Jaarboek Twente 2023 bestellen

Op vrijdag 28 oktober 2022 wordt het Jaarboek Twente 2023: Twente tussen Oost en West gepresenteerd.

Jaarboek Twente 2023

Op een eeuwenoude kruising van wegen werd in het Springendal een Merovingische goud- en zilverschat gevonden: het bleek een offerplaats uit de zevende eeuw. Archeologen beschrijven voor Jaarboek Twente 2023 deze uitzonderlijke vondst.
Voor Twente kan ‘het westen’ Amsterdam betekenen, waar al in de zeventiende en achttiende eeuw vele Twentenaren een nieuw bestaan zochten. Het kan ook Millerville zijn in The States, waar je vanuit Lattrop door een combinatie van toeval en ondernemingszin terecht kunt komen.
Een eerste kennismaking met nieuw onderzoek naar slavernijverleden leidt naar oost en west, ook naar Twente. Jaarboek Twente 2023 kijkt eveneens naar andere windstreken. Onder meer via hedendaagse kunst, het oudste gedicht van de Lage Landen, de ringwalburg van Oldenzaal naar de blik van Johan Nieuhoff op de wereld van ooit. De meer dan honderd afbeeldingen in deze 62e jaargang vervolmaken onze blik op Twente toen en nu.

Voor leden van de HKL is er weer een mogelijkheid het jaarboek te bestellen voor de prijs van slechts €16,00 i.p.v €20,95

Bestellen bij de HKL kan tot en met 24 oktober 2022.

  Velden met een * zijn verplichte velden

  Uw kunt via dit formulier het Jaarboek Twente 2023 bestellen.

  De bestelling is pas definitief nadat het bedrag is overgemaakt op rekening NL 35 RABO 0337 3080 98 onder vermelding van Jaarboek Twente 2023, uw naam en het adres. Vergeet hier niet uw naam en het adres anders kunnen we uw bestelling niet aan de betaling koppelen.

  Ik bestel hierbij het Jaarboek Twente 2023 als voorbestelling voor de prijs van €16,00 per stuk.

  Boek “In Losser is niets gebeurd”

  Het boek “In Losser is niets gebeurd” over de getuigen, feiten en gebeurtenissen in 1940-1945 geschreven door J.J. Luizink is in 1996 door de HKL gepubliceerd.

  Helaas is het boek reeds lange tijd uitverkocht.

  In deze tijd is er weer veel vraag naar dit boek. Helaas hebben we geen digitaal exemplaar beschikbaar met foto’s maar de tekst is wel als PDF beschikbaar

  Einde Corona Maatregelen

  Ook wij zijn weer geheel geopend.

  Let wel op onze openingstijden.

  De kantoorruimte is geopend op maandag, dinsdag en woensdag van 09.00 uur – 12.00 uur en vanaf 13.00 uur – 16.00 uur en op vrijdagmiddag van 13.00 uur – 16.00 uur.

  Aangezien er niet altijd iemand van de HKL aanwezig is in de kantoorruimte verzoeken wij u uw een bezoek per mail aan te geven bij de secretaris van de HKL (secretaris@historischekringlosser.nl) of telefonisch (06-15153058). Als u dan ook de reden van uw komst aangeeft, dan kunnen wij eventueel al iets voorbereiden.

  Heeft u specifieke vragen met betrekking tot de fotocollectie, dan kunt u het beste een afspraak maken op dinsdag- of woensdagochtend. Dan zijn de “fotospecialisten” aanwezig

  De aula in Overdinkel

  Op 18 oktober 2021 stond er in dagblad Tubantia een artikel over de aula van de RK Begrafenisvereniging Overdinkel. Dit gebouw werd in 1931 gebouwd als bewaarschool voor kleuters uit de Gerardus Majella-parochie. Anno 2021 dreigt leegstand en op termijn is zelfs het behoud van het gebouw aan de Hoofdstraat onzeker.

  Verbazingwekkend was de mededeling in het artikel dat de aula geen gemeentelijk monument is, dit in tegenstelling tot de Protestantse Kerk en pastorie en de RK Gerardus Majella kerk. Beide gebouwen dateren uit dezelfde tijd als de aula.

  De Historische Kring Losser, de Dorpsraad Overdinkel en Stichting Bruisend Overdinkel hebben naar aanleiding van dit artikel de gemeentelijke monumentencommissie verzocht een aanvraag in te dienen bij het College van B&W van de gemeente Losser voor plaatsing van het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst.

  Via een motie in de gemeenteraad is voorgesteld de aula op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Deze motie is door alle politieke partijen in de gemeenteraad aangenomen en onderschreven door het College van B&W.

  Het gebouw is in 1931 gebouwd om dienst te doen als bewaarschool. De jongste leerlingen waren tot die tijd ondergebracht in het RK-verenigingsgebouw Concordia. In 1929 werd er echter aangegeven dat dit niet langer voortgezet kon worden aangezien het verenigingsgebouw eertijds als patronaatszaal zou dienen. Wijlen pastoor ter Laak had al plannen gemaakt voor de bouw van een bewaarschool. De school moest een plek krijgen tussen de RK-kerk en het zusterklooster.

