Archief

Het HKL historisch archief is een verzameling van originele en kopieën van  alles wat te maken heeft met de historie van Losser.

Het archief is ondergebracht in een groot aantal archief dozen in onze ruimte lok1.25 in 't Lossers hoes .

In de onderstaande index kunt u een indruk krijgen wat we allemaal ter beschikking hebben. We streven er naar deze ook digitaal ter beschikking te stellen.

Als deze digitaal beschikbaar zijn wordt een beschrijving opgenomen in de OD&M wiki en de link is aangegeven in de tabel onder (volgt)

U kunt de lijst op alle kolommen sorteren. Als u een zoekbegrip ingeeft wordt de gehele lijst onmiddellijk binnen alle kolomvelden gefilterd.

ArchiefCodeCatOmschrCatCodeDoosNrMapNrBeschrijving
A1-001-01Algemene Historie van Losser e.oA100101Kaart (Kompas) van Overijssel
A1-001-02Algemene Historie van Losser e.oA100102Diverse kaarten (Overijssel, Twente)
A1-001-03Algemene Historie van Losser e.oA100103Oorkonde (blanco) aangeboden aan gedemobiliseerden Indië
A1-001-04Algemene Historie van Losser e.oA100104Boekwerkje Gedemobiliseerden
A1-001-05Algemene Historie van Losser e.oA100105Joodse begraafplaats in Losser
A1-001-06Algemene Historie van Losser e.oA100106Vergadering Setters en burgers inz. betaling kosten vreemde krijgslieden (1796)
A1-001-07Algemene Historie van Losser e.oA100107Vrijwillige brandweer Losser (incl. 75-jarig Jubileumboekje)
A1-001-08Algemene Historie van Losser e.oA100108De Landschapsgeschiedenis van het Dinkeldal (scriptie Jos Geuverink 12-1-2009)
A1-001-09Algemene Historie van Losser e.oA100109Mobilisatie herinneringskruis
A1-001-10Algemene Historie van Losser e.oA100110Concept rapportage landschapsontwikkeling Losser-Noord (1996)
A1-001-11Algemene Historie van Losser e.oA100111Nieuwsbrieven Herverkaveling Losser
A1-001-12Algemene Historie van Losser e.oA100112Gevelstenen in de gemeente Losser
A1-001-13Algemene Historie van Losser e.oA100113Fotobestand Losser in collectie OKT
A1-001-14Algemene Historie van Losser e.oA100114Initiatief Multi Functioneel Centrum Losser 2000
A1-001-15Algemene Historie van Losser e.oA100115Krantenknipsels over invoering Elektriciteit in Losser (ca. 1918)
A1-001-16Algemene Historie van Losser e.oA100116‘Perikelen’ rond Mijnwet 1910 in Losser (1960)
A1-001-17Algemene Historie van Losser e.oA100117‘Ort’, Losserse gedeelte (1901)
A1-001-18Algemene Historie van Losser e.oA100118Rapport drinkwatervoorziening buurtschap Overdinkel (1928)
A1-001-19Algemene Historie van Losser e.oA100119W. ter Heersche (Hengelwilm). Teksten van diverse gedichten
A1-001-20Algemene Historie van Losser e.oA100120Lossers roerige kant (Elsevier, 2012)
A1-001-21Algemene Historie van Losser e.oA100121Overdinkelnummer Inslag 1984
A1-001-22Algemene Historie van Losser e.oA100122Noaberschop 1938, over Losser
A1-001-23Algemene Historie van Losser e.oA100123Literatuur over het ontstaan van het Kerspel Losser
A1-001-24Algemene Historie van Losser e.oA100124De nederzettingsgeschiedenis van Losser (L.H.M. Olde Meierink, 1981)
A1-001-25Algemene Historie van Losser e.oA100125Art. prof. Heslinga ‘Enkele groepen van forensen etc.…’
A1-002-01Algemene Historie van Losser e.oA100201Aanvullende gegevens op Losser vroeger en nu (W. Dijkhof (1970)
A1-098-02Algemene Historie van Losser e.oA109802Stukken van Derk van Deventer. In dit omslag bevindt zich ook een notitieboekje van Th. E. Roest-de Graaff
A1-002-03Algemene Historie van Losser e.oA100203Bioscoopgeschiedenis van Losser. Scriptie van Gerrit Jan Morsink (Universiteit Utrecht)
A1-002-04Algemene Historie van Losser e.oA100204Wandelingen door Nederland. Losser en omgeving (1928).
