Archief

Het HKL historisch archief is een fysieke verzameling van originele en kopieën van  alles wat te maken heeft met de historie van Losser.

Het archief is ondergebracht in een groot aantal archief dozen in onze ruimte lok1.25 in 't Lossers hoes .

In de onderstaande index kunt u een indruk krijgen wat we allemaal ter beschikking hebben. We streven er naar deze ook digitaal ter beschikking te stellen.

Als deze digitaal beschikbaar zijn is de link aangegeven in de tabel hieronder. In sommige gevallen is er ook een uitgebreide uitleg in een wiki artikel.

In deze archieflijst worden nu ook nieuwe bronnen opgenomen die we alleen maar digitaal beschikbaar hebben, deze krijgen een nummer van D900 en hoger

U kunt de lijst op alle kolommen sorteren. Als u een zoekbegrip ingeeft wordt de gehele lijst onmiddellijk binnen alle kolomvelden gefilterd.

Status lijst is Maart 2024
ArchiefCodeCatOmschrBeschrijvingDigitaalGenealogieOD&M_wiki
D001-01Algemene Historie van Losser e.oKaart (Kompas) van Overijssel
D001-02Algemene Historie van Losser e.oDiverse kaarten (Overijssel, Twente)
D001-03Algemene Historie van Losser e.oOorkonde (blanco) aangeboden aan gedemobiliseerden Indië
D001-04Algemene Historie van Losser e.oBoekwerkje Gedemobiliseerden
D001-05Algemene Historie van Losser e.oJoodse begraafplaats in Losser
D001-06Algemene Historie van Losser e.oVergadering Setters en burgers inz. betaling kosten vreemde krijgslieden (1796)
D001-07Algemene Historie van Losser e.oVrijwillige brandweer Losser (incl. 75-jarig Jubileumboekje)
D001-08Algemene Historie van Losser e.oDe Landschapsgeschiedenis van het Dinkeldal (scriptie Jos Geuverink 12-1-2009)
D001-09Algemene Historie van Losser e.oMobilisatie herinneringskruis
D001-10Algemene Historie van Losser e.oConcept rapportage landschapsontwikkeling Losser-Noord (1996)
D001-11Algemene Historie van Losser e.oNieuwsbrieven Herverkaveling Losser
D001-12Algemene Historie van Losser e.oGevelstenen in de gemeente Losser
D001-13Algemene Historie van Losser e.oFotobestand Losser in collectie OKT
D001-14Algemene Historie van Losser e.oInitiatief Multi Functioneel Centrum Losser 2000
D001-15Algemene Historie van Losser e.oKrantenknipsels over invoering Elektriciteit in Losser (ca. 1918)
D001-16Algemene Historie van Losser e.o‘Perikelen’ rond Mijnwet 1910 in Losser (1960)
D001-17Algemene Historie van Losser e.o‘Ort’, Losserse gedeelte (1901)
D001-18Algemene Historie van Losser e.oRapport drinkwatervoorziening buurtschap Overdinkel (1928)
D001-19Algemene Historie van Losser e.oW. ter Heersche (Hengelwilm). Teksten van diverse gedichten
D001-20Algemene Historie van Losser e.oLossers roerige kant (Elsevier, 2012)
D001-21Algemene Historie van Losser e.oOverdinkelnummer Inslag 1984
D001-22Algemene Historie van Losser e.oNoaberschop 1938, over Losser
D001-23Algemene Historie van Losser e.oLiteratuur over het ontstaan van het Kerspel Losser
D001-24Algemene Historie van Losser e.oDe nederzettingsgeschiedenis van Losser (L.H.M. Olde Meierink, 1981)
D001-25Algemene Historie van Losser e.oArt. prof. Heslinga ‘Enkele groepen van forensen etc.…’
D002-01Algemene Historie van Losser e.oAanvullende gegevens op Losser vroeger en nu (W. Dijkhof (1970)
D002-02Algemene Historie van Losser e.oDiverse artikelen uit Nieuwe Dinkellander (auteur Willy Dijkhof) overgetypt door kapelaan G.M. Pater (1975)
D002-03Algemene Historie van Losser e.oBioscoopgeschiedenis van Losser. Scriptie van Gerrit Jan Morsink (Universiteit Utrecht)
D002-04Algemene Historie van Losser e.oWandelingen door Nederland. Losser en omgeving (1928).
D002-05Algemene Historie van Losser e.o2 exemplaren van boekje ‘Sagen rond Losser’
D002-06Algemene Historie van Losser e.oAantekeningen Stien Meijerink voor mogelijke Kroniek van Losser
D002-07Algemene Historie van Losser e.oNieuwe Dinkellander 22-02-2005 met artikel over Joke Küpers-Oude Kempers, die zich over oude ‘Dinkellanders’ van Drukkerij De Lange heeft ontfermd. Zie voor deze oude nummers nu in het HKL archief in de kelder.
D002-08Algemene Historie van Losser e.oHoe verder met Overdinkel (verslag Overlegorgaan Overdinkel) 1970
D002-09Algemene Historie van Losser e.oDe Zoekerschoolkrant (krant 19-12-2016)
D002-10Algemene Historie van Losser e.oMiddeleeuwse oorkonden uit Oldenzaal (Tijdschrift Ned. Taal- en Letterkunde (1904-1906)
D002-11Algemene Historie van Losser e.oNotitie Hartendorp betr. het Wapen van Losser
D002-12Algemene Historie van Losser e.oKorte schets van Losser. Lezing Hartendorp in juni 1975
D002-13Algemene Historie van Losser e.oKrantenknipsel over Dode bisschop die de geesten in Losser scheidt (1975)
D002-14Algemene Historie van Losser e.oStafkaart De Lutte (1902/1933)
D002-15Algemene Historie van Losser e.oKrantenknipsel Interessante oude papieren gevonden in Losser. Jaar ???
D002-16Algemene Historie van Losser e.oKopie brief 21-10-1864 aan hr. Holst te Losser (splitsing/samenvoeging Oldenzaal/Losser)
D002-17Algemene Historie van Losser e.oBrandweer Losser
D002-18Algemene Historie van Losser e.oInstructie veldwachters in Losser (1888)
D002-19Algemene Historie van Losser e.oPostgeschiedenis Losser
D002-20Algemene Historie van Losser e.oManuscript van een geschiedenis van Losser. Niet compleet.
D002-21Algemene Historie van Losser e.oOntstaan kerkspel Losser
D002-22Algemene Historie van Losser e.oLossersch Koninginnefeest. Krantenknipsel (fotokopie) , jaar ???
D002-23Algemene Historie van Losser e.oTekstboek Historische kaart van Twente
D002-24Algemene Historie van Losser e.oHandschrift Lippinkhof Brand van Losser 1665 (2e helft 18e eeuw )
D002-25Algemene Historie van Losser e.oDiverse documentatie Bommen Berend
D036-01Algemene Historie van Losser e.oKroniek van Dorp en Marke Losser. 1 exemplaar van het Jubileumboek van de HKL (2019).
D036-01Algemene Historie van Losser e.oKroniek van Dorp en Marke Losser. 1 exemplaar van het Jubileumboek van de HKL (2019).
D036-02Algemene Historie van Losser e.oInfo publiciteit jubileum (boek, receptie, koninklijke onderscheidingen)
D036-02Algemene Historie van Losser e.oInfo publiciteit jubileum (boek, receptie, koninklijke onderscheidingen) (2019)
D036-03Algemene Historie van Losser e.oFinanciële info jubileumviering en -boek
D036-03Algemene Historie van Losser e.oFinanciële info jubileumviering en –boek (2019)
D082-11Algemene Historie van Losser e.oBisschop Christoph Bernhard von Galen (Bommen Berend). Auteur G.J.I. Kokhuis
D084-06Algemene Historie van Losser e.oJaarverslagen, documentatie beginjaren HKL, verzameld door Jan Willem Berns.(1 omslag)
D084-06Algemene Historie van Losser e.oJaarverslagen, documentatie beginjaren HKL, verzameld door Jan Willem Berns. (1 omslag)
D086-07Algemene Historie van Losser e.oVrijwillige Landstorm
D086-07Algemene Historie van Losser e.oVrijwillige Landstorm
D089-05Algemene Historie van Losser e.oBrandweerreglement (1925) + Diploma Onderbrandmeester J.A. Blokhuis (6-4-1949)
D089-05Algemene Historie van Losser e.oBrandweerreglement (1925) + Diploma Onderbrandmeester J.A. Blokhuis (6-4-1949)
D091-03Algemene Historie van Losser e.oTussen Dinkel en grens. Informatieblad voor Overdinkel. 4 ex. los in een omslag
D091-03Algemene Historie van Losser e.oTussen Dinkel en grens. Informatieblad voor Overdinkel. Diverse ex. los in een omslag
D092-06Algemene Historie van Losser e.oCrisisnoodopvang vluchtelingen in De Fakkel (2015%
D092-06Algemene Historie van Losser e.oCrisisnoodopvang vluchtelingen in De Fakkel (2015%
D093-06Algemene Historie van Losser e.o‘Overdinkel is met ons’. Honderd jaar zusters aan de grens. (door Felix Nijland; 2019)
D093-06Algemene Historie van Losser e.o‘Overdinkel is met ons’. Honderd jaar zusters aan de grens. (door Felix Nijland; 2019)
D094-11Algemene Historie van Losser e.oHuisnummerkaart Dorp Losser (1982)
D094-11Algemene Historie van Losser e.oHuisnummerkaart Dorp Losser (1982)
D098-04Algemene Historie van Losser e.oStukken van Derk van Deventer. In dit omslag bevindt zich ook een notitieboekje van Th. E. Roest-de Graaff
D098-05Algemene Historie van Losser e.oBijdragen rubriek HKL in WEEK van Losser (2014 -2018)
D102-12Algemene Historie van Losser e.oVerjaardagskalender 25 jarig jubileum HKL (1995)
D102-13Algemene Historie van Losser e.oVerjaardagskalender Hotel Smit (1810-2010)
D104-01Algemene Historie van Losser e.oDiverse documentatie vooral inz. Overdinkel (nog ongesorteerd). Afkomstig van Joke Kupers
D104-02Algemene Historie van Losser e.oDiverse documentatie inz. Muziekleven in Overdinkel (nog ongesorteerd). Afkomstig van Joke Kupers
D104-03Algemene Historie van Losser e.oDiverse documentatie ‘Overdinkelboek’ (een - nog - niet gerealiseerd project). Inhoud eventueel nog nader te beschrijven. [j
D106-07Algemene Historie van Losser e.o25 jaar aardgasvoorziening in Losser (1987)
D106-08Algemene Historie van Losser e.oBurgemeester van de Sandt (12 ½ jarig jubileum)
D106-11Algemene Historie van Losser e.oAfscheid burgemeester Peters (1986)
D106-12Algemene Historie van Losser e.o60-jarig jubileum Brandweer (1986)
D106-21Algemene Historie van Losser e.oBijnamen
D109-02Algemene Historie van Losser e.oSociografie van Losser. Werkstuk van Tineke Bartelink voor haar studie akte N19 Gemaakt in 1969.
D003-01Dorp en MarkeZoutgeldregister van 1694
D003-02Dorp en MarkeHoutverkoop 1711
D003-03Dorp en MarkeRegister van aangemaakte gronden en nieuwe getimmerten (1750)
D003-04Dorp en MarkeOproep van Setteren van Losser aan Medeburgers voor beraad over kosten van den Oorlog (15/17 februari 1796)
D003-05Dorp en MarkeOver het renoveren van huizen en het insmijten van aangegraven gronden (1793/1794/1795)
D003-06Dorp en MarkeCriminele zaken in de Marke Losser (landgericht 1759-1769
D003-07Dorp en MarkeArchief(stukken) v.h. College van Zetters van Dorp Losser.
D003-07aDorp en Marke-rekeningen van Nitert inz. proces Theodoor Teijlers contra Swaferink (1761/1767)
D003-07bDorp en Marke-aankoop patroontassen t.b.v. exercitiegenootschap Dorp Losser (1787)
D003-07cDorp en Marke-processtukken inz. het uit zijn huis zetten van de Jood Heiman (1794)
D003-07dDorp en Marke- rekening van J.W. Racer inz. proces Dorp Losser tegen Loisman wegens schapenschutten (1791)
D003-08Dorp en MarkeVerpondingsregister 1764 (waarop genoteerd: ‘orig. B. Holst’)
D003-09Dorp en MarkeHoltinkverslag 16/5/1770
D003-10Dorp en MarkeBerekeningen van bedragen die horigen schuldig waren aan richter H.J. Bos (1774)
D003-11Dorp en MarkeRekeningen van H.J. Bos voor het tellen van gepote telgen (1777)
D003-12Dorp en MarkeRegister van opgenomen en begrote gemeene gronden in het Lossersche (1784)
D003-13Dorp en MarkeRegister van nije woningen in de Losser markt (4/9/1786)
D003-14Dorp en MarkeHottinger kaart 1785 (kopie)
D003-15Dorp en MarkeLijst van aangemaakte markegronden (1786) met een uitgebreide beschrijving door Frans Jacobs van registers van diverse andere jaren.