  Voor de bouw werd een half jaar bij de parochianen gecollecteerd. Ook giften van weldoeners werden in dank aanvaard.

  In het Overijsselsch dagblad van 13 maart 1931 staat dat de bouw van een bewaarschool in Overdinkel door architect C. Hardeman is aanbesteed aan de laagste inschrijver. Dit waren Maas en Zoon uit Overdinkel die het gebouw hebben gebouwd voor f. 8558,00 en het schilderwerk werd gegund aan Schilderwerk Hesselink uit Overdinkel voor f. 300,00.

  Maker: Y. Attema
  Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Gemaakt op: 1 december 1982
  Plaatsindicatie: Hoofdstraat 72, Overdinkel, Overijssel, Nederland

  Eind augustus 1931 werd de bewaarschool geopend en kreeg als naam de Heilige Theresia kleuterschool. Ruim zeventig kinderen uit het dorp gingen er toen naar school. Zusters van de congregatie Dochters van Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart namen de zorg op zich. Zij verzorgden ook het lager onderwijs aan de Gerardus Majella jongens- en meisjesschool welke tegenover de kleuterschool aan de Hoofdstraat stond.

  Het gebouw heeft dienstgedaan als school tot dat in januari 1982 de nieuwe RK-lagere school, de Pax Christi school, wordt geopend. Het gebouw staat dan enige tijd leeg. In 1986 wordt de RK- begrafenisvereniging de huurder van het gebouw, destijds nog eigendom van de voormalige Gerardus Majella-parochie, en is tot op de dag van vandaag nog in gebruik als aula.

  Het gebouw ziet er zowel van binnen als van buiten nog uit zoals het in 1931 is gebouwd. Er zijn geen bouwkundige aanpassingen gedaan. Het gebouw heeft voor veel inwoners een historische en emotionele waarde. Dit is mede de reden voor de aanvraag tot plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. Met de plaatsing op deze lijst kan worden voorkomen dat het gebouw ooit wordt gesloopt. De aanvraag is inmiddels ingediend bij het College van B&W.

  Verplaatsing herdenking vergisbombardement Glane

  Op 15 februari 1945 heeft er in Glane een vergisbombardement plaatsgevonden. Omstreeks 14.00 uur die dag vielen er ongeveer 35 brisantbommen, afgeworpen door Engelse of Amerikaanse vliegtuigen. De bommen zullen bestemd zijn geweest voor Gronau. Bij het bombardement kwamen drie mensen om het leven en er vielen zeven (zwaar) gewonden. Diverse woningen in de buurt werden ernstig beschadigd, waarvan circa vijfentwintig totaal onbewoonbaar waren.

  Jaarlijks vindt er op 15 februari een herdenking van het bombardement plaats. Deze herdenking is dit jaar in verband met de coronamaatregelen, in overleg met de dorpsraad Glane, verschoven naar 4 mei om 16.00 uur. Tevens zal dan het monument dat vorig jaar geplaatst is worden onthuld.

  Verborgen in het volle zicht – update

  In ‘Verborgen in het volle zicht’ bezoekt Simon Heijmans bijzondere plekken in Nederland die je zo voorbij zou kunnen rijden, maar waar iets staat te gebeuren. 
  Dit doet hij in opdracht van de Erfgoed Deal. Zij steunen projecten waarin erfgoed een betekenisvolle rol speelt in de verandering die deze bijzondere plekken zullen ondergaan in de aankomende jaren.

  Bleken en beken van Losser

  In Losser is een bleek bewaard gebleven, een rijksmonument, van gras en reken (sloten), waarbij bovendien ook een (bewoond) Bleekwachtershuisje is behouden, een vakwerkhuis dat werd gebouwd in 1774. Een bleek, niet zoals gewoonlijk gesticht door een fabrikeur, maar door ‘Het Dorp Losser’, een voorloper van de latere gemeente. Vanwege het nog bestaande Bleekwachtershuisje is dit een uniek monument in Twente, dat daadwerkelijk herinnert aan de vroegere glorieuze textielhistorie van deze streek. In andere plaatsen herinneren in de regel alleen nog straatnamen aan deze plekken, waar het boerenlinnen werd uitgespreid en nat gehouden, om zo te bleken in de zon.

  Erfgoed deal

  In Oet Dorp en Marke 2021-4 hebben we al gemeld, dat de gemeente met het project ‘Beken en Bleken van Losser’ gehonoreerd is met een bijdrage uit de Erfgoed Deal van € 666.710.