A1-002-05Algemene Historie van Losser e.oA1002052 exemplaren van boekje ‘Sagen rond Losser’
A1-002-06Algemene Historie van Losser e.oA100206Aantekeningen Stien Meijerink voor mogelijke Kroniek van Losser
A1-002-07Algemene Historie van Losser e.oA100207Aantekeningen uit het boek ‘Gronau en Epe’(gemaakt door H. Scherphof-Bekker)
A1-002-08Algemene Historie van Losser e.oA100208Hoe verder met Overdinkel (verslag Overlegorgaan Overdinkel) 1970
A1-002-09Algemene Historie van Losser e.oA100209De Zoekerschoolkrant (krant 19-12-2016)
A1-002-10Algemene Historie van Losser e.oA100210Middeleeuwse oorkonden uit Oldenzaal (Tijdschrift Ned. Taal- en Letterkunde (1904-1906)
A1-002-11Algemene Historie van Losser e.oA100211Notitie Hartendorp betr. het Wapen van Losser
A1-002-12Algemene Historie van Losser e.oA100212Korte schets van Losser. Lezing Hartendorp in juni 1975
A1-002-13Algemene Historie van Losser e.oA100213Krantenknipsel over Dode bisschop die de geesten in Losser scheidt (1975)
A1-002-14Algemene Historie van Losser e.oA100214Stafkaart De Lutte (1902/1933)
A1-002-15Algemene Historie van Losser e.oA100215Krantenknipsel Interessante oude papieren gevonden in Losser. Jaar ???
A1-002-16Algemene Historie van Losser e.oA100216Kopie brief 21-10-1864 aan hr. Holst te Losser (splitsing/samenvoeging Oldenzaal/Losser)
A1-002-17Algemene Historie van Losser e.oA100217Brandweer Losser
A1-002-18Algemene Historie van Losser e.oA100218Instructie veldwachters in Losser (1888)
A1-002-19Algemene Historie van Losser e.oA100219Postgeschiedenis Losser
A1-002-20Algemene Historie van Losser e.oA100220Manuscript van een geschiedenis van Losser. Niet compleet.
A1-002-21Algemene Historie van Losser e.oA100221Ontstaan kerkspel Losser
A1-002-22Algemene Historie van Losser e.oA100222Lossersch Koninginnefeest. Krantenknipsel (fotokopie) , jaar ???
A1-002-23Algemene Historie van Losser e.oA100223Tekstboek Historische kaart van Twente
A1-002-24Algemene Historie van Losser e.oA100224Handschrift Lippinkhof Brand van Losser 1665 (2e helft 18e eeuw
A1-002-25Algemene Historie van Losser e.oA100225Diverse documentatie Bommen Berend
A1-002-26Algemene Historie van Losser e.oA100226Sociografie van Losser. Werkstuk van Tineke Bartelink voor haar studie akte N19 Gemaakt in 1969.
A1-084-06Algemene Historie van Losser e.oA108406Jaarverslagen, documentatie beginjaren HKL, verzameld door Jan Willem Berns.(1 omslag)
A1-086-07Algemene Historie van Losser e.oA108607Vrijwillige Landstorm
A1-089-05Algemene Historie van Losser e.oA108905Brandweerreglement (1925) + Diploma Onderbrandmeester J.A. Blokhuis (6-4-1949)
A1-091-03Algemene Historie van Losser e.oA109103Tussen Dinkel en grens. Informatieblad voor Overdinkel. 4 ex. los in een omslag
A1-092-06Algemene Historie van Losser e.oA109206Crisisnoodopvang vluchtelingen in De Fakkel (2015%
A1-093-06Algemene Historie van Losser e.oA109306‘Overdinkel is met ons’. Honderd jaar zusters aan de grens. (door Felix Nijland; 2019)
A1-094-11Algemene Historie van Losser e.oA109411Huisnummerkaart Dorp Losser (1982)
A1-098-05Algemene Historie van Losser e.oA109805Bijdragen rubriek HKL in WEEK van Losser (2014 -2018)
A1-036-01Algemene Historie van Losser e.oA103601Kroniek van Dorp en Marke Losser. 1 exemplaar van het Jubileumboek van de HKL (2019).
A1-036-02Algemene Historie van Losser e.oA103602Info publiciteit jubileum (boek, receptie, koninklijke onderscheidingen)
A1-036-03Algemene Historie van Losser e.oA103603Financiële info jubileumviering en -boek
A2-003-01Dorp en MarkeA200301Zoutgeldregister van 1694
A2-003-02Dorp en MarkeA200302Houtverkoop 1711
A2-003-03Dorp en MarkeA200303Register van aangemaakte gronden en nieuwe getimmerten (1750)
A2-003-04Dorp en MarkeA200304Oproep van Setteren van Losser aan Medeburgers voor beraad over kosten van den Oorlog (15/17 februari 1796)
A2-003-05Dorp en MarkeA200305Over het renoveren van huizen en het insmijten van aangegraven gronden (1793/1794/1795)
A2-003-06Dorp en MarkeA200306Criminele zaken in de Marke Losser (landgericht 1759-1769
A2-003-07Dorp en MarkeA200307Archief(stukken) v.h. College van Zetters van Dorp Losser.