D003-16Dorp en MarkeRekening inz. verteringen bij uitproberen v.d. brandspuit en andere kosten t.l.v. de Marke Losser
D003-17Dorp en MarkeHoltinkverslag 13/5/1793
D003-18Dorp en MarkeHoltinkverslag 27/5/1793
D003-19Dorp en MarkeHoltinkverslag 12/7/1793
D003-20Dorp en MarkeOproep om het proces (tussen Dorp en Marke) te staken (23 april 1793)
D003-21Dorp en MarkeBijlage bij het requisitoir van J.W. Racer (1793)
D003-22Dorp en MarkeBrief ds. Immink aan H.R.G. Pagenstecher (1793)
D003-23Dorp en MarkeLaatste poging … (6/5/1796)
D003-24Dorp en MarkeKrantenknipsels en e-mailverkeer over enkele publicaties van Frans Jacobs
D003-25Dorp en MarkeAfrekening van gelden besteed aan kostgeld voor weeskinderen in de Marke Losser (28/2/1797)
D003-26Dorp en MarkeDe registers opgemaakt in 1801, 1802 en 1803 (met uitgebreide aantekeningen van Frans Jacobs)
D003-27Dorp en MarkeRegisters van 30 en 31 mei 1808 (met aantekening Frans Jacobs)
D003-28Dorp en MarkeOverzicht van besluiten, rapportages, missives etc. betr. de teruggaaf van de kerk aan de katholieken en de bouw van een nieuwe kerk door de protestanten (v/a 1809
D003-29Dorp en MarkeAantallen inwoners Dorp en Marke Losser (1828)
D003-30Dorp en MarkeMarkekaart 1830 (hangt ingelijst in de raadszaal)
D003-31Dorp en MarkeOverzicht inkomsten predikanten uit de Pastorijgoederen bij de Hervormde Gemeente te Losser (1839)
D003-32Dorp en MarkeIn 1851 werden de marken opgeheven (krantenknipsel)
D003-33Dorp en MarkeDorp Losser al vroeg los van de Marke (krantenknipsel 1967)
D003-34Dorp en MarkeMarkegronden gingen aan neus gemeente voorbij (fotokopie krantenknipsel)
D003-35Dorp en MarkeAuthentiek Marke- en dorpsboek over Losser (1650-1774) teruggevonden. Krantenknipsel 29/12/66. Betreft documenten bij Hotel Smit
D003-36Dorp en MarkeHet Markerecht van Losser (boekje uitg. A.L. Hulshoff 1967) en Markerecht van De Lutte (fotokope)
D003-37Dorp en MarkeBevolkingsontwikkeling in Twente (Cor Trompetter in ’t Inschrien 2014/1)
D003-38Dorp en MarkeHuismerken (‘handtekeningen’) rond 1700
D004-01Dorp en MarkeVerdeling der gemeene gronden van de Marke Losser. Holtinkresolutie van 20 juni 1850, goedgekeurd bij K.B. van 9-6-1851 nr. 36. (gekopieerd in 6 delen in ringband)
D082-03Dorp en MarkeOverdinkel toen (Joke Küpers- Oude Kempers)
D094-09Dorp en Marke‘Alles’ over ‘Recht en onrecht in de Marke Losser’ (2014)
D105-08Dorp en Marke‘Overdinkel een dorp op de heide of een heidedorp?’ Scriptie sociale geografie VU Inez Westervoorde (1980)
D105-09Dorp en MarkeLosser ‘U raakt er aan verslingerd’ Welstandsnota (2004)
D105-10Dorp en MarkeOverdinkel. Het heidedorp aan Twente ’s zelfkant (Tubantia 1930). Vnl. over r.k., prot. en apostolischen.
D105-11Dorp en MarkeNota Structuurplan Overdinkel 1974
D005-01LandgerichtHerman Bourgonje heeft destijds delen van het archief van het Landgericht Oldenzaal nagekeken op relevantie voor Losser. Het gaat met name om het rechterlijk archief van rechter Hendrik Jan Bos en het archief voor de 50ste penning. Sommige stukken zijn later ook uitgetypt. Soms zijn er fotokopieën van de originele aktes
D005-11LandgerichtFrans Jacobs heeft in 2014 de inhoud van de doos gesorteerd in 10 mapjes en een gedetailleerde beschrijving opgesteld.
D005-12LandgerichtProces Jan Teylers vs. voerlieden uit Bentheim (‘Boosaardige slagerij’)
D006-01van HelvoortDiverse documenten etc. over Van Helvoort zelf
D006-02van HelvoortIdem over Harry van Helvoort (zoon)
D006-03van HelvoortLezing over De Twentsche Woning
D006-04van HelvoortNotities over Overdinkel (Van Deinse aan Van Helvoort)
D006-05van HelvoortEnkele door Van Helvoort verzamelde reglementen en KB ’s (waaronder Reglement bestuur ten plattelande)
D006-06van HelvoortDiverse correspondentie met gemeentebestuur.
D006-07van HelvoortOrigineel exemplaar ‘Losser voorheen en thans’, afkomstig van familie Bartelink
D007-01van HelvoortOrigineel exemplaar van ‘Losser voorheen en thans’ met losse foto’s
D007-02van Helvoort2 exemplaren van de originele eerste druk
D007-03van HelvoortOriginele manuscript van het (niet uitgegeven) boek ‘Waterradmolens in Nederland’. Inclusief fotokopie.
D008-01van HelvoortNotulen Raadsvergaderingen 1920 t/m 1928
D008-02van HelvoortVerzamelde feestprogramma’s waarvoor Van Helvoort een Voorwoord heeft geschreven.
D008-03van HelvoortEnkele tijdschriftpublicaties van Van Helvoort
D092-01van HelvoortDocumentatie Van Helvoort t.b.v. OD+M 2010-3
D092-02van HelvoortBetrokkenheid van Helvoort bij Volksstemming Saarland (1935)
D092-07van Helvoort‘Grepen uit het verleden van Oldenzaal’. Niet uitgegeven manuscript door G.J.A. van Helvoort (1952)
D092-08van HelvoortFeestbundel tgv 60ste verjaardag Jan Herman van Heek (uit collectie Van Helvoort)
D103-01van HelvoortFotokopie ‘Losser v/h en thans’ met losse index op de inhoud en aantekeningen van GvS
D103-02van Helvoort‘Grepen uit het verleden van Oldenzaal’ Fotokopie delen I + II + III
D103-03van HelvoortLosser bijzonder Twents dorp (bevat artikelen die ook in Losser v/h en thans dl II staan).
D009-01GrondstukkenDe originelen van de in fotokopie in de jaren 1986 en 1989 uitgeven 3 delen van het boek ‘Grondstukken en bewoners van Dorp en Marke Losser’.
D010-01Grenzen ( incl Losserbrugge)Document Klein Grensverkeer
D010-02Grenzen ( incl Losserbrugge)Drielandsteen weer terug op z’n plaats (Tw. Crt. 27/06/1980)
D010-03Grenzen ( incl Losserbrugge)IPA Bulletin 1990 over grensvorming en Verdrag van Schengen
D010-04Grenzen ( incl Losserbrugge)Grenscorrecties Losser (uit archief Holst)
D010-05Grenzen ( incl Losserbrugge)Notitie Caspar van Heel over Losser Brugge
D010-06Grenzen ( incl Losserbrugge)Uit Cameraarsrekeningen Deventer t.b.v. ‘Losserbrugge’
D010-07Grenzen ( incl Losserbrugge)Grenstractaat NL – Hannover (27/1/1824)
D010-08Grenzen ( incl Losserbrugge)Overzicht grensoverschrijdend verkeer 1974 (De Poppe)
D010-09Grenzen ( incl Losserbrugge)Request betr. ‘omgehouwen’ Loakboom op grens Twente en Munsterland (1705)
D010-10Grenzen ( incl Losserbrugge)Losser en zijn grenzen (notitie van Joh. Luizink)
D010-11Grenzen ( incl Losserbrugge)Grensstenen tussen Twente en Graafschap Bentheim
D010-12Grenzen ( incl Losserbrugge)Grenscorrecties na WO II
D010-13Grenzen ( incl Losserbrugge)Grenscorrecties 1963
D010-14Grenzen ( incl Losserbrugge)Diverse Duitse douanevoorschriften (afkomstig van Zollamt Gronau). Niet in een omslag
D010-15Grenzen ( incl Losserbrugge)Kadastrale opmeting gem. Losser (1827) met tekening waarop alle grenspalen
D010-16Grenzen ( incl Losserbrugge)Proces-verbaal grensbepaling grondgebied gem. Losser (1827)
D010-17Grenzen ( incl Losserbrugge)(Fiets)tochten langs Marke- en Rijksgrenzen
D010-18Geologie / ArcheologieOntdekking Losserse zandsteen (1843)
D010-19Geologie / ArcheologieDeel (betr. de STEEN VAN LOSSER) van het rapport van de Commissie voor de Geologische beschrijving en Kaart van Nederland.
D010-20Geologie / Archeologie‘Het Staringmonument’ en ‘Een geologisch natuurmonument op de Losserse Es’ 2 boekjes door W.F. Anderson
D010-21Geologie / ArcheologieStaringmonument in Stichting (Tw. Crt. 10-11-1981)
D010-22Geologie / ArcheologieDr. W.C.H. Staring gehuldigd op zijn honderdsten geboortedag (05-10-1908)
D010-23Geologie / ArcheologieDe Lossersche Esch (verzameling van 3 publicaties van W.F. Anderson)
D010-24Geologie / ArcheologieZwerfstenen in Losser
D010-25Geologie / ArcheologieGrootste fossiele schelp in Nederland (Dinkellander 15-01-1976)
D010-26Geologie / ArcheologieArtikel over Staring (vader van de geologie) Tw. Crt. 10-06-1977
D010-27Geologie / ArcheologieGeologie in De Lutte (Adriaan Buter Tw. Crt. 08/02/1975)
D010-28Geologie / ArcheologieOpgraving bij de Flamingostraat
D010-29Geologie / ArcheologieHet Eoceen in de lokaalmoraine van Losser Bijvoegsel van Grondboor en Hamer (febr. 1978)
D010-30Geologie / ArcheologieZandsteenlaag in Losserse Esch (Tw. Crt. 16/1/1971
D010-31Geologie / ArcheologieGrindafzetting in bodem Losser (Tw. Crt. 5/10/1078)
D010-32Geologie / ArcheologieGeologie en Oudheid in Gemeentehuis Losser (boekje; 2ex)
D010-33Geologie / ArcheologieEen nederzetting bij Losser (dr. C.C.W.J. Hijszeler)
D010-34Geologie / ArcheologieLosser en zijn zandsteen (J.B. Bernink)
D010-35Geologie / ArcheologieReuzenfossielvondst in Staringgroeve (Grondboor en Hamer 1976)
D010-36Geologie / ArcheologieIn het Lutterzand (W.H. Dingeldein)
D010-37Geologie / ArcheologieOpgravingen Martinuskerk en iets over het Bonkenhoes (Trans-Isalanius, maart 1977)
D010-38Geologie / ArcheologieProefboring in Losser (Zwolsche Courant, 18-7-1969)
D010-39Geologie / ArcheologieGrondboor en Hamer 1975/6 (over groeve Osse in Losser)
D010-40Geologie / ArcheologieOpgraving Langenkamp (2013)
D086-08Geologie / ArcheologieWillem ter Denge en zijn archeologische vondsten
D093-07Geologie / ArcheologieBelangwekkende informatie over Staringgroeve en - monument
D098-06Geologie / ArcheologiePublicatie Archief Staringmonument (door G.M. Roding)
D012-01Genealogieen en Genealogische gegevensStamboomonderzoek. Tw. Crt. 19-06-1982 (door Paul H.A.M. Abels)
D012-02Genealogieen en Genealogische gegevensFotokopie notitie betr. register van naamsverandering 1811-1812 met enkele stambomenja
D012-03Genealogieen en Genealogische gegevensDiverse documenten fam. Becksja
D012-04Genealogieen en Genealogische gegevensInventaris nalp B. Th. ten Brink (overl. 11/06/1908. Akte notaris Van Opstallja
D012-05Genealogieen en Genealogische gegevensFamilie Even (enkele genealogische gegevens)ja
D012-06Genealogieen en Genealogische gegevensStamboom Hoebe (Boegenbets)ja
D012-07Genealogieen en Genealogische gegevensAantekeningen over families Holstja
D012-08Genealogieen en Genealogische gegevensAantekeningen van Joh. Luizink over fam. Nitertja
D012-09Genealogieen en Genealogische gegevensGenealogie Nijland (losse kopieën)ja
D012-10Genealogieen en Genealogische gegevensGenealogie geslacht Offerhausja
D012-11Genealogieen en Genealogische gegevensKrantenartikelen over fam. Osse
D012-12Genealogieen en Genealogische gegevensHet geslacht Smit tot 1748. Fotokopie van aantekeningen van ??
