd dat het monument is opgenomen in deze data base.

De Herdenking van zaterdag 5 maart 2022 in het weekjournaal van RTV Losser

Wil je leren vloggen

Lijkt het je gaaf om met de camera in de hand mooie plaatjes te schieten, actie vast te leggen en zo een mooi verhaal te maken? Of wil je juist voor de camera staan, microfoon in de hand en voor je kijkers de beste weetjes lospeuteren? Of word jij misschien de techneut die de boel wil gaan editen? Dat kan!
In het najaar starten de Historische kring Losser, RTV Losser en Fundament met een nieuw Vlogproject. Na een aantal workshops ben je helemaal gereed om samen met ons de geschiedenis van Losser vast te leggen en de kijkers mee te nemen op een trip door het leven van de vroegere inwoners van onze mooie gemeente.

Voor wie: Jongeren van 12 t/m 18 jaar woonachtig in de gemeente Losser.
Wanneer: We starten hoogstwaarschijnlijk in oktober, maar je kunt je nu al inschrijven via de website van Fundament
Kosten: Er wordt mogelijk een kleine bijdrage gevraagd voor de workshops, de kosten zijn nog niet bekend.

Hieronder staat de video die is gemaakt voor de Erfgoed Sterren 2021 verkiezing