A2-003-07aDorp en MarkeA200307a-rekeningen van Nitert inz. proces Theodoor Teijlers contra Swaferink (1761/1767)
A2-003-07bDorp en MarkeA200307b-aankoop patroontassen t.b.v. exercitiegenootschap Dorp Losser (1787)
A2-003-07cDorp en MarkeA200307c-processtukken inz. het uit zijn huis zetten van de Jood Heiman (1794)
A2-003-07dDorp en MarkeA200307d- rekening van J.W. Racer inz. proces Dorp Losser tegen Loisman wegens schapenschutten (1791)
A2-003-08Dorp en MarkeA200308Verpondingsregister 1764 (waarop genoteerd: ‘orig. B. Holst’)
A2-003-09Dorp en MarkeA200309Holtinkverslag 16/5/1770
A2-003-10Dorp en MarkeA200310Berekeningen van bedragen die horigen schuldig waren aan richter H.J. Bos (1774)
A2-003-11Dorp en MarkeA200311Rekeningen van H.J. Bos voor het tellen van gepote telgen (1777)
A2-003-12Dorp en MarkeA200312Register van opgenomen en begrote gemeene gronden in het Lossersche (1784)
A2-003-13Dorp en MarkeA200313Register van nije woningen in de Losser markt (4/9/1786)
A2-003-14Dorp en MarkeA200314Hottinger kaart 1785 (kopie)
A2-003-15Dorp en MarkeA200315Lijst van aangemaakte markegronden (1786) met een uitgebreide beschrijving door Frans Jacobs van registers van diverse andere jaren.
A2-003-16Dorp en MarkeA200316Rekening inz. verteringen bij uitproberen v.d. brandspuit en andere kosten t.l.v. de Marke Losser
A2-003-17Dorp en MarkeA200317Holtinkverslag 13/5/1793
A2-003-18Dorp en MarkeA200318Holtinkverslag 27/5/1793
A2-003-19Dorp en MarkeA200319Holtinkverslag 12/7/1793
A2-003-20Dorp en MarkeA200320Oproep om het proces (tussen Dorp en Marke) te staken (23 april 1793)
A2-003-21Dorp en MarkeA200321Bijlage bij het requisitoir van J.W. Racer (1793)
A2-003-22Dorp en MarkeA200322Brief ds. Immink aan H.R.G. Pagenstecher (1793)
A2-003-23Dorp en MarkeA200323Laatste poging … (6/5/1796)
A2-003-24Dorp en MarkeA200324wat is dit ?
A2-003-25Dorp en MarkeA200325Afrekening van gelden besteed aan kostgeld voor weeskinderen in de Marke Losser (28/2/1797)
A2-003-26Dorp en MarkeA200326De registers opgemaakt in 1801, 1802 en 1803 (met uitgebreide aantekeningen van Frans Jacobs)
A2-003-27Dorp en MarkeA200327Registers van 30 en 31 mei 1808 (met aantekening Frans Jacobs)
A2-003-28Dorp en MarkeA200328Overzicht van besluiten, rapportages, missives etc. betr. de teruggaaf van de kerk aan de katholieken en de bouw van een nieuwe kerk door de protestanten (v/a 1809
A2-003-29Dorp en MarkeA200329Aantallen inwoners Dorp en Marke Losser (1828)
A2-003-30Dorp en MarkeA200330Markekaart 1830 (hangt ingelijst in de raadszaal)
A2-003-31Dorp en MarkeA200331Overzicht inkomsten predikanten uit de Pastorijgoederen bij de Hervormde Gemeente te Losser (1839)
A2-003-32Dorp en MarkeA200332In 1851 werden de marken opgeheven (krantenknipsel)
A2-003-33Dorp en MarkeA200333Dorp Losser al vroeg los van de Marke (krantenknipsel 1967)
A2-003-34Dorp en MarkeA200334Markegronden gingen aan neus gemeente voorbij (fotokopie krantenknipsel)
A2-003-35Dorp en MarkeA200335Authentiek Marke- en dorpsboek over Losser (1650-1774) teruggevonden. Krantenknipsel 29/12/66. Betreft documenten bij Hotel Smit
A2-003-36Dorp en MarkeA200336Het Markerecht van Losser (boekje uitg. A.L. Hulshoff 1967)
A2-003-37Dorp en MarkeA200337Bevolkingsontwikkeling in Twente (Cor Trompetter in ’t Inschrien 2014/1)
A2-003-38Dorp en MarkeA200338Huismerken (‘handtekeningen’) rond 1700
A2-094-09Dorp en MarkeA209409‘Alles’ over ‘Recht en onrecht in de Marke Losser’ (2014)
A2-004-01Dorp en MarkeA200401Verdeling der gemeene gronden van de Marke Losser. Holtinkresolutie van 20 juni 1850, goedgekeurd bij K.B. van 9-6-1851 nr. 36. (gekopieerd in 6 delen in ringband)
A3-005-01LandgerichtA300501Herman Bourgonje heeft destijds delen van het archief van het Landgericht Oldenzaal nagekeken op relevantie voor Losser. Het gaat met name om het rechterlijk archief van rechter Hendrik Jan Bos en het archief voor de 50ste penning.
A3-005-11LandgerichtA300511Frans Jacobs heeft in 2014 de inhoud van de doos gesorteerd in 10 mapjes en een gedetailleerde beschrijving opgesteld.