D012-13Genealogieen en Genealogische gegevensBruiloftsrevue Johanna en Jan Post-Kuperus (24/08/1938)
D012-14Genealogieen en Genealogische gegevensFamilie Verbeek, Verbeck. Erve Verbecke
D012-15Genealogieen en Genealogische gegevensInventarisatie gem. boedel J.H. Zwaferink en mej. J. Austede
D012-16Genealogieen en Genealogische gegevensHet geslacht Fischer (4-12-1980)
D012-17Genealogieen en Genealogische gegevens‘Huwelijksakte Gerard Kroeze en Annie ten Voorde
D012-18Genealogieen en Genealogische gegevensDiverse documenten fam. Kuipers-Reehuis
D012-19Genealogieen en Genealogische gegevensFam. Wilke (uit Hasselt)
D012-20Genealogieen en Genealogische gegevensTer Denge
D012-21Genealogieen en Genealogische gegevensHistorie familie Damhuis (08-10-2005)
D012-22Genealogieen en Genealogische gegevensFamilie Kok-Hassing (1750-1910)
D012-23Genealogieen en Genealogische gegevensFamilie Osse
D012-25Genealogieen en Genealogische gegevensHendrikus Wiefker/Geertruida Dierselhuis
D034-03Genealogieen en Genealogische gegevensGenealogische gegevens fam. Lemmink
D094-02Genealogieen en Genealogische gegevensFamilie Binckhorst
D094-03Genealogieen en Genealogische gegevensFamilie Horsthuis
D098-01Genealogieen en Genealogische gegevensFamilie Mulderink (1475-1828)
D098-09Genealogieen en Genealogische gegevensAllerzielenkaartjes
D106-15Genealogieen en Genealogische gegevensGenealogie Meijerink
D013-01Biografieen en Biografische gegevensPaspoort van Jan Bijkerk (19-01-1919)
D013-02Biografieen en Biografische gegevensL. de Bruin, huisarts (8/3/1899 – 18/9/1981)
D013-03Biografieen en Biografische gegevensProf. dr. Max Heslinga (Liber Amoricum d.d. 12/10/1984 bij zijn afscheid van de VU)
D013-04Biografieen en Biografische gegevensBewijs van Nederlanderschap van J.H. Hesseling (05/07/1937)
D013-05Biografieen en Biografische gegevensHenk en Alie Holtkamp (trouwfoto)
D013-06Biografieen en Biografische gegevensCaspar Jacobs uit De Lutte
D013-07Biografieen en Biografische gegevensVerzenschrift van Josephine Kellerhuis
D013-08Biografieen en Biografische gegevensLampe
D013-09Biografieen en Biografische gegevensGerhard Mulderink (Platt’n Gerard)
D013-10Biografieen en Biografische gegevensMoniek Nijhuis
D013-11Biografieen en Biografische gegevensHerman Nusmeier
D013-12Biografieen en Biografische gegevensJohan Poorthuis (’n Vasterd)
D013-13Biografieen en Biografische gegevensJoop Zwaferink (Diversen + Informatie Erve De Küper + Tekenstudio Gerard van Haaften)
D013-14Biografieen en Biografische gegevensHartmut Nusmeier
D013-15Biografieen en Biografische gegevens25 jarig jubileum gemeentesecretaris B. Hemmelder (krantenknipsel 1931)
D013-17Biografieen en Biografische gegevensFamilie H. de Vries
D013-18Biografieen en Biografische gegevensMilitair paspoort en andere documenten dr. H. den Butter
D013-20Biografieen en Biografische gegevensInformatie over fam. Menko (o.a. Theehuis in de Zandbergen)
D034-04Biografieen en Biografische gegevensDoosje met diverse (vaak ook algemene) bescheiden fam. Lemmink-Jeuning. (Hotel en Smederij). Interessant. Nog ongesorteerd.
D084-03aBiografieen en Biografische gegevensDiverse familiebescheiden Hendrikus Masselink (geb. 25-9-1915)
D084-03bBiografieen en Biografische gegevensBerdina Bolhaar (geb. 19-11-1916). Identiteitsbewijzen/rijbewijzen, Duitse arbeidsverzekeringen, distributiestamkaarten. Alles los in 1 omslag.
D089-04Biografieen en Biografische gegevensOorlogszakboekje van J.A. Blokhuis
D091-04Biografieen en Biografische gegevensEnkele persoonlijke documenten van Francisca Margaretha Fleer (ca 1950)
D092-04Biografieen en Biografische gegevensOver Willem Lublinkhof
D094-04Biografieen en Biografische gegevensEnige gegevens over Lammert Scheeper
D094-05Biografieen en Biografische gegevens2 brieven (1916) van militair B. Horstkamp aan zijn ouders en zusters
D096-05Biografieen en Biografische gegevensOver Moorman gesproken (zie ook OD+M 2016/1)
D096-06Biografieen en Biografische gegevensPater Hendrik Marinus Oude Engberink (zie ook OD+M 2015/1)
D097-03Biografieen en Biografische gegevensFamilie Molendijk
D097-04Biografieen en Biografische gegevensPersoonlijke gegevens Maria Horstkamp
D097-05Biografieen en Biografische gegevensDiverse bescheiden C.G.J. Scheffer (geb. 18-05-1908)
D097-06Biografieen en Biografische gegevensMilitair zakboekje G.W. Bleumers, kanonnier (1-10-1906)
D098-10Biografieen en Biografische gegevensTrouwbrief Evert Engbers en Roelofje Grottendieck (24-2-1985/Steenwijkerwold)
D102-08Biografieen en Biografische gegevensFam. Tip (incl. interessante documentatie betr. Landbouw tijdens de Bezetting)
D106-09Biografieen en Biografische gegevensEnkele gegevens en persoonlijke documenten over J. Hendrik H. Wevers (1903-1983)
D014-01Aleida Leurink‘Tot Losser gekomen’. Het notitieboek van Aleida Leurink (transcriptie door M.L. Hansen; Epe 2009)
D014-02Aleida LeurinkKlimatologisch onderzoek aan het Dagboek van Aleida Leurink. Ton Lindeman in Meteorologica 2/94)
D014-03Aleida LeurinkBoekje met weerkundige aantekeningen uit het Dagboek van Aleida Leurink
D014-04Aleida LeurinkOverdruk uit Tw. Dagblad Tubantia en Enschedese Courant van zaterdag 01/03/1919
D014-05Aleida LeurinkFotokopie (losse bladen) van het Dagboek van Aleida Leurink gemaakt door Joh. Luizink (augustus 1993).
D015-01Meisje in de FroenstraatDocumentatie m.b.t. het in 2005 uitgegeven boek Meisje in de Froenstraat
D016-01Familie BrilmanDocumentatie m.b.t. de familie Brilman. Afkomstig van wijlen J.D. Brilman. Hierin ook het verhaal van de mobilisatietijd (1939) van Jan Derk Brilman in Medemblik.
D017-01Gemeente algemeenReglement ten plattelande in de Provincie Overijssel (1834)
D017-02Gemeente algemeenLijst van stukken betr. gem. Losser, die zich waarschijnlijk in gem. archief Oldenzaal bevinden (opgesteld door mr. B.H.A.M. Plegt?)
D017-03Gemeente algemeenGem. archief (deelarchief oorlogsjaren). Beschrijving inhoud
D017-04Gemeente algemeenGlobaal overzicht aanwezige correspondentie gem. archief (1811-1920)
D017-05Gemeente algemeenGem. archief (periode vóór 1811). Beschrijving inhoud.
D017-06Gemeente algemeenGem. archief Onderwijs. Beschrijving inhoud dozen I tot IV
D017-07Gemeente algemeenDossierplan gem. archief (1920-1948)
D017-08Gemeente algemeenFotokopieën enkel oude stukken uit gem. archief (v/a 1823)
D017-09Gemeente algemeenRegister afgegeven patenten (1884 -1889
D017-10Gemeente algemeenVerslag Toestand der Gemeente Losser in 1890. Hierin ook: Verslag landbouw enquête 1890
D017-11Gemeente algemeenLosser’s verweer tegen afscheiding van Berghuizen (1926(
D017-12Gemeente algemeenNotulen gemeenteraad 19/12/1945 en 19/8/1946
D017-13Gemeente algemeenAlg. Politieverordening (1949)
D017-14Gemeente algemeenOverzicht archivalia in gem. archief Losser die van belang zijn voor de geschiedenis.
D017-15Gemeente algemeenStatistische gegevens gemeente Losser 1978
D017-16Gemeente algemeenAlg. subsidieverordening 1989
D017-17Gemeente algemeenBegrotingskranten 2001 en 2002
D017-18Gemeente algemeenRaadsperiode 1998-2002. Taakverdeling/adressenlijst/zitplaatsverdeling
D017-19Gemeente algemeenBidbook Historisch Centrum Twente
D017-20Gemeente algemeenDorpsagenda met uitvoeringsplan (2014)
D017-21Gemeente algemeenOmnummeringstabellen (1961)
D017-22Gemeente algemeenHuisnummer R 102 (van ’t Rot, later Meidoornstraat 1)
D017-23Gemeente algemeenRaadsverslagen 1ste halfjaar 1887 (burg. Warnaars)
D018-01Gemeente algemeenCultuurnota (concept 1998)
D018-02Gemeente algemeenWelstandsnota + brochures (definitief 2004)
D018-03Gemeente algemeenWelstandsnota (concepten 2003)
D018-04Gemeente algemeenBeeldkwaliteitsplan Losser-Centrum (concept 1998)
D018-05Gemeente algemeenOntwerp Monumenten- en subsidieverordening (2005)
D018-06Gemeente algemeenOuderen in Overdinkel (1981)
D018-07Gemeente algemeenStructuurplan Overdinkel (1975)
D082-01Gemeente algemeenOude bouwtekeningen Overdinkel uit archief Joke Küpers-Oude Kempers. Ongesorteerd in 1 doos.
D102-14Gemeente algemeenDuurzaam bouwen in het Witte Zand (Overdinkel + Wonen in de Driehoek
D106-04Gemeente algemeenDiversen Bescherming Bevolking )J.G. Vaanholt)
D106-05Gemeente algemeenOntwerp Structuurplan Losser (1975)
D106-13Gemeente algemeenGemeente Losser in cijfers (1945 – 1976)
D106-20Gemeente algemeenUitslag Tweede Kamerverkiezingengemeente 1981 Losser (per stembureau.
D019-01BevolkingsregisterGezinssamenstelling 1723-1811 A t/m Luy
D019-02BevolkingsregisterGezinssamenstelling 1723-1811 Luy t/m Z
D019-03BevolkingsregisterVolkstelling 1748
D019-04BevolkingsregisterVolkstelling 1748 betr. De Lutte (boekje Hennie Egbertink)
D019-05BevolkingsregisterVolkstelling 1795
D019-06BevolkingsregisterLijsten naamsverandering 1811-1812
D019-07BevolkingsregisterHoofden van huisgezinnen gemeente Losser (1864-1870)
D019-08BevolkingsregisterIndex kostgangersregister 1900
D019-09BevolkingsregisterBevolkingsontwikkeling 1921-1972
D019-10BevolkingsregisterPersonen welke verstorven of vertrokken zijn (1724)
D019-11Inwoners van Dorp en Buurtschap Losser in het jaar 1777-1778 volgens uittreksel der Belastingen
D081-01BevolkingsregisterRingbanden met diverse genealogische informatie verzameld en vastgelegd door Joke Küpers-Oude Kempers, te weten bevolkingsadministratie, kadastrale gegevens, Nationale Militie). Ringbanden los in de doos.
D081-01BevolkingsregisterNoodgericht Losser. Ondertrouwboek 1795 – 1806. Losse bladen (kopieën) in 1 omslag.