  Over dit plan, waarin historie en moderne  techniek hand in hand gaan, kunt u nu ook meer beluisteren in de podcast ‘Verborgen in het volle zicht’. De maker hiervan, de acteur Simon Heijmans, bezocht op 11 december 2021 Losser en werd bijgepraat door Thea Evers (HKL), Arend ten Barge (projectmanager gemeente), Harm Smeenge( schrijver van het boek ‘Het landschap van Noordoost Twente’; een populaire bewerking van zijn proefschrift) en de bekende architect Pi de Bruijn, zoon van een de Losserse huisarts Leo de Bruijn (1899-1981). Dus wie meer wil weten:

  Over de twee andere bleken uit het verleden van Losser kunt u meer vinden in Oet Dorp en Marke 2008-3

  Header van onze genealogie website

  Genealogie database bereikt 80.000

  De genealogiedatabase heeft deze week de prachtige mijlpaal van 80.000 personen bereikt.

  Heeft u nog een stamboom van de familie en wilt u deze ter beschikking stellen stuur dan een mail aan genealogie@historischekringlosser.nl.

  Misschien kunt u ons ook helpen aan een foto van de personen of families in de database. Een familiefoto of trouwfoto met beschrijving is van grote waarde voor ons.

  Mocht er onjuistheden in onze database staan dan kunt u dat ook melden via de suggestie.

  Website Oorlogsdoden Oldenzaal

  Ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid is er een website gemaakt met daarop alle oorlogsslachtoffers die een link met Oldenzaal hebben.

  Oldenzaalse oorlogsslachtoffers krijgen hier een gezicht. “Vrijheid is voor veel mensen nog steeds allesbehalve gewoon. Dat maakt het noodzakelijk om de verhalen van onderdrukking en bezetting te blijven vertellen,” aldus burgemeester Patrick Welman.

  De website Oorlogsdoden Oldenzaal bevat de gegevens van bijna 600 personen die, elk met hun eigen dramatische verhaal, vanaf de Tweede Wereldoorlog, als gevolg van oorlogshandelingen, geweld, racisme of discriminatie zijn omgekomen en die door geboorte, woonplaats (ook tijdelijk) of overlijden een binding hadden met de gemeente Oldenzaal. Daarnaast worden op de site oorlogsverhalen en oorlogsdagboeken gedeeld. Een klein gedeelte is nog in bewerking.

  Wat is er op de site te vinden:

  • Alle oorlogsdoden uit de Gemeente Oldenzaal
  • Biografieën van alle personen
  • De bronnen waar we informatie hebben gezocht
  • Ook is er een link naar de site Stolpersteine Oldenzaal

  Rabo Clubsupport

  Beste leden,

  De stemperiode voor Rabo ClubSupport 2021 gaat van start!

  Ook dit jaar neemt de HKL deel aan het Rabobank Club Support. We willen met het bedrag, dat we ontvangen doordat u op hebt gestemd, een scanner aanschaffen die oude films met geluid gedigitaliseerd kunnen worden. We hebben films in ons archief, zgn 8 mm films, waar de kwaliteit van afneemt en het niet meer mogelijk is ze te vertonen. Met de scanner maken we het mogelijk dat deze films vertoond kunnen worden en we er nog jaren plezier van hebben.

  Stemmen

  Leden van Zuid en Oost Twente brengen via de Rabo App of Rabo Online Bankieren van 4 t/m 25 oktober hun stem uit op de deelnemers die zij een warm hart toe dragen. Hoe meer stemmen er op een club uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die de club ontvangt.

  Nog even goed te weten:
  Net als vorig jaar kunnen Rabo-leden, vanaf 12 jaar, stemmen op hun favoriete club. En let op: lid is iets anders dan klant. Een klant kan in de Rabo App zelf lid worden en daarna meteen stemmen.

  Leden die niet online bankieren, krijgen een mail of brief met hun stemcode en kunnen via een speciale stemsite stemmen. Voor vragen m.b.t. stemmen kan je jullie achterban doorverwijzen naar telefoonnummer (088) 722 66 00.

  Komt u er niet uit. Kom dan langs met de code op maandag, dinsdag of woensdag ochtend tussen 9 en 12uur in ’t Lossers Hoes lokaal 1.25.  Wij helpen u dan verder.

  JUMBO historisch stickerboek

  Uitreiking eerste exemplaar van het JUMBO historisch stickerboek “De Marke Losser in historisch perspectief”

  Op vrijdag 1 oktober hebben Andre en Miranda de Jong het eerste exemplaar van het JUMBO Losser historisch stickerboek “De Marke Losser in historisch perspectief” overhandigt aan de HKL.

  Het boek is door leden van de HKL samengesteld en kent 216 stickers. In 12 hoofdstukken, met in totaal 216 stickers, wordt een beeld gegeven van de geschiedenis van Losser.
  Men ontvangt bij elke € 10,00 aan boodschappen 4 stickers. Het boek is te verkrijgen met een bon die in het weekend van 3 oktober huis aan huis in Losser, Overdinkel en Glane is verspreid. Mocht u geen bon hebben ontvangen, geen nood. U kunt het boek ook zonder bon ophalen bij de JUMBO in Losser.