A3-005-12LandgerichtA300512Proces Jan Teylers vs. voerlieden uit Bentheim (‘Boosaardige slagerij’)
A4-006-01van HelvoortA400601Diverse documenten etc. over Van Helvoort zelf
A4-006-02van HelvoortA400602Idem over Harry van Helvoort (zoon)
A4-006-03van HelvoortA400603Lezing over De Twentsche Woning
A4-006-04van HelvoortA400604Notities over Overdinkel (Van Deinse aan Van Helvoort)
A4-006-05van HelvoortA400605Enkele door Van Helvoort verzamelde reglementen en KB ’s (waaronder Reglement bestuur ten plattelande)
A4-006-06van HelvoortA400606Diverse correspondentie met gemeentebestuur.
A4-006-07van HelvoortA400607Origineel exemplaar ‘Losser voorheen en thans’, afkomstig van familie Bartelink
A4-007-01van HelvoortA400701Origineel exemplaar van ‘Losser voorheen en thans’ met losse foto’s
A4-007-02van HelvoortA4007022 exemplaren van de originele eerste druk
A4-007-03van HelvoortA400703Originele manuscript van het (niet uitgegeven) boek ‘Waterradmolens in Nederland’. Inclusief fotokopie.
A4-008-01van HelvoortA400801Notulen Raadsvergaderingen 1920 t/m 1928
A4-008-02van HelvoortA400802Verzamelde feestprogramma’s waarvoor Van Helvoort een Voorwoord heeft geschreven.
A4-008-03van HelvoortA400803Enkele tijdschriftpublicaties van Van Helvoort
A4-092-01van HelvoortA409201Documentatie Van Helvoort t.b.v. OD+M 2010-3
A4-092-02van HelvoortA409202Betrokkenheid van Helvoort bij Volksstemming Saarland (1935)
A4-092-07van HelvoortA409207‘Grepen uit het verleden van Oldenzaal’. Niet uitgegeven manuscript door G.J.A. van Helvoort (1952)
A4-092-08van HelvoortA409208Feestbundel tgv 60ste verjaardag Jan Herman van Heek (uit collectie Van Helvoort)
A5-009-01GrondstukkenA500901De originelen van de in fotokopie in de jaren 1986 en 1989 uitgeven 3 delen van het boek ‘Grondstukken en bewoners van Dorp en Marke Losser’.
A6-010-01Grenzen ( incl Losserbrugge)A601001Document Klein Grensverkeer
A6-010-02Grenzen ( incl Losserbrugge)A601002Drielandsteen weer terug op z’n plaats (Tw. Crt. 27/06/1980)
A6-010-03Grenzen ( incl Losserbrugge)A601003IPA Bulletin 1990 over grensvorming en Verdrag van Schengen
A6-010-04Grenzen ( incl Losserbrugge)A601004Grenscorrecties Losser (uit archief Holst)
A6-010-05Grenzen ( incl Losserbrugge)A601005Notitie Caspar van Heel over Losser Brugge
A6-010-06Grenzen ( incl Losserbrugge)A601006Uit Cameraarsrekeningen Deventer t.b.v. ‘Losserbrugge’
A6-010-07Grenzen ( incl Losserbrugge)A601007Grenstractaat NL – Hannover (27/1/1824)
A6-010-08Grenzen ( incl Losserbrugge)A601008Overzicht grensoverschrijdend verkeer 1974 (De Poppe)
A6-010-09Grenzen ( incl Losserbrugge)A601009Request betr. ‘omgehouwen’ Loakboom op grens Twente en Munsterland (1705)
A6-010-10Grenzen ( incl Losserbrugge)A601010Losser en zijn grenzen (notitie van Joh. Luizink)
A6-010-11Grenzen ( incl Losserbrugge)A601011Grensstenen tussen Twente en Graafschap Bentheim
A6-010-12Grenzen ( incl Losserbrugge)A601012Grenscorrecties na WO II
A6-010-13Grenzen ( incl Losserbrugge)A601013Grenscorrecties 1963
A6-010-14Grenzen ( incl Losserbrugge)A601014Diverse Duitse douanevoorschriften (afkomstig van Zollamt Gronau). Niet in een omslag
A6-010-15Grenzen ( incl Losserbrugge)A601015Kadastrale opmeting gem. Losser (1827) met tekening waarop alle grenspalen
A6-010-16Grenzen ( incl Losserbrugge)A601016Proces-verbaal grensbepaling grondgebied gem. Losser (1827)
A6-010-17Grenzen ( incl Losserbrugge)A601017(Fiets)tochten langs Marke- en Rijksgrenzen
B1-011-01Geologie / ArcheologieB101101Ontdekking Losserse zandsteen (1843)
B1-011-02Geologie / ArcheologieB101102Deel (betr. de STEEN VAN LOSSER) van het rapport van de Commissie voor de Geologische beschrijving en Kaart van Nederland.