D081-02BevolkingsregisterIndex inwoners Berghuizen, Beuningen, Glane en Nrd en Zd De Lutte
D081-03BevolkingsregisterInwoners wijk E Volstelling 1890 -1900
D081-04BevolkingsregisterInwoners wijk A Volstelling 1890 -1900
D081-05BevolkingsregisterInwoners dorp Losser 1859 – 1876 Bevolkingsregister
D081-06BevolkingsregisterGezinsregister Losser 1850 – 1860 Bevolkingsregister
D081-07BevolkingsregisterKadaster Losser in 1908
D081-08BevolkingsregisterNationale Militie Losser 1840 - 1850
D081-09BevolkingsregisterNationale Militie Oldenzaal 1840 - 1850
D081-10BevolkingsregisterHuwelijken Losser 1811-1893 (op naam Bruidegom)
D081-11BevolkingsregisterBevolkingsregister Berghuizen en Beuningen 1829
D081-12BevolkingsregisterBevolkingsregister (deel 1)Losser 1829
D020-01DTB boekenDoopboek Losser (RK), 1e helft, 1716-1765 (GWT afd. Twente NGV)
D020-02DTB boekenDoopboek Losser (RK), 2e helft, 1766-1812 (GWT afd. Twente NGV)
D020-03DTB boekenDoopboek De Lutte (RK), 1799-1812 (GWT afd. Twente NGV)
D020-04aDTB boekenDoopboek (NG) Losser 1677-1811, Trouwboek (RK) Losser 1716-1811
D020-04bDTB boekenTrouwboek (RK) De Lutte 1799-1812 (GWT afd. Twente NGV)
D020-05DTB boekenTrouwboek Chr. Geref. Kerk tot Losser , 1685-1791
D020-06DTB boekenDoopboek Gereformeerde gemeente te Losser , 1667-1811
D020-07DTB boekenDoopboek (RK) Schuurkerk (transcriptie + fotokopie origineel), 1774-1803
D020-08DTB boekenTrouwboek v/a 1716 Klooster Glane
D020-09DTB boekenTrouwboek (RK), 1800-1811
D020-10DTB boekenOverlijdensregister ca. 1760-1811 A-Z op Achternamen
D020-11DTB boekenOverlijdensregister ca. 1760-1811 A-Z op Voornamen
D020-12DTB boekenDoopboek Klooster Glane v/a 1716
D021-01Diverse RegistersVerpondingsregister 1602
D021-02Diverse RegistersVuurstedenregister 1682
D021-03Diverse RegistersVuurstedenregister 1675
D021-04Diverse RegistersVuurstedenregister 1751
D021-05Diverse RegistersSchattingsregister 1757
D021-06Diverse RegistersBetaling hoofdelijke omslag ingezetenen gemeente Losser
D021-07Diverse RegistersHoofdelijke omslag gemeente Losser 1869 (boekje)
D021-08Diverse RegistersGrondbelasting 1820
D021-09Diverse RegistersUittreksels uit diverse registers
D021-10Diverse RegistersLijsten van Gereformeerde en Roomsche zielen (1798)
D022-01aGemeente gidsenGemeentegids 1992/93 tot 2004/05 (1999/00 en2001/02 ontbreken)
D022-01bGemeente gidsenGemeentegids 2006 tot 2013 (compleet)
D023-02Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenAdresboek Losser 1952jaS2081
WIKI
D023-03Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenMededelingenbladen gemeente Losser (september 1965 tot januari 1969;
D023-04Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenGemeentegidsen 1960, ± 1970, 1979, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90
D023-05Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenWie, wat, waar Losser (1974)
D023-06Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenBlik op Losser (1975)
D023-07Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenOntwerp uitbreidingsplan Losser 2006 (met kaarten)
D023-08Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenThemakatern 200 jaar gemeente Losser (2011)
D023-09Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenKaarten
D023-10Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenDe Marke Losser omstreeks 1830
D023-11Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenKaart gemeente Losser omstreeks 1890
D023-12Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenStafkaarten Enschede, Losser, Glanerbrug (1952), De Lutte (1933)
D023-13Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenKaarten uit Nieuwe Dinkellander (?) Losser, Overdinkel en De Lutte (1965)
D023-14Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenStraatnamenkaart Losser (z.j.)
D023-15Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenPlattegronden
D023-16Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenKleurenplattegrond Losser, 1e druk en 2e druk (z.j.)
D023-17Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenStadsplattegrond hp reclame Eibergen, Losser , Overdinkel, De Lutte (z.j.)
D023-18Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenPlattegrond Losser 1998, 2000, 2002, 2005, 2007
D023-19Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenPlattegrond Losser Via Plan (1995)
D023-20Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenPlattegrond Losser Uitg. gem. Losser (z.j.)
D024-01Toeristische InformatieFiets- en wandelroutes en kaarten
D024-02Toeristische InformatieLosser, overige info
D024-03Toeristische InformatieDinkel + Dinkeldal, kunstschatten en natuur
D024-04Toeristische InformatieTwente, Euregio
D024-05Toeristische InformatieGids Enschede e.o., 1889 (fotokopie)
D024-06Toeristische InformatieOverijssel algemeen
D025-01Verkeer en vervoerKopieën diverse artikeltjes tramlijn Denekamp- Oldenzaal-Gronau
D025-02Verkeer en vervoerEnkele trein/tramkaartjes uit beginperiode tramlijnen carnavalstrein 4/2/1967
D025-03Verkeer en vervoerBouwtekeningen station Losser + emplacement
D025-04Verkeer en vervoerTolweg Losser-Oldenzaal (Tw. Crt. 08/01/1975)
D025-05Verkeer en vervoerTol Kribbenbrugge (1721)
D025-06Verkeer en vervoerZur Denkmallok am Bahnhof Gronau
D025-07Verkeer en vervoerSchouw over de waterleidingen Losser (1965)
D025-08Verkeer en vervoerKrantenknipsel Snoeyinksbeek (1982)
D025-09Verkeer en vervoerAanleg A1
D025-10Verkeer en vervoerKranten betreffende de A1
D025-11Verkeer en vervoerStraatnaamgeving
D025-12Verkeer en vervoerKrantenknipsels straten en wegen
D025-13Verkeer en vervoerOnderhoud straten en wegen (1781)
D025-14Verkeer en vervoerOpgave waterleidingen in de te verdelen Marke Beuningen (1841) . Incl. plan geprojecteerde wegen.
D025-15Verkeer en vervoerVerkeersplannen
D025-16Verkeer en vervoerKaart met rivieren en wegen in Oost-Nederland
D025-17Verkeer en vervoerDienstregeling TAD (1960)
D025-18Verkeer en vervoerUitbreidingsplan Losser-Zuid (ca 1970) + ouder stratenplan
D026-01Op een om een klein stationnetjeOp een Klein stationnetje ; Alle documentatie (HKL 2003)
D027-01Historische gebouwen en hun bewonersPowerPoint Monumenten van Losser
D027-02Historische gebouwen en hun bewonersAantekeningen over diverse gewaarde erven
D027-03Historische gebouwen en hun bewonersDuivelshof
D027-04Historische gebouwen en hun bewonersRedemptoristenklooster Glane
D027-05Historische gebouwen en hun bewonersErve Honi(n)glo
D027-06Historische gebouwen en hun bewonersErve Lakerink
D027-07Historische gebouwen en hun bewonersBoerderij Van Langen
D027-08Historische gebouwen en hun bewonersErve Lentfert
D027-09Historische gebouwen en hun bewonersErve Leusink
D027-10Historische gebouwen en hun bewonersVerkoop woonhuis Doctor Lippinkhoff (1743)
D027-11Historische gebouwen en hun bewonersErve Middelkamp
D027-12Historische gebouwen en hun bewonersBoerderij Monninkhof
D027-13Historische gebouwen en hun bewonersRekeningen voor aankoop grond Nijhuis (1806/1826)
D027-15Historische gebouwen en hun bewonersOver de Ravenhorst en erve De Regter in Losser
D027-16Historische gebouwen en hun bewonersFoto’s Kotten De Reeker en Kotten de Heersche in de Beekhoek (1983)
D027-17Historische gebouwen en hun bewonersAankoop van boerderijen in de Marke, 3 februari 1743 (door Nitert en Teijlers)
D027-18Historische gebouwen en hun bewonersScholtinkhof, diverse beleningen
D027-19Historische gebouwen en hun bewonersErve Spiele
D027-20Historische gebouwen en hun bewonersHet Teijlershuis (en zijn bewoners)ja
D027-21Historische gebouwen en hun bewonersHet Teylersmuseum (Haarlem)
D027-22Historische gebouwen en hun bewonersErve Welpelo
D027-23Historische gebouwen en hun bewonersErve De Wigger
D028-01Historische gebouwen en hun bewonersGemeentehuis (oud en nieuw). Specials Twentsche Courant en Dagblad Tubantia t.g.v. opening nieuwe gemeentehuis (1970). Incl. Editie Tubantia op de dag van de opening.
D028-02Historische gebouwen en hun bewonersErve Ha(a)nhof
D028-03Historische gebouwen en hun bewonersHet Hengelhoes
D028-04Historische gebouwen en hun bewonersBoedelscheiding nalatenschap Henricus Keller/Aleida Leurink (1761)
D028-05Historische gebouwen en hun bewonersErve Kopshof
D028-06Historische gebouwen en hun bewonersHet erve Verbeck
D028-07Historische gebouwen en hun bewonersErve Achterhuis
D028-08Historische gebouwen en hun bewonersErve Binckhorst (De Lutte), incl. genealogische gegevens
D028-09Historische gebouwen en hun bewonersBorg Beuningen
D028-10Historische gebouwen en hun bewonersHuis te Brecklenkamp
D028-11Historische gebouwen en hun bewonersErve Deppenbroek
D028-12Historische gebouwen en hun bewonersErve Perrevoort; fam. Deppenbroek (Lonneker)
D028-13Historische gebouwen en hun bewonersEgberink
D028-14Historische gebouwen en hun bewonersEigendomsbewijs dd.19-05-1912 voor Wiebe Kelder van 2 woningen
D028-15Historische gebouwen en hun bewonersOverdracht perceel grond te Losser op 9-8-1906 door Gerhard Hanterink aan M.L. Zilversmit, koopvrouw, weduwe van Abraham Joes (??)
D028-16Historische gebouwen en hun bewonersNotariële akten uit archief notaris Greve te Enschede (met index)
D028-17Historische gebouwen en hun bewonersStukken betreffende Mulderman / Mulderink. Zie ook het ‘boek’ van Hans Mulderink in onze bibliotheek
D028-19Historische gebouwen en hun bewonersBonkenhoes (opgravingen)
D028-20Historische gebouwen en hun bewoners50 jaar gemeentehuis (14-8-2020)
D029-01Historische gebouwen en hun bewonersDiverse notariële akten betr. fam. Essenhuis (zandsteenfabriek, Berghuizen). Begin 20-ste eeuw.
D029-02Historische gebouwen en hun bewonersVeldschetsen Erve Welpelo van de hand van dr. Everhard Jans (13-06-1995)
D029-03Historische gebouwen en hun bewonersHof te Brunink (Enschede) met info uit doopboek klooster Glane
D029-04Historische gebouwen en hun bewonersRond de Oldenhove (correspondentie en knipsels-1984/85)
D029-05Historische gebouwen en hun bewonersVerkoop Erve Snoeijink 28-06-1858 + enige genealogische gegevens
D029-06Historische gebouwen en hun bewonersErve Mulderink/Mulderman + enige genealogische gegevens
D029-07Historische gebouwen en hun bewonersHet Heininkshoes in Dorp Losser (uitg. HKL 1975)
D029-08Historische gebouwen en hun bewonersErve Zwaferink
D029-09Historische gebouwen en hun bewonersDe Ravenhorst
D029-10Historische gebouwen en hun bewonersHKL fietstocht 05/06/1977 langs de gewaarde erven
D030-01Historische gebouwen en hun bewonersMonumenten Inventarisatie Project (MIP)
D030-02Historische gebouwen en hun bewonersErve De Heersche
D030-03Historische gebouwen en hun bewonersMonumentenroute door Dorp Losser
D030-04Historische gebouwen en hun bewonersGemeentelijke Monumentenlijst Losser 2008
D098-02Historische gebouwen en hun bewonersOns Gebouw.
D098-03Historische gebouwen en hun bewonersAanwijzing Kerk en Aleida Leurinkhuis als Rijksmonument (1963 en 1970)
D102-01Historische gebouwen en hun bewonersInventarisatie jongere bouwkunst 1850 – 1940 (gemeente Losser)
D102-11Historische gebouwen en hun bewonersRick’s Vis; het oudste huis van Overdinkel?
D104-02Historische gebouwen en hun bewonersBouwtekening Prise d’eau (Water)pompstation Losser (1929)
D106-03Historische gebouwen en hun bewonersStukken voor boerderijonderzoek nog nader te beschrijven
D106-17Historische gebouwen en hun bewonersBouwtekening Hoofdstraat 60-62 Overdinkel (woonhuis fam. Ter Laak)
D106-18Historische gebouwen en hun bewonersWoningbouw Kerkhofweg, het Welpelo en Veldkamp (Overdinkel)
D031-01Martinustoren en kerkDocumentatie (uit archief RMZ Zeist) over de toren van Losser
D031-02Martinustoren en kerkArtikel uit Trans-Isalanius , maart 1972 (L.H.M. Olde Meijerink)
D031-03Martinustoren en kerkInformatieboekje St. Martinustoren (jaar: ???)
D031-04Martinustoren en kerkFolders Martinustoren (19?? En 2011)
D031-05Martinustoren en kerkOude toren te Losser door vuur ernstig bedreigd (1939)
D031-06Martinustoren en kerkNotitie mr. H.A.A. van Hazendonk over eigendomsrechten toren en plein (2007)
D031-07Martinustoren en kerkInzamelingsactie Van Heek t.b.v. restauratie toren 1914 (Uit;: Troebelen in de Twentse Textiel)
D031-08Martinustoren en kerkLosser, dorp rond een eenzame toren. G. Nijkamp op Tw. Scheurkalender 2013
D031-09Martinustoren en kerkInformatie inz. Restauratie 2013
D031-10Martinustoren en kerkRapport Stichting Kerkelijk Kunstbezit (2005
D031-11Martinustoren en kerkHerinrichting Martinusplein (2000)
D031-12Martinustoren en kerkKrantenknipsels Martinustoren
D031-13Martinustoren en kerkTekeningen Jan Jans kopie)
D031-14Martinustoren en kerkInformatie en tekeningen klokken (incl. kerkzegel)
D031-15Martinustoren en kerkArtikel uit Ons Bedrijf (NAM) 1960
D031-16Martinustoren en kerkOver openstelling van de toren. Knipsel uit 1994
D031-17Martinustoren en kerkOude tabernakel krijgt plaats in Martinustoren (nu bij de HKL)
D032-01De dorpsbleekJaarverslagen 1987 en 1989 Stichting De Dorpsbleek
D032-02De dorpsbleekHandgeschreven stukje over de Bleek en het bleekwachtershuisje
D032-03De dorpsbleekDossiermap van de penningmeester van de Stichting met diverse informatie
D032-04De dorpsbleekOud archief penningmeester Dorpsbleek
D109-03De dorpsbleekDossier opheffing Stichting Dorpsbleek (2023)
D030-01KraesgenbergGeschiedenis Kraesgenberg
D030-02KraesgenbergDiverse correspondentie Kraesgenberg
D030-03KraesgenbergVoorbereiding en opening Kraesgenberg
D030-04KraesgenbergKraesgenberg Koerier Kraesgenberg
D030-05SteenfabriekOprichting en ontstaan
D030-06SteenfabriekKeileemgroeve
D030-07SteenfabriekProces, vormen van stenen en bakken e.d.
D030-08SteenfabriekOvens
D030-09SteenfabriekPromotiemateriaal
D030-10SteenfabriekDiversen
D030-15Erve BeerninkDiverse losse bescheiden inz. afbraak en herbouw Erve Beernink
D030-16Erve BeerninkAantekeningen Hennie Kok betr. boek Erve Beernink
D030-17Erve BeerninkBoedelscheiding Beernink-Willebrants (1790)
D030-18Erve BeerninkConceptplan van aanpak herbouw Erve Beernink (2010)
D030-19Erve BeerninkUrkunde Hermelink/Beernink (negatief)
D106-02Erve BeerninkBouwhistorisch onderzoek BBA (2010)
D033-01MolensMolens van Losser, J.J. Luizink
D033-02MolensDe eerste Losserse windmolen
D033-03MolensTeylersmöll
D033-04MolensMolen van Kellerhuis
D033-05MolensDe Lutter windmolen
D033-06MolensDiverse molens en molenverhalen
D033-07MolensMolenfoto’s
D033-08MolensDiversen
D087-01MolensDocumentatie Luizink over molens. Ongesorteerd. Los in de doos.
D999-2 dozenMonumentencommissieArchief Thea Evers betreffende Monumentencommissie (2 dozen) ondergebracht in Gedeponeerde archieven (in de kelder)
D999-kelderOpen Monumentendag (OMD)Archief van de commissie Open Monumentendag gem. Losser v/a 1993 ondergebracht in Gedeponeerde archieven (in de kelder)
D035-01Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Katholiek Thuisfront Oldenzaal (deel 1: 1947/1948)
D035-02Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Katholiek Thuisfront Oldenzaal (deel 2: 1948/1950)
D035-03Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Parochiecontact Denekamp (okt. 1947 – april 1950
D036-04Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Diverse gegevens betr. G.L. Nijkerken. Geb. 10-02-1910. Gesneuveld in Indië. Info verzameld door Gerrit Jeunink.
D036-05Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Diverse gegevens betr. John Ingram en Stanford Williams (geallieerde vliegers).Info verzameld door Gerrit Jeunink.
D037-01Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Diverse documentatie over Henk Brinkgreve
D037-02Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Diverse krantenartikelen over Henk Brinkgreve
D037-03Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Artikel OD+M 2013/1 over Henk Brinkgreve
D037-04Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Artikel TCT 01/05/13 over Henk Brinkgreve
D037-05Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Contact met Annette Niessen-Brinkgreve (2013)
D037-06Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Tekst toespraak Annette Niessen 05/03/2013 (niet voor publicatie)
D037-07Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Dit zag ik op 05/03/1945 (Johan Meijerink)
D037-08Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Inzake het monument Deppenbroekweg (incl. brief ‘rechten en plichten’
D037-09Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Diversen inzake onthulling monument 05/03/2013
D037-09aTweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Nieuw monument Oosterbegraafplaats Enschede
D037-10Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Lezing Jelle Hooiveld 16/02/2013
D037-11Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Plaatsen van herinnering (boekje + fietskaart + publ. OMD 2013)
D037-12Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Informatieborden Plaatsen van herinnering incl. Dvd met foto’s
D037-13Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Subsidie Plaatsen van herinnering
D037-14Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Stolpersteine in Losser
D037-15Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Aantekeningen G.E. Jeunink over Losserse Joodse slachtoffers en Rijks Duitsers
D037-16Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Gebroeders Dijkhuis
D037-17Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)S.S. (Bill) Williams
D037-18Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)John Ingram (vliegtuigcrash in de Haar)
D037-19Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Job en Jan (door Ben Kuhlkamp)
D037-20Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Bidprentje fam. Stegge
D037-21Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Uitkeringen aan onderduikers. Betaald door W. Game, H. en P. Dusselje. Totaalbedrag fl. 18.710
D038-01Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Bevrijding Losser/Twente (knipsels etc.)
D038-02Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Losser weer Vrij (herdenkingsnummer 06/04/1945)
D038-03Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Briefje (kopie) waarmee Ondergrondse begin april ’45 geallieerden informeerde over militaire situatie in Losser
D038-04Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Mijn Belevenissen bij de BS in Losser (door Sj. Boorsma) 1 x origineel + 1 x kopie
D038-05Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Wachtboek peloton Losser van de BS (april ’45 - november ’45)
D038-06Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Reünie (1989) Lossers peloton Wachttroepen
D038-07Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Welcome again veterans (1995)
D038-08Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Dodenherdenking - Bevrijdingsdag - Oorlogsmonument
D038-09Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Herdenkingen Overdinkel en Glane (15-2-2022)
D038-10Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Documentatie gesneuvelde Duitsers (in gemeente Losser)
D038-11Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Bevrijdingsnummer OD+M 2005/1
D038-12Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Certificaten Holocaust Monument (2 stuks)
D038-13Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Kabelwacht en andere correspondentie WO II
D038-14Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)WO II Diverse zaken
D039-01Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Diverse aantekeningen Joh. Luizink inz. WO II
D039-02Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Aantekeningen kerkklokken uit archief Joh. Luizink
D039-03Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Lijst met namen NSB-leden
D039-04Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Gedicht Spoorwegstaking 1944 (W. ter Heersche)
D039-05Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Enkele boekjes over Holocaust
D039-06Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Nederland in den Oorlog zoals het werkelijk was (boekjes)
D039-07Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Diverse distributiebonnen
D039-08Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Identiteitskaart Sj. Boorsma + ledenlijst O.I.W. Nederland + draagband NBS/SG
D039-09Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Boekje Losser weer vrij. 75 jaar Bevrijding (2020)
D039-10Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Jo ter Laak
D039-11Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Jo ter Laak. Onthulling infobord bij Hoofdstraat 69 in Overdinkel (07/09/2020)
D040-01Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Kranten(knipsels) Begin van de oorlog
D040-02Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Kranten(knipsels) Bevrijding algemeen
D040-03Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Kranten(knipsels) Herinnering
D040-04Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Kranten(knipsels) 1941-1944
D040-05Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Kranten(knipsels) Duitse kranten
D040-06Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Kranten(knipsels) Zaak Ria Hermans/Coen Hilbrink
D040-07Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Duitse propaganda
D040-08Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Diverse interessante Twentse kranten uit de oorlog (schenking Jan Keppels)
D084-01Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Correspondentie inz. Heering/Benneker. (zie OD+M 2019/2. Interessant i.v.m. Bijzondere Rechtspleging m.b.t weduwe Heering. Vertrouwelijk. 1 omslag
D084-05Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Aantekeningen Gerrit Jeunink inz. Oorlogsslachtoffers incl. Ned. Indië. 1 omslag
D084-07Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Diverse gegevens betr. B.A. Poorthuis (geb. 31-12-1926), met name documentatie over zijn diensttijd in Ned. Indië (9-7-1947 tot 14-4-1950). Los in 1 omslag.
D085-09Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Oude kranten (Inleiding tot WO I en II). Los in de doos.
D089-07Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Kamp Vught en de Vughtenaren (Oudheidkamer Vught 1984). Kopie van een boek.
D089-08Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Gijzelaars achter prikkeldraad (kampen Amersfoort en Vught) + De Hel van Buchenwald (K.R. van Staal)
D092-03Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Enkele kaarten ‘Bevrijding’
D092-09Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Doek waarmee op 5 maart 2013 het monument voor Henk Brinkgreve onthuld is.
D092-10Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Aantekeningen/knipsels etc. van oud-wethouder Meijerink betr. Joodse monumentje.
D093-02Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Informatie over Johannes Bakker (1920 – 1947). Genoemd op oorlogsmonument (Ned. Indië)
D093-03Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Oorlogszakboekje + identiteitsplaatje Herman Fiselier (geb. 29-3-1919)
D093-04Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Krantenknipsels Eerste Wereldoorlog
D093-05Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Recente knipsels WO II
D093-09Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Informatie Hervormd Losser in de oorlog (t.b.v. Joh. Luizink voor zijn boek)
D094-10Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Enige informatie betr. oorlogsmonument en Klootschietersgedenksteen
D099-03Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)De Wervelwind; verspreid door de RAF, april 1943
D099-04Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Nederland in nood Leesboek voor de jeugd (1946)
D099-05Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Boekjes over oorlog in Enschede
D105-04Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Kinderuitzendingen in de Hongerwinter 1944/45. Scriptie Lieke Boersma (november 2008). Zie hierbij ook Oet Dorp en Marke + enkele krantenknipsels over film de Hongertocht (2022)
D106-10Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Ghetto Riga (uitg. Förderkreis Alte Synagoge Epe)
D109-04Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Ringband met informatie Welcome again veterans (2000) Afkomstig van G. Braam
D041-01Volkshuisvesting ; SWL Diversen betreffende de Stichting Woningbelangen Losser
D036-06Politiek en vakbonden3 notulenboeken Chr. Werkmansbond (1925 – 1948). Door dokter J. Brandenburg gevonden op de vuilnisbelt. 3 boekjes los in de doos.
D042-01Politiek en vakbondenDiversen KVP tot ca. 1975 (o.a. oprichting afd. De Lutte en Overdinkel)
D042-02Politiek en vakbondenDiverse personen KVP jaren ’60 en ‘70
D042-03Politiek en vakbondenVerslagen van vergaderingen ’60 er jaren KVP
D042-04Politiek en vakbondenDiverse briefwisselingen contacten andere plaatsen en partijen KVP
D042-05Politiek en vakbondenNamenlijsten KVP
D042-06Politiek en vakbondenBestuur CDA, ledenvergaderingen en notulen v/a 1980
D042-07Politiek en vakbondenCPN pamflet Gemeenteraadsverkiezing 194? (Willem Game)
D042-08Politiek en vakbondenR.K. Werkliedenvereniging opgericht 9/8/1895
D042-09Politiek en vakbondenFeestprogramma 40 jarig bestaan St. Lambertus afd. Losser (opgericht 1919)
D042-10Politiek en vakbonden70 jaar CNV afd. Losser. Unitas 1919
D042-11Politiek en vakbondenVerkiezingskrant 2018
D042-12Politiek en vakbondenBouw en Houtbond FNV. 75 jaar afd. Losser (14/10/1992)
D042-13Politiek en vakbondenIndustriebond FNV afd. Losser (1919-1994)
D042-14Politiek en vakbondenR.K. Boeren en Tuindersbond afd. Losser (1919-1994)
D086-01Politiek en vakbondenGemeenteraadsverkiezingen 1986 (CDA)
D086-02Politiek en vakbondenGemeenteraadsverkiezingen 1990 (CDA)
D086-03Politiek en vakbondenGemeenteraadsverkiezingen 1994 (CDA)
D086-04Politiek en vakbondenGemeenteraadsverkiezingen 1998 (CDA)
D086-05Politiek en vakbondenGemeenteraadsverkiezingen diverse jaren/diverse partijen
D043-01OnderwijsAktes van benoeming e.d. van Herman en Annie Bourgonje – Sanderink incl. aantekeningen over onderwijs in Losser
D043-02Onderwijs‘Jan zonder vrees’, voorleesboek van meester Mulderink geschonken door zoon pater Tonny (1994, Nieuw Guinea)
D043-03OnderwijsDiverse onderwijsbescheiden H. Sanderink
D043-04OnderwijsSiertekenboek van Riki Ekkelboom (geh. Met Gerard Zuithof)
D044-01OnderwijsSchrijfboek van M. Thiehatten (1896)
D044-02OnderwijsBouw en verbouw scholen
D044-03OnderwijsInspectie, onderwijsgenootschap (fotokopieën)
D044-04OnderwijsProces over inkomsten kosterij (1722)
D044-05OnderwijsOpening Martinusschool (oud en nieuw)
D044-06OnderwijsULO, Mavo de Esch, Volksuniversiteit
D044-07OnderwijsPeuterzalen, kinderdagverblijven
D044-08OnderwijsBrochures SKOLO
D044-09OnderwijsPlakboek Mariaschool (geschenk Riki Zuithof –Ekkelboom)
D045-01OnderwijsJubileumboekjes van diverse scholen
D045-02OnderwijsCulturele Basisvorming (CuBaVo)
D045-03OnderwijsSchriften A. Poorthuis (20ste eeuw)
D045-04OnderwijsBrief Zuster Castissima aan de Koningin (1967)
D045-05OnderwijsDiversen
D045-06OnderwijsJubileum CVO school=Meester Snelschool (50 jaar in 1980)
D045-07OnderwijsW. v.d. Bosschool 75 jaar. Krantenknipsel (niet compleet)
D082-02OnderwijsBouwtekening RK Schoolgebouw Overdinkel
D102-02OnderwijsBouwtekening uitbreiding W. v.d. Boschool (1975)
D102-03OnderwijsBouwvergunningen R.K. School en zusterhuis Overdinkel (1918), R.K. Bewaarschool (1931) en uitbreiding woongelegenheid in Parochiehuis (1963). Plus notitie GvS (21/2/22) over historie Bewaarschool t.b.v. Oversticht
D105-05OnderwijsOBS Het Kompas Overdinkel 1912 -1987 en 1912- 2012
D105-06OnderwijsReünie Meisjes-Jongensschool en Communicanten 1944/1946 Overdinkel
D105-07OnderwijsW.v.d. Bosschool Overdinkel 1919 - 1979
D106-16OnderwijsSchrift met liedjes Mariaschool (van P.G. Vos), 1932
D046-01ZiekenzorgBernardusstichting, Dinkelziekenhuis o.a. artsen
D046-02ZiekenzorgCorrespondentie Bernardusgebouw, St. Maartenstede en Oldenhove
D046-03ZiekenzorgAfbraak Oldenhove ca. 1985
D046-04ZiekenzorgBoek Bernardusstichting Losser 1916-1991 (Thea Evers)
D046-05ZiekenzorgVerleden tijd: Onze voorouders zaten zonder dokter
D046-06ZiekenzorgLosserhof (Tw. Crt 1967)
D046-07ZiekenzorgRapport zieken- en ondersteuningsfonds in de gemeente Losser, mei 1925
D046-08ZiekenzorgDe regionale funktie van kleine ziekenhuizen, dl I Het Dinkelziekenhuis te Losser
D046-09ZiekenzorgRode Kruis
D046-10ZiekenzorgDiversen (handschrift over vroedvrouwen in Losser)
D046-11ZiekenzorgMaandblad Bernardusstichting (1983)
D046-12ZiekenzorgZiekenzorg in N.O. Twente
D046-13ZiekenzorgContributieboekje Wit-Gele Kruis 1963
D046-14ZiekenzorgStatuten en Huishoudelijk Reglement van het ‘Ambachtsfonds’ opgericht 1878 (is Algemeen Zieken- en Uitkeeringsfonds voor Enschede, Lonneker en Losser).1925
D106-14ZiekenzorgKrantenknipsels 80-er jaren betr. Oude Ziekenhuis, Oldenhove etc
D047-01CultuurInventarisatierapport Kultureel werk (Kulturele raad Losser, 1980)
D047-02CultuurKunstschattentoer Losser z.j. (begin 21ste eeuw)
D047-03CultuurOpenluchttheater
D047-04CultuurRommelpot (1972-2012)
D047-05CultuurBrochures Neerlands Volksleven (2x, ca. 1925)
D047-06CultuurMuziekvereniging Excelsior
D047-07CultuurZangvereniging Cantica Nova
D047-08CultuurMartinikoor
D047-09CultuurDiversen Muziekleven Overdinkel
D047-10CultuurEr zit honderd jaar muziek in … Losser (door Joop Slot)
D083-01CultuurStukken uit het archief van de (opgeheven) Culturele Raad Losser. Diverse mapjes in 1 doos (nog niet nader beschreven).