B1-011-03Geologie / ArcheologieB101103‘Het Staringmonument’ en ‘Een geologisch natuurmonument op de Losserse Es’ 2 boekjes door W.F. Anderson
B1-011-04Geologie / ArcheologieB101104Staringmonument in Stichting (Tw. Crt. 10-11-1981)
B1-011-05Geologie / ArcheologieB101105Dr. W.C.H. Staring gehuldigd op zijn honderdsten geboortedag (05-10-1908)
B1-011-06Geologie / ArcheologieB101106De Lossersche Esch (verzameling van 3 publicaties van W.F. Anderson)
B1-011-07Geologie / ArcheologieB101107Zwerfstenen in Losser
B1-011-08Geologie / ArcheologieB101108Grootste fossiele schelp in Nederland (Dinkellander 15-01-1976)
B1-011-09Geologie / ArcheologieB101109Artikel over Staring (vader van de geologie) Tw. Crt. 10-06-1977
B1-011-10Geologie / ArcheologieB101110Geologie in De Lutte (Adriaan Buter Tw. Crt. 08/02/1975)
B1-011-11Geologie / ArcheologieB101111Opgraving bij de Flamingostraat
B1-011-12Geologie / ArcheologieB101112Het Eoceen in de lokaalmoraine van Losser Bijvoegsel van Grondboor en Hamer (febr. 1978)
B1-011-13Geologie / ArcheologieB101113Zandsteenlaag in Losserse Esch (Tw. Crt. 16/1/1971
B1-011-14Geologie / ArcheologieB101114Grindafzetting in bodem Losser (Tw. Crt. 5/10/1078)
B1-011-15Geologie / ArcheologieB101115Geologie en Oudheid in Gemeentehuis Losser (boekje; 2ex)
B1-011-16Geologie / ArcheologieB101116Een nederzetting bij Losser (dr. C.C.W.J. Hijszeler)
B1-011-17Geologie / ArcheologieB101117Losser en zijn zandsteen (J.B. Bernink)
B1-011-18Geologie / ArcheologieB101118Reuzenfossielvondst in Staringgroeve (Grondboor en Hamer 1976)
B1-011-19Geologie / ArcheologieB101119In het Lutterzand (W.H. Dingeldein)
B1-011-20Geologie / ArcheologieB101120Opgravingen Martinuskerk en iets over het Bonkenhoes (Trans-Isalanius, maart 1977)
B1-011-21Geologie / ArcheologieB101121Proefboring in Losser (Zwolsche Courant, 18-7-1969)
B1-011-22Geologie / ArcheologieB101122Grondboor en Hamer 1975/6 (over groeve Osse in Losser)
B1-011-23Geologie / ArcheologieB101123Opgraving Langenkamp (2013)
B1-086-08Geologie / ArcheologieB108608Willem ter Denge en zijn archeologische vondsten
B1-093-07Geologie / ArcheologieB109307Belangwekkende informatie over Staringgroeve en - monument
B1-098-06Geologie / ArcheologieB109806Publicatie Archief Staringmonument (door G.M. Roding)
C1-012-01Genealogieen en Genealogische gegevensC101201Stamboomonderzoek. Tw. Crt. 19-06-1982 (door Paul H.A.M. Abels)
C1-012-02Genealogieen en Genealogische gegevensC101202Fotokopie notitie betr. register van naamsverandering 1811-1812 met enkele stambomen
C1-012-03Genealogieen en Genealogische gegevensC101203Diverse documenten fam. Becks
C1-012-04Genealogieen en Genealogische gegevensC101204Inventaris nalp B. Th. ten Brink (overl. 11/06/1908. Akte notaris Van Opstall
C1-012-05Genealogieen en Genealogische gegevensC101205Familie Even (enkele genealogische gegevens)
C1-012-06Genealogieen en Genealogische gegevensC101206Stamboom Hoebe (Boegenbets)
C1-012-07Genealogieen en Genealogische gegevensC101207Aantekeningen over families Holst
C1-012-08Genealogieen en Genealogische gegevensC101208Aantekeningen van Joh. Luizink over fam. Nitert
C1-012-09Genealogieen en Genealogische gegevensC101209Genealogie Nijland (losse kopieën)
C1-012-10Genealogieen en Genealogische gegevensC101210Genealogie geslacht Offerhaus
C1-012-11Genealogieen en Genealogische gegevensC101211Krantenartikelen over fam. Osse
C1-012-12Genealogieen en Genealogische gegevensC101212Het geslacht Smit tot 1748. Fotokopie van aantekeningen van ??