D084-02CultuurBoekje 100 jaar Sempre Crescendo (1919 – 2019)
D084-04CultuurKrantenknipsels betr. muziekactiviteiten, verzameld door Ben Olde Riekerink. Los in 1 omslag.
D089-06CultuurVan Stafmuziek naar Luchtmachtkapel (Bertus de Jongeburcht)
D094-06CultuurBevrijdingsconcert Excelsior 2015 i.s.m. HKL
D048-01FolkoreLossers volkslied (alleen muziek, tekst nog bijvoegen)
D048-02FolkoreBijnamen in Losser
D048-03FolkoreStiepel- en geveltekens (Max Heslinga)
D048-04FolkoreSt. Maarten
D048-05FolkoreSchuttersvereniging St. Märten (1924 – 1984)
D048-06FolkoreKoninginnefeesten 1908 en 1912; Twentse Week 21-28 juli z.j. (ca 1950)
D048-07FolkoreBrueghelkranten 2002 en 2009 en 2019
D048-08FolkoreEurofolk (1989)
D048-09FolkoreProcesverbaal langste salade ter wereld (2011; tgv 200-jarig bestaan gem. Losser)
D048-10Folkore60-jarig jubileum Losser Böggelrieders en Daansers 2014
D048-11FolkoreVolkszangdag 1927 (Zangbundeltje voor het Nederlandse volk)
D048-12FolkoreDiverse artikelen volkscultuur
D098-12FolkoreEreleden Böggels (1976): Jans van de Knalhut en Hanna van de Fleutpiep
D099-01FolkoreDocumentatie over 20 Kruisbeelden en Mariakapellen in de gemeente Losser. verzameld door G. Jeunink. In deze map lijst met namen en de nummers 1 t/m 14
D099-02FolkoreDocumentatie over 20 Kruisbeelden en Mariakapellen in de gemeente Losser. verzameld door G. Jeunink. In deze map lijst met namen en de nummers 15 t/m 20
D049-01LagaDiverse documentatie etc. over de Laga (2003)
D050-01LagaDiverse documentatie etc. over de Laga (2003), m.n. over de Rit van de Koets’n Kearls (incl. een videoband).
D051-01CarnavalCarnavalskranten en programmaboekjes Sterrengala
D052-01Sport25 jaar Avondvierdaagse (1991)
D052-02SportAvondvierdaagse in beeld
D052-03SportDorp Losser 1930-1980
D052-04SportDiversen over klootschieten o.m. Zingbeukske van Dorp Losser
D052-05SportSportherinneringen in de gemeente Losser (A. Kortemeier)
D052-06Sport40 jaar Volley ’68 (2008)
D052-07Sport25 jaar Zwemclub Losser (1990)
D052-08Sport25 jaar Iphitos (1982-2007)
D052-09SportLosserse Tennis Club (10 jaar en 40 jaar), opgericht 1966
D052-10SportIJsbaan en visvijver
D052-11SportZwembad Losser
D052-12SportGymnastiek (V&L en SSS Beatrix Overdinkel)
D052-13SportDuivensport. De Snelvlucht 75 jaar (1998)
D052-14Sport60 jaar Schuttersvereniging St. Märten
D052-15SportStatuten Vereniging ”Entre Nous” (15 juli 1921)
D052-16SportLosserse Pluimvee- en konijnenvereniging (1925- 2000)
D052-17SportKnipsels klootschieten + statuten Klootschietfederatie (1/8/1946)
D053-01SportKVV Losser, opgericht 1930 (o.a. jubileumboekjes etc)
D053-02Sport50 jaar rond de bal (KVV), A. Kortemeyer
D053-03SportVoetbalverleden gem. Losser, A. Kortemeyer
D053-04SportJubileumboek TAR 60 jaar (1926-1986), Gerard Leeuw
D053-05SportArchief v.v. TAR, Gerard Leeuw
D053-06SportPrinses Juliana 1920-1995
D053-07SportOSV ’31, jubileumboeken 50 en 60 jaar
D053-08Sport Programmaboekje 25 jaar PJ (1920 – 1945)
D053-09SportReglement IJsclub (20-11-1897). Zie ook gedeponeerd archief.
D082-04Sport40 + 50 jaar ASVO Overdinkel (1945-1995)
D082-05SportSporthal Overdinkel (1984)
D083-06Sport50 jaar OSV (Overdinkel) 1981
D089-02SportZwembad Brilmansdennen
D089-03SportDiverse brochures vooral van sportwedstrijden en muziekconcoursen
D109-01SportOpening Trimbaan in de Zandbergen (1972). Album met krantenknipsels en foto’s.
D054-01Jeugd en jongerenwerkInternaat de Ravenhorst (krantenknipsels + jubileumboek 50 jaar))
D054-02Jeugd en jongerenwerkBestek en Voorwaarden verbouwing woonhuis-boerderij tot clubhuis de Muchte (1966)
D054-03Jeugd en jongerenwerkRooms-katholiek jeugdwerk 1933-1955 (Frans Nijhof, 2001)
D054-04Jeugd en jongerenwerkScouting
D054-05Jeugd en jongerenwerkKPJ 1928-1988
D034-01Overige verenigingenOpenbare Bibliotheek. Diverse beleidsnotities, werkverslagen van stagiaires, nieuwbouwplannen in de Brink etc. Los in de doos.
D035-02Overige verenigingenOpenbare Bibliotheek. 2 Bundels met documentatie Oude plannen bibliotheek Lutterstraat en Nieuwbouw Lutterstraat
D054-01Overige verenigingenOranjecomité Losser
D054-02Overige verenigingenIVN Losser
D054-03Overige verenigingenEHBO Losser
D054-04Overige verenigingenSeniorenraad + enquête jong/oud (2001) + CUSO
D054-05Overige verenigingenKBO Losser (A. Kortemeyer)
D054-06Overige verenigingenABTB (RK Boeren en Tuindersbond);jubileumboek 1919 -1994
D054-07Overige verenigingenUitnodigingen van diverse verenigingen
D054-08Overige verenigingenVelletje postzegels t.g.v. 50 jarig bestaan Postzegelvereniging Losser (2016)
D054-14aOverige verenigingen* Reglement Lossersche Geitenfonds ‘Ons Belang’ (1912)
D054-14bOverige verenigingen* Statuten Begrafenis-Vereniging ‘Helpt Elkander’ te Losser (1927)
D054-14cOverige verenigingen* Huish. Reglement Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond
D054-14dOverige verenigingen* Statuten en Huishoudelijk Reglement van het ‘Ambachtsfonds’ (Algemeen Zieken- en Uitkeeringsfonds voor Enschede, Lonneker en Losser. (opgericht 3 juni 1878)
D082-07Overige verenigingen100 jaar Buurt- en Begrafenisvereniging Helpt Elkander Overdinkel Ebeltjeshof (1999)
D089-01Overige verenigingenStichting Widnoje. Reisverslagen, krantenknipsels, diverse correspondentie. 20 (nog ongenummerde) omslagen in 1 stofmap.
D089-02Overige verenigingenRuslandweek Bibliotheek en bezoek Widnoje
D089-03Overige verenigingenRuslandweek Bibliotheek en bezoek Widnoje + map Widnoje van Gerard Braam
D093-10Overige verenigingenFoto tgv 70-jarig jubileum ‘Looft den Heer’ met namen.
D093-11Overige verenigingenZangvereniging ‘Geeft Gode Lof’. Foto’s met namen (ca. 1948)
D101-01Overige verenigingenUVV (Unie van Vrijwilligers). Plakboek mevr. J.G. Gaastra-Steensma (vz. van 1976 – 1985) . Betr. periode 1968 – 1982. In 1 doosje.
D101-01Overige verenigingenUVV (Unie van Vrijwilligers). Plakboek mevr. J.G. Gaastra-Steensma (vz. van 1976 – 1985) . Betr. periode 1968 – 1982. In 1 doosje.
D101-02Overige verenigingenUVV Jaarverslagen 1978 – 2014 (bijna compleet). Het ‘gesaneerde’ archief van de opgeheven afdeling Losser is te vinden in de bij de HKL gedeponeerde archieven.
D101-02Overige verenigingenUVV Jaarverslagen 1978 – 2017 UVV(bijna compleet). Het ‘gesaneerde’ archief van de opgeheven afdeling Losser is te vinden in de bij de HKL gedeponeerde archieven.
D101-03Overige verenigingenMapje met diverse krantenknipsels van UVV
D101-03Overige verenigingenMapje met diverse krantenknipsels van UVV
D101-04Overige verenigingenOprichtingsakte Steunstichting UVV + financiële verslagen t/m 2005
D101-05Overige verenigingenConceptstatuten 1978 + diverse uittreksels Handelsregister UVV
D101-06Overige verenigingenOD+M 2022/4 met groot artikel over de UVV (Georg van Slageren/André van der Veer
D102-09Overige verenigingenBouwvergunning etc. kolenbergplaats door R.K. Coöperatie Overdinkel (later ABTB)
D102-10Overige verenigingenBouwtekening + diverse andere archivalia Ons Huis Overdinkel. Zie hierbij ook OD+M 2014/2)
D106-19Overige verenigingenPrijsopgaaf Verenigingsgebouw van hout in Overdinkel (1933)
D055-01LandbouwKasboek OLM afd. Losser 1937-1996
D055-02LandbouwNotulen OLM afd. Losser ca. 1967-1998 + diversen
D055-03LandbouwCBS gegevens diverse landbouwtellingen (1970, 1980, 1990)
D055-04LandbouwJubileumboek ABTB 1919 – 1994 (zie O.3.a.6)
D055-05LandbouwDiverse info landbouwer H. Tip (landbouwformulieren, notariële akten en genealogische info)
D056-01MiddenstandKlantenboek Holtkamp (1892-1900)
D056-02MiddenstandDiverse oude rekeningen Losserse middenstand
D056-03MiddenstandDiversen Tabakswinkel Kroeze
D056-04MiddenstandAutobedrijf Brilman
D056-05MiddenstandDocumentatie m.b.t. diverse middenstanders (incl. verhaal door Hans van Huizen
D056-06MiddenstandDiverse bescheiden firma ten Brink (afkomstig uit nalatenschap Herman Bourgonje)
D056-07MiddenstandDiverse enveloppen met aantekeningen van Gerda Hogebrink betreffende het (nog) niet gerealiseerde project over de Middenstand van Losser (2011).