C1-012-13Genealogieen en Genealogische gegevensC101213Bruiloftsrevue Johanna en Jan Post-Kuperus (24/08/1938)
C1-012-14Genealogieen en Genealogische gegevensC101214Familie Verbeek, Verbeck. Erve Verbecke
C1-012-15Genealogieen en Genealogische gegevensC101215Inventarisatie gem. boedel J.H. Zwaferink en mej. J. Austede
C1-012-16Genealogieen en Genealogische gegevensC101216Het geslacht Fischer (4-12-1980)
C1-012-17Genealogieen en Genealogische gegevensC101217‘Huwelijksakte Gerard Kroeze en Annie ten Voorde
C1-012-18Genealogieen en Genealogische gegevensC101218Diverse documenten fam. Kuipers-Reehuis
C1-012-19Genealogieen en Genealogische gegevensC101219Fam. Wilke (uit Hasselt)
C1-012-20Genealogieen en Genealogische gegevensC101220Ter Denge
C1-012-01Genealogieen en Genealogische gegevensC101201Historie familie Damhuis (08-10-2005)
C1-012-02Genealogieen en Genealogische gegevensC101202Familie Kok-Hassing (1750-1910)
C1-098-01Genealogieen en Genealogische gegevensC109801Familie Mulderink (1475-1828)
C1-012-04Genealogieen en Genealogische gegevensC101204Familie Osse
C1-012-05Genealogieen en Genealogische gegevensC101205Hendrikus Wiefker/Geertruida Dierselhuis
C1-094-02Genealogieen en Genealogische gegevensC109402Familie Binckhorst
C1-094-03Genealogieen en Genealogische gegevensC109403Familie Horsthuis
C1-098-01Genealogieen en Genealogische gegevensC109801Allerzielenkaartjes
D1-013-01Biografieen en Biografische gegevensD101301Paspoort van Jan Bijkerk (19-01-1919)
D1-013-02Biografieen en Biografische gegevensD101302L. de Bruin, huisarts (8/3/1899 – 18/9/1981)
D1-013-03Biografieen en Biografische gegevensD101303Prof. dr. Max Heslinga (Liber Amoricum d.d. 12/10/1984 bij zijn afscheid van de VU)
D1-013-04Biografieen en Biografische gegevensD101304Bewijs van Nederlanderschap van J.H. Hesseling (05/07/1937)
D1-013-05Biografieen en Biografische gegevensD101305Henk en Alie Holtkamp (trouwfoto)
D1-013-06Biografieen en Biografische gegevensD101306Caspar Jacobs uit De Lutte
D1-013-07Biografieen en Biografische gegevensD101307Verzenschrift van Josephine Kellerhuis
D1-013-08Biografieen en Biografische gegevensD101308Lampe
D1-013-09Biografieen en Biografische gegevensD101309Gerhard Mulderink (Platt’n Gerard)
D1-013-10Biografieen en Biografische gegevensD101310Moniek Nijhuis
D1-013-11Biografieen en Biografische gegevensD101311Herman Nusmeier
D1-013-12Biografieen en Biografische gegevensD101312Johan Poorthuis (’n Vasterd)
D1-013-13Biografieen en Biografische gegevensD101313Joop Zwaferink (Diversen + Informatie Erve De Küper + Tekenstudio Gerard van Haaften)
D1-013-14Biografieen en Biografische gegevensD101314Hartmut Nusmeier
D1-013-15Biografieen en Biografische gegevensD10131525 jarig jubileum gemeentesecretaris B. Hemmelder (krantenknipsel 1931)
D1-097-03Biografieen en Biografische gegevensD109703Familie Molendijk
D1-013-17Biografieen en Biografische gegevensD101317Familie H. de Vries
D1-013-18Biografieen en Biografische gegevensD101318Militair paspoort en andere documenten dr. H. den Butter
D1-097-04Biografieen en Biografische gegevensD109704Persoonlijke gegevens Maria Horstkamp
D1-013-20Biografieen en Biografische gegevensD101320Informatie over fam. Menko (o.a. Theehuis in de Zandbergen)
D1-097-05Biografieen en Biografische gegevensD109705Diverse bescheiden C.G.J. Scheffer (geb. 18-05-1908)
D1-097-06Biografieen en Biografische gegevensD109706Militair zakboekje G.W. Bleumers, kanonnier (1-10-1906)
D1-084-03aBiografieen en Biografische gegevensD108403aDiverse familiebescheiden Hendrikus Masselink (geb. 25-9-1915)
D1-084-03bBiografieen en Biografische gegevensD108403bBerdina Bolhaar (geb. 19-11-1916). Identiteitsbewijzen/rijbewijzen, Duitse arbeidsverzekeringen, distributiestamkaarten. Alles los in 1 omslag.