D056-08MiddenstandDiverse administratieve bescheiden firma Knol Overdinkel
D057-09MiddenstandEen nieuwe brink voor Losser (vernieuwing van een dorpskern - 1976
D057-01Handel, Nijverheid en DienstverleningSmidsboek Keilvers (1746 – 1870) + genealogische informatie fam. Keilvers
D057-02Handel, Nijverheid en DienstverleningAantekeningen Zwaverink over Nijverheid in Losser tot 1810
D057-03Handel, Nijverheid en DienstverleningReglement Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij Losser (1936)
D057-04Handel, Nijverheid en DienstverleningPublicatie nieuwbouw Rabobank 1980
D057-05Handel, Nijverheid en Dienstverlening‘Heden verleden’ (door notaris Herman van Hazendonk)
D057-06Handel, Nijverheid en DienstverleningAantekeningen Joh. Luizink betr. (textiel)industrie
D057-06Handel, Nijverheid en Dienstverlening2 kasboeken (1942 – 1955) van B.W. Schulten, smederij etc. in Overdinkel
D057-07Handel, Nijverheid en DienstverleningDiverse oude bescheiden Rijwielhandel Westenbroek (v/a 1920?)
D058-01Van HeekDiversen ontstaan firma van Heek
D058-02Van HeekFabrieksreglement 1961
D058-03Van HeekOverlijden L. van Heek (1931)
D058-04Van HeekDiversen inz. stakingen
D058-05Van HeekVan Heekhuis
D058-06Van HeekSpoorlijn
D058-07Van Heek(Personeels)reizen
D058-08Van HeekMemorandum wereldreis L. van Heek jr. (1928)
D058-09Van HeekVergunning boekdrukkerij (1941)
D058-10Van HeekStatuten en Reglement Pensioenfonds Van Heek-Scholco (1992 + 1948)
D058-11Van HeekL. van Heek Textiles in TCT 6/12/2016
D058-12Van HeekVerweven Kunst (Holding Van Heek-Ten Cate N.V. 25 jaar)
D058-13Van HeekThe art of woven words (Holding Van Heek-Ten Cate N.V. 25 jaar)
D058-14Van HeekInformatie m.b.t. het archief van Van Heek Losser
D058-15Van HeekDiverse documentatie over Van Heen verzameld door Thea Evers
D055-01Wouter WitzelOprichtingsakte Machinefabriek Wouter Witzel NV (1968)
D055-02Wouter WitzelKrantenknipsels
D055-03Wouter WitzelBedrijfsinfo
D055-04Wouter WitzelReclamemateriaal
D055-05Wouter WitzelGenealogische gegevens fam. Witzel
D055-06Wouter WitzelArbeidsenquete 1890 (vragenlijst opgesteld door A.H.W. Witzel)
D059-01MelkfabriekDiverse notariële akten (statuten, eigendomsbewijzen, jaarrekeningen etc.)
D059-02MelkfabriekBezwaarprocedure tegen de sloop (2003)
D059-03MelkfabriekKrantenknipsels sluiting (2002)
D059-04MelkfabriekBewijs van aandeel Melkinrichting NV v/h firma Koopmans (27-12-1923)
D060-01MelkfabriekDiverse publicaties betr. de Melkfabriek (reclame, kalenders, brochures etc.) (los in de doos).
D060-02MelkfabriekMelkcontroleboekjes busnummer 158 (H. ter Heersche) 6 stuks
D061-01KerkenRequest Roomsche Gemeente om in Losser kerk te mogen bouwen (1776)
D061-02KerkenInventaris archief parochie HMG (2017)
D061-03KerkenInventaris kunstbezit HMG (SKK 1986) met aantekeningen Herman Bourgonje. Plus brief Catharijneconvent inz. Kazuifel uit Losser.
D061-04KerkenInventaris kunstbezit HMG (SKK 2000)
D061-05KerkenGeschiedenis en beschrijving parochiekerk van Losser. Hierin ook info over begraven in Losser
D061-06KerkenLiturgie viering 75-jarig bestaan HMG kerk (1977)
D061-07KerkenDiversen 100-jarig bestaan HMG kerk (2002)
D061-08KerkenLosser en zijn Zouaven (Jan Wiefker)
D061-09KerkenDe Heroverde Burcht, lezing door W.L.S. Knuif (1 januari 1910) + programma viering Eeuwfeest
D061-10KerkenFamilie oorkonde Intronisatie H. Hart van Jezus (02-06-1960)
D061-11KerkenKopieën uit HMG archief t.b.v. boek ‘100 jaar HMG’
D061-12KerkenKrantenknipsel over oude communiebank
D061-13KerkenBegroting 1893 en 1897 van het parochiaal Armbestuur
D061-14KerkenBrief pastoor Schaafs aan kardinaal (1946)
D061-15KerkenDiverse stukken inz. RK kerk en pastorie
D061-16KerkenOpening nieuwe Martinuskerk (1966)
D061-17KerkenJubileum St. Martinuskerk (1991)
D061-18KerkenHerinnering aan eerste H. mis van W. Janssen (23-08-1911)
D061-19KerkenLiturgie uitvaart pastoor Brouwer (2-2-1987 overleden)
D061-20KerkenPastoor Driever
D061-21KerkenInstallatie pastoor Reerink
D061-22KerkenDiversen betr. kapelaan Van Huik + huisgenote Ria Peters
D061-23KerkenTheologica, n.a.v. vertrek pastor Theo Siegmund
D061-24KerkenAfscheid zuster Astrid van den Berg
D061-25KerkenGouden priesterfeest Gerard Bruns (2008)
D061-26KerkenVerslag van een Lourdesreis (ca. 1950)
D061-27KerkenLijst bewoners pastorie (pastoors, kapelaans en huisgenoten)
D061-28KerkenLeven en werk, laatste aartspriester van Twente (doctoraalscriptie Jan Braakman, 1999)
D061-29KerkenUit Ariensarchief (KDC). Inventaris met enkele preken gehouden in Losser
D061-30KerkenHonderd jaar katholiek Twente (1853-1953)
D061-31KerkenOrgelwijding HMG (1924)
D061-32KerkenDiverse aantekeningen parochiegeschiedenis
D061-33Kerken J.G. Hobbelink, pastoor/kapelaan. Tw. Crt. 8/5/1980
D061-34KerkenHet Apollonius Bosch-orgel in de St. Martinuskerk te Losser in 1900. (Mixtuur)
D061-35KerkenBankenverhuur 1812
D062-01KerkenUittreksel uit Acta Classis Deventer 1601-1633 (waarin Losser!)
D062-02KerkenRegister lidmaten 1697-1791 + 1697 -1820
D062-03KerkenKlacht ds. Immink tegen J. Teylers (als kerkmeester) wegens het niet indienen van jaarrekeningen (1804)
D062-04KerkenOverdracht Groote kerk (1/1/1810)
D062-05KerkenReactie op verzoek bijdrage te leveren voor kleine behoeftige gemeenten (1839)
D062-06KerkenVerzekering gebouwen Herv. Gemeente (1840)
D062-07KerkenReglement Prot. Vereeniging te Losser (1896) + idem 1933
D062-08KerkenBrief ds. Schaefer dd. 18-11-1942 aan fam. Willem Kuipers
D062-09KerkenOver Waterstaatskerken (H.P.R. Rosenberg)
D062-10KerkenBrochure her-ingebruiknames orgel (1991 en 2011)
D062-11KerkenViering 400 jaar Hervormden in Losser (7 juni 1998)
D062-12KerkenHandgeschreven transcriptie stichtingsakte van de Martinus en Antonius Vicarie (15/11/1502)
D062-13KerkenHistorische onderwerpen uit ‘Ons Blaadje’ (fotokopieën)
D062-14Kerken‘Wij zullen in het huis des Heeren gaan’(2010 - Georg van Slageren) en ‘Een uniek Westfaals orgel’ (2008 - Jan Jongepier)
D062-15KerkenInfo folder (ca. 2000)
D062-16KerkenDs. Postma neemt afscheid van Losser (1976)
D062-17KerkenDe eeuw van de familie De Graaf
D062-18KerkenDoopkaart Albert Kuperus geb. 2-10-1936
D062-19KerkenDe Orgelvriend (jan/febr. 2022) met artikel over orgel prot. kerk Losser en Koraalboek ds. Hulsken
D062-20KerkenPastoor of Dominee. Over Pibo Ovitius door kapelaan G.M. Pater (1976)
D063-01KerkenMededelingen HMG 15 april 1944
D063-02KerkenParochiegids r.k. Losser en Glane z.j.
D063-03KerkenKerkgids r.k. + prot. van Losser en Glane z.j.
D063-04KerkenGids voor katholiek Losser 1966
D063-05KerkenInformatieboekjes Herv. Gemeente 1999/2000 en 2004
D063-06KerkenKerkenquete r.k. Losser, Overdinkel en Glane (1977)
D063-07KerkenGedenkboek Zusters van Liefde van Schijndel (1836 – 1926)
D063-08KerkenKlooster Maria Vlucht (tekst van B. van der Molen) + Klooster Almelo (auteur onbekend)
D063-09KerkenRegister Congregatie 3e orde van de H. Franciscus te Losser (opgericht 1884)
D063-10KerkenKlooster Maria Bijstand Losser. Manuscript mevr. Gervink. Met heel veel informatie over onderwijs en verzorging door de zusters.
D063-11KerkenHulst en Glanerbrug; voorspel van het apostolaat der Maristen
D063-12KerkenInterparochiële vereniging Losser-Overdinkel
D063-13KerkenKlopjes in Twente (in: Ned. Historiën, mei 1982)
D063-14KerkenDe klopjes, door pastoor L.A. Brouwer z.j.
D063-15KerkenKlopjes in Twente. Jaap Grotenboer. 1979
D063-16KerkenDiverse pamfletten van Geestelijke Broederschappen; 18de en 19de eeuw
D064-01KerkenUitnodiging slotviering H. Sacramentskerk Glane (9/4/1994)
D064-02KerkenKroniek H. Gerardus Majellaparochie (Joke Küpers, 2003)
D064-03KerkenHistorie en parochiegids H. Gerardus Majella Overdinkel (Joke Küpers, 2010) 100 jaar Pelgrimdorp Gerardus Majella Overdinkel (192-2012)
D064-04Kerken100 jaar Hervormd Overdinkel (fotokopieën uit kerkblad)
D064-05KerkenDiversen Herv. gemeente Overdinkel
D064-06KerkenHervormden van Glane houden kerkdiensten in grenskantoor (krantenknipsel 1962)
D064-07KerkenChronologie van de parochie Overdinkel
D064-08KerkenVerslag 12 ½ jarig bestaan parochie Overdinkel (Lossersche Courant)
D064-09KerkenPlechelmusparochie De Lutte (1803 – 1953)
D064-10KerkenDe gebrandschilderde ramen in de prot. kerk Overdinkel
D064-11KerkenLosser voor en tijdens de Reformatie (uit archief Holst)
D064-12KerkenBrief aartsbisschop van de Wetering (17/08/1907) waarbij Unitas in de ban wordt gedaan.
D064-13KerkenInformatie over kerken voor kerkenpadfietstocht in het kader van de LAGA (2003)
D064-14KerkenDiversen inz. St. Olavklooster Glanerbrug (Maristen)
D064-15KerkenStichtingsakte van de Martinus en Antonius Vicarie 15-11-1505 (transcriptie) te Losser (origineel in oud archief Herv. gemeente Losser/HCO)
D064-16KerkenLijst van RK priesters in Losser van 1390 – 1904
D064-17KerkenSyrisch-Orthodoxe klooster Glane
D064-18KerkenFoto van het zegel van het Catharinaconvent Almelo/Mariavlucht
D064-19KerkenCorrespondentie over medegebruik kapel Bernardusstichting door protestanten (1970)
D064-20KerkenVerzuim op Maria Hemelvaart 1949 bij Van Heek
D064-21KerkenHaan terug op de (protestantse) toren
D064-22KerkenTeksten van een oorkonde van een gift uit het erve Welpelo (17/01/1528)
D064-23KerkenGeldlening van Diaconie aan Dorp Losser (op het erve Welpelo)
D064-24KerkenPersoneel (zusters) Mariaschool en kleuterschool
D064-25KerkenErediploma Ned. St. Gregoriusvereniging voor mevr. L. Rörink-Sanderink
D064-26KerkenReglement van het Armenfonds te Dorp Losser (23/04/1902)
D064-27KerkenTw. Crt. 09/01/1971 over apostelbeelden in HMGkerk
D064-28Kerken50-jarig jubileum St. Martinuskerk (2016) en sluiting op 20/11/2016. Inclusief Decreet onttrekkin g aan de eredienst dd 15-12-2021
D064-29KerkenPentekening interieur HMG (door Hans Heideman, 1992)
D064-30KerkenDiverse kwitanties jeugdverenigingen Herv. Kerk (ca. 1950)
D065-01KerkenKatholieke kerkbode 1932 (niet compleet)
D065-02KerkenBeknopte kerkgeschiedenis van Losser, verzameld door kapelaan G.M. Pater (1975)
D086-06KerkenInformatie over predikanten van Losser. Los in 1 omslag.