D1-089-04Biografieen en Biografische gegevensD108904Oorlogszakboekje van J.A. Blokhuis
D1-091-04Biografieen en Biografische gegevensD109104Enkele persoonlijke documenten van Francisca Margaretha Fleer (ca 1950)
D1-092-04Biografieen en Biografische gegevensD109204Over Willem Lublinkhof
D1-094-04Biografieen en Biografische gegevensD109404Enige gegevens over Lammert Scheeper
D1-094-05Biografieen en Biografische gegevensD1094052 brieven (1916) van militair B. Horstkamp aan zijn ouders en zusters
D1-096-05Biografieen en Biografische gegevensD109605Over Moorman gesproken (zie ook OD+M 2016/1)
D1-096-06Biografieen en Biografische gegevensD109606Pater Hendrik Marinus Oude Engberink (zie ook OD+M 2015/1)
D1-098-10Biografieen en Biografische gegevensD109810Trouwbrief Evert Engbers en Roelofje Grottendieck (24-2-1985/Steenwijkerwold)
D2-014-01Aleida LeurinkD201401‘Tot Losser gekomen’. Het notitieboek van Aleida Leurink (transcriptie door M.L. Hansen; Epe 2009)
D2-014-02Aleida LeurinkD201402Klimatologisch onderzoek aan het Dagboek van Aleida Leurink. Ton Lindeman in Meteorologica 2/94)
D2-014-03Aleida LeurinkD201403Boekje met weerkundige aantekeningen uit het Dagboek van Aleida Leurink
D2-014-04Aleida LeurinkD201404Overdruk uit Tw. Dagblad Tubantia en Enschedese Courant van zaterdag 01/03/1919
D2-014-05Aleida LeurinkD201405Fotokopie (losse bladen) van het Dagboek van Aleida Leurink gemaakt door Joh. Luizink (augustus 1993).
D3-015-01Meisje in de FroenstraatD301501Documentatie m.b.t. het in 2005 uitgegeven boek Meisje in de Froenstraat
D4-016-01Familie BrilmanD401601Documentatie m.b.t. de familie Brilman. Afkomstig van wijlen J.D. Brilman. Hierin ook het verhaal van de mobilisatietijd (1939) van Jan Derk Brilman in Medemblik.
E1-017-01Gemeente algemeenE101701Reglement ten plattelande in de Provincie Overijssel (1834)
E1-017-02Gemeente algemeenE101702Lijst van stukken betr. gem. Losser, die zich waarschijnlijk in gem. archief Oldenzaal bevinden (opgesteld door mr. B.H.A.M. Plegt?)
E1-017-03Gemeente algemeenE101703Gem. archief (deelarchief oorlogsjaren). Beschrijving inhoud
E1-017-04Gemeente algemeenE101704Globaal overzicht aanwezige correspondentie gem. archief (1811-1920)
E1-017-05Gemeente algemeenE101705Gem. archief (periode vóór 1811). Beschrijving inhoud.
E1-017-06Gemeente algemeenE101706Gem. archief Onderwijs. Beschrijving inhoud dozen I tot IV
E1-017-07Gemeente algemeenE101707Dossierplan gem. archief (1920-1948)
E1-017-08Gemeente algemeenE101708Fotokopieën enkel oude stukken uit gem. archief (v/a 1823)
E1-017-09Gemeente algemeenE101709Register afgegeven patenten (1884 -1889
E1-017-10Gemeente algemeenE101710Verslag Toestand der Gemeente Losser in 1890. Hierin ook: Verslag landbouw enquête 1890
E1-017-11Gemeente algemeenE101711Losser’s verweer tegen afscheiding van Berghuizen (1926(
E1-017-12Gemeente algemeenE101712Notulen gemeenteraad 19/12/1945 en 19/8/1946
E1-017-13Gemeente algemeenE101713Alg. Politieverordening (1949)
E1-017-14Gemeente algemeenE101714Overzicht archivalia in gem. archief Losser die van belang zijn voor de geschiedenis.
E1-017-15Gemeente algemeenE101715Statistische gegevens gemeente Losser 1978
E1-017-16Gemeente algemeenE101716Alg. subsidieverordening 1989
E1-017-17Gemeente algemeenE101717Begrotingskranten 2001 en 2002
E1-017-18Gemeente algemeenE101718Raadsperiode 1998-2002. Taakverdeling/adressenlijst/zitplaatsverdeling
E1-017-19Gemeente algemeenE101719Bidbook Historisch Centrum Twente
E1-017-20Gemeente algemeenE101720Dorpsagenda met uitvoeringsplan (2014)
E1-017-21Gemeente algemeenE101721Omnummeringstabellen (1961)
E1-017-22Gemeente algemeenE101722Huisnummer R 102 (van ’t Rot, later Meidoornstraat 1)
E1-082-01Gemeente algemeenE108201Oude bouwtekeningen Overdinkel uit archief Joke Küpers-Oude Kempers. Ongesorteerd in 1 doos.