D088-06KerkenDiverse documentatie m.b.t. uitgave ‘Kasboek van de dominee’(2017). Los in een omslag
D092-05KerkenLuther-Bachreis (leden prot. Gemeenten Losser en Glanerbrug). Klein boekje, los in een omslag
D093-01KerkenDossier over de kwestie Het Kruis uit de Martinuskerk. Diverse stukken los in een omslag. Herplaatsing in HMGkerk (2017)
D093-08KerkenJubileumdienst 300-jarig bestaan Herv. Gemeente (1936)
D096-01Kerken‘Alles’ Over Waterstaatskerken. Documentatie los in 1 omslag
D096-02KerkenVerbouwing Prot. Kerk en Aleida Leurinkhuis (2010)
D096-03Kerken200 jarig jubileum protestants kerkgebouw Losser (2010)
D096-04KerkenMonumentale grafstenen prot. begraafplaats
D097-01KerkenRestitutie der kerken in de Fransche tijd. Documentatie los in een stevig doosje.
D097-02KerkenHet orgel in de Protestantse kerk van Losser. Documentatie los in 1 omslag.
D098-08KerkenReceptie Adrie van Huizen 25 jaar organist Herv. Kerk (1990)
D102-04KerkenAanvraag Bouwvergunning en tekeningen Martinuskerk (1965)
D102-05KerkenVerbouwing Herv. Kerk Overdinkel (1964)
D102-06KerkenBouwtekening etc. Herv. Ver. Gebouw Overdinkel (1933)
D102-07KerkenNamen Zusters Dorp Losser D 192 (1900 – 1920)
D105-01KerkenDiversen uit historie Martinusparochie (uit archief Cor van de Wiel
D105-03KerkenParochiebundel H. Maria Geboorte Losser (jaartal onbekend)
D106-01KerkenKerkenvisie gemeente Losser (2022
D106-22KerkenChristendom in Twente v/a 800 (Cor van de Wiel)
D066-01Oud archief Hervormde Gemeente LosserIn deze 6 dozen bevinden zich kopieën van het oud-archief van de Hervormde Gemeente Losser. (Voor zover de originelen zich leenden om gekopieerd te worden). Het oud-archief is in bewaring gegeven aan het HCO (v/h Rijksarchief) in Zwolle. Aldaar te raadplegen onder toegangsnummer 473. De inventaris (beschrijving) van het archief bevindt zich in de laatste doos.
D067-02Oud archief Hervormde Gemeente LosserIn deze 6 dozen bevinden zich kopieën van het oud-archief van de Hervormde Gemeente Losser. (Voor zover de originelen zich leenden om gekopieerd te worden). Het oud-archief is in bewaring gegeven aan het HCO (v/h Rijksarchief) in Zwolle. Aldaar te raadplegen onder toegangsnummer 473. De inventaris (beschrijving) van het archief bevindt zich in de laatste doos.
D068-03Oud archief Hervormde Gemeente LosserIn deze 6 dozen bevinden zich kopieën van het oud-archief van de Hervormde Gemeente Losser. (Voor zover de originelen zich leenden om gekopieerd te worden). Het oud-archief is in bewaring gegeven aan het HCO (v/h Rijksarchief) in Zwolle. Aldaar te raadplegen onder toegangsnummer 473. De inventaris (beschrijving) van het archief bevindt zich in de laatste doos.
D069-04Oud archief Hervormde Gemeente LosserIn deze 6 dozen bevinden zich kopieën van het oud-archief van de Hervormde Gemeente Losser. (Voor zover de originelen zich leenden om gekopieerd te worden). Het oud-archief is in bewaring gegeven aan het HCO (v/h Rijksarchief) in Zwolle. Aldaar te raadplegen onder toegangsnummer 473. De inventaris (beschrijving) van het archief bevindt zich in de laatste doos.
D070-05Oud archief Hervormde Gemeente LosserIn deze 6 dozen bevinden zich kopieën van het oud-archief van de Hervormde Gemeente Losser. (Voor zover de originelen zich leenden om gekopieerd te worden). Het oud-archief is in bewaring gegeven aan het HCO (v/h Rijksarchief) in Zwolle. Aldaar te raadplegen onder toegangsnummer 473. De inventaris (beschrijving) van het archief bevindt zich in de laatste doos.
D071-06Oud archief Hervormde Gemeente LosserIn deze 6 dozen bevinden zich kopieën van het oud-archief van de Hervormde Gemeente Losser. (Voor zover de originelen zich leenden om gekopieerd te worden). Het oud-archief is in bewaring gegeven aan het HCO (v/h Rijksarchief) in Zwolle. Aldaar te raadplegen onder toegangsnummer 473. De inventaris (beschrijving) van het archief bevindt zich in de laatste doos.
D071-07Oud archief Hervormde Gemeente LosserIn de laatste doos bevinden zich ook transcripties van diverse zeer oude (v/a 1404) documenten uit het archief.
D072-01KlöpkeKerkblad van de H. Maria Geboorteparochie en de St. Martinusparochie te Losser (jrg 1998-2010)
D098-02Klöpke25 jaar ’t Klöpke (2017) + enkele ‘specials’
D073-01400j Hervormden en 100j Maria Geboorte KerkAlle documentatie boek 400 jaar Hervormden (Georg van Slageren; HKL 1998). 1 doos.
D088-02400j Hervormden en 100j Maria Geboorte KerkDocumentatie boek 100j H. Maria Geboorteparochie 1902 - 2002 (Herman Bourgonje; HKL 2002). 3 omslagen
D088-05400j Hervormden en 100j Maria Geboorte KerkDiversen H. Maria Geboortekerk (afkomstig van pastoor Brouwer?)
D091-05400j Hervormden en 100j Maria Geboorte Kerk1 exemplaar van het boek van Oranje Herman Bourgonje
D091-05400j Hervormden en 100j Maria Geboorte KerkDiversen inz. Herman en Annie Bourgonje (overl. 13 en 14 december 2011). (incl. schenkingen en nalp)
D074-01Klooster Maria VluchtDocumentatie pater A. Roelofs uit diverse archieven
D074-02Klooster Maria VluchtUitgetypt: Huwelijksboek Klooster Glane (Rijksarchief Zwolle; toegang 391)
D074-03Klooster Maria VluchtDas Leben des Almeloer Schwestern auf Kloster ‘de Glaan’
D075-01Klooster Maria VluchtKaartjessysteem documentatie pater Roelofs
D076-01Klooster Maria VluchtDiverse losse documentatie betr. het (boekje) over het klooster (niet geordend)
D077-01Archief HolstPrivébescheiden familie Holst
D077-02Archief HolstPrivébescheiden familie Rikhof
D077-03Archief HolstONDERWIJS (archief Holst)
D077-04Archief HolstMILITAIRE DIENST (archief Holst)
D077-05Archief HolstBIJNAMEN (archief Holst)
D077-06Archief HolstSTRAATNAMEN (archief Holst)Ja
D077-07Archief HolstPASTOOR OSSE (archief Holst)
D077-08Archief HolstOUDE NOTA’S (archief Holst)
D077-09Archief HolstReglement (1902) en Verdeeling (1904) ARMENFONDS LOSSER
D077-10Archief HolstDiversen TWEEDE WERELDOORLOG
D077-11Archief HolstNationaal Gedenkteeken voor November 1813. (Plaatselijke commissie Oldenzaal-Losser). 1863
D077-12Archief HolstDiversen uit archief Holst
D078-01Archief HolstVerkoopovereenkomst uit 1773 (Herman Suthof c.s.)
D078-02Archief HolstWaarde vrienden… (1780)
D078-03Archief HolstBijdrage tot de genealogie familie Binckhorst (mr. A. Haga)
D078-04Archief HolstSchrijfboek Hermannus Lippinkhof (1822
D078-05Archief HolstNaamlijst van de Hoofden der huisgezinnen in de Gemeente Losser (Ruegg)
D078-06Archief HolstOud kasboekje.
D078-07Archief HolstRecepten medicijnen voor dierziekten
D078-08Archief HolstKwitantieboekje Jan Bentman voor pacht betaald aan de kerk (getekend door de Kerkelijke ontvanger H.J. Bonke (1844 – 1881)
D078-09Archief HolstOud boekje met aantekeningen, slecht leesbaar
D078-10Archief HolstDiverse recepten voor medicijnen voor mens en dier
D078-11Archief HolstAantekenboekje W. Nusmeijer uit kerkelijke geschiedenis Losser
D078-12Archief HolstDocument inz. Verkleining van kannen i.v.m. accijnsheffing (08-02-1712)
D078-13Archief HolstCorrespondentie inz. administratieve scheiding Oldenzaal-Losser (1864)
D078-14Archief HolstZur Geschichte der Besitzungen der Abtei Werden
D078-15Archief HolstVerklaring Geert Buerrigter (oud 90 jaar) inz. recht van overweg over grond van de vrouw van Elverman (1721)
D078-16Archief HolstOorkonde gift Welpelo in het spijker op het kerkhof (1528). Getypte transscriptie
D078-17Archief HolstRegister van aangemaakte gronden (Holtink 27 oktober 1786). Copij van origineel handschrift met getypte transcriptie.
D078-18Archief HolstVerpondingsregister?
D078-19Archief HolstOud document inz. pacht erve Loisink (13-07-1704)
D108-01Archief De WiggerNog te beschrijven . Stukken van Huisarchief Erve de Wigger
D107-01Archief De WiggerNog te beschrijven . Stukken van Huisarchief Erve de Wigger
D999-01(Nieuwe) DinkellanderExemplaren Nieuwe Dinkellander en Dinkellander (v/a/ 1947 tot ) opgeborgen in een grote doos in de HKL archief kelder
D034-01Stukken zonder verband met het archiefGrote Historische Schoolatlas (1935)
D034-02Stukken zonder verband met het archiefBos Atlas (1932)
D079-01Stukken zonder verband met het archiefStukken zonderdirect verband met ons werkgebied, maar bijzonder genoeg om te bewaren
D079-01Stukken zonder verband met het archiefStukken zonder direct verband met ons werkgebied, maar bijzonder genoeg om te bewaren. Diverse mapjes
D079-01Stukken zonder verband met het archiefOrigineel document uit 1798. Onbekend waar het vandaan komt en waar het over gaat.
D082-01Stukken zonder verband met het archiefHerinnering aan de Plechtige Vernieuwing Uwer Doopbelofte 20/4/1947 Annen Nellesen (ws niet in Losser)
D082-10Stukken zonder verband met het archiefGeïllustreerd Zondagsblad Tubantia en Enschedese Courant (1930) Ingebonden
D090-01Stukken zonder verband met het archiefVuurwerkramp 13 mei 2000 Enschede. Boek + kranten. Los in de doos
D090-01Stukken zonder verband met het archiefVuurwerkramp 13 mei 2000 Enschede. Boek + kranten. Los in de doos
D091-01Stukken zonder verband met het archiefTroonswisseling 30 april 2013. 1 omslag met kranten(knipsels)
D091-01Stukken zonder verband met het archiefTroonswisseling 30 april 2013. 1 omslag met kranten(knipsels)
D098-13Stukken zonder verband met het archiefGetuigschrift trouw bezoek R.K. Militairen Vereenigiging
D098-13Stukken zonder verband met het archiefGetuigschrift trouw bezoek R.K. Militairen Vereenigiging
D080-01Over het archiefInventaris d.d. 10 maart 2017. (Beschrijving van de inhoud van het archief).
D080-01Over het archiefInventaris d.d. 10 maart 2017. (Beschrijving van de inhoud van het archief).
D080-01Over het archiefOudere versies van de inventaris.
D080-02Over het archiefOudere versies van de inventaris.
D011-16Genealogieen en Genealogische gegevensFotoboek fam Riesewijkja
D900-01Genealogieen en Genealogische gegevensOverlijdens advertentie periode 1970 -2017 verzameld door Joke Küpers-Oude Kempers. Is ook in een spreadsheet beschikbaar ja
D900-02Jeugd en jongerenwerkBrochure 100 jaar klup en buurthuiswerk 1984 - ; geschiedenis ; Trefhuis en de Muchteja
D900-03Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)Zangboek van het verzet - 1944 - zeer kleinja
D900-04Dorp en MarkeOverzicht van alle boerderijen in Marke Losser, 1796, handgeschrevenja
D900-05Genealogieen en Genealogische gegevensParenteel Fam Welpelo ; Joke Küpers-Oude Kempers ; jaS2090
"
D900-06Dorp en MarkeZetters van Losser - Uitgave en Inkomsten per jaar ; 1797 t/m 1810ja
D900-07Genealogieen en Genealogische gegevensGenealogie - Tinnegieters - Uit Tinkorier - Fam Jan van Winkel - i195434jaS2089
D032-01Biografieen en Biografische gegevensDagboek - Gerhardus Hendrikus DeBruijn - geb 8-11-1850 - Ooggetuige brand Enschede 1862 ; Machinefabriek DeBruijn - Handgeschreven en veel tekeningen en foto'sja
D900-08Historische gebouwen en hun bewonersBoekenreeks ; Boerderijen in Enschede ; SHSEL ; jaS2091
WIKI