E1-018-01Gemeente algemeenE101801Cultuurnota (concept 1998)
E1-018-02Gemeente algemeenE101802Welstandsnota + brochures (definitief 2004)
E1-018-03Gemeente algemeenE101803Welstandsnota (concepten 2003)
E1-018-04Gemeente algemeenE101804Beeldkwaliteitsplan Losser-Centrum (concept 1998)
E1-018-05Gemeente algemeenE101805Ontwerp Monumenten- en subsidieverordening (2005)
E1-018-06Gemeente algemeenE101806Ouderen in Overdinkel (1981)
E1-018-07Gemeente algemeenE101807Structuurplan Overdinkel (1975)
E2-019-01BevolkingsregisterE201901Gezinssamenstelling 1723-1811 A t/m Luy
E2-019-02BevolkingsregisterE201902Gezinssamenstelling 1723-1811 Luy t/m Z
E2-019-03BevolkingsregisterE201903Volkstelling 1748
E2-019-04BevolkingsregisterE201904Volkstelling 1748 betr. De Lutte (boekje Hennie Egbertink)
E2-019-05BevolkingsregisterE201905Volkstelling 1795
E2-019-06BevolkingsregisterE201906Lijsten naamsverandering 1811-1812
E2-019-07BevolkingsregisterE201907Hoofden van huisgezinnen gemeente Losser (1864-1870)
E2-019-08BevolkingsregisterE201908Index kostgangersregister 1900
E2-019-09BevolkingsregisterE201909Bevolkingsontwikkeling 1921-1972
E2-019-10BevolkingsregisterE201910Personen welke verstorven of vertrokken zijn (1724)
E2-081-01BevolkingsregisterE208101Ringbanden met diverse genealogische informatie verzameld en vastgelegd door Joke Küpers-Oude Kempers, te weten bevolkingsadministratie, kadastrale gegevens, Nationale Militie). Ringbanden los in de doos.
E2-081-02BevolkingsregisterE208102Noodgericht Losser. Ondertrouwboek 1795 – 1806. Losse bladen (kopieën) in 1 omslag.
E3-020-01DTB boekenE302001Doopboek Losser (RK), 1e helft, 1716-1765 (GWT afd. Twente NGV)
E3-020-02DTB boekenE302002Doopboek Losser (RK), 2e helft, 1766-1812 (GWT afd. Twente NGV)
E3-020-03DTB boekenE302003Doopboek De Lutte (RK), 1799-1812 (GWT afd. Twente NGV)
E3-020-04aDTB boekenE302004aDoopboek (NG) Losser 1677-1811, Trouwboek (RK) Losser 1716-1811
E3-020-04bDTB boekenE302004bTrouwboek (RK) De Lutte 1799-1812 (GWT afd. Twente NGV)
E3-020-05DTB boekenE302005Trouwboek Chr. Geref. Kerk tot Losser , 1685-1791
E3-020-06DTB boekenE302006Doopboek Gereformeerde gemeente te Losser , 1667-1811
E3-020-07DTB boekenE302007Doopboek (RK) Schuurkerk (transcriptie + fotokopie origineel), 1774-1803
E3-020-08DTB boekenE302008Trouwboek v/a 1716 Klooster Glane
E3-020-09DTB boekenE302009Trouwboek (RK), 1800-1811
E3-020-10DTB boekenE302010Overlijdensregister ca. 1760-1811 A-Z op Achternamen
E3-020-11DTB boekenE302011Overlijdensregister ca. 1760-1811 A-Z op Voornamen
E3-020-12DTB boekenE302012Doopboek Klooster Glane v/a 1716
E4-021-01Diverse RegistersE402101Verpondingsregister 1602
E4-021-02Diverse RegistersE402102Vuurstedenregister 1682
E4-021-03Diverse RegistersE402103Vuurstedenregister 1675
E4-021-04Diverse RegistersE402104Vuurstedenregister 1751
E4-021-05Diverse RegistersE402105Schattingsregister 1757
E4-021-06Diverse RegistersE402106Betaling hoofdelijke omslag ingezetenen gemeente Losser
E4-021-07Diverse RegistersE402107Hoofdelijke omslag gemeente Losser 1869 (boekje)
E4-021-08Diverse RegistersE402108Grondbelasting 1820
E4-021-09Diverse RegistersE402109Uittreksels uit diverse registers
E4-021-10Diverse RegistersE402110Lijsten van Gereformeerde en Roomsche zielen (1798)
E5-022-01aGemeente gidsenE502201aGemeentegids 1992/93 tot 2004/05 (1999/00 en2001/02 ontbreken)
E5-022-01bGemeente gidsenE502201bGemeentegids 2006 tot 2013 (compleet)
E6-023-02Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenE602302Adresboek Losser 1952
E6-023-03Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenE602303Mededelingenbladen gemeente Losser (september 1965 tot januari 1969;
E6-023-04Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenE602304Gemeentegidsen 1960, ± 1970, 1979, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90
E6-023-05Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenE602305Wie, wat, waar Losser (1974)
E6-023-06Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenE602306Blik op Losser (1975)
E6-023-07Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenE602307Ontwerp uitbreidingsplan Losser 2006 (met kaarten)
E6-023-08Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenE602308Themakatern 200 jaar gemeente Losser (2011)
E6-023-09Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenE602309Kaarten
E6-023-10Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenE602310De Marke Losser omstreeks 1830
E6-023-11Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenE602311Kaart gemeente Losser omstreeks 1890
E6-023-12Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenE602312Stafkaarten Enschede, Losser, Glanerbrug (1952), De Lutte (1933)
E6-023-13Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenE602313Kaarten uit Nieuwe Dinkellander (?) Losser, Overdinkel en De Lutte (1965)
E6-023-14Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenE602314Straatnamenkaart Losser (z.j.)
E6-023-15Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenE602315Plattegronden
E6-023-16Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenE602316Kleurenplattegrond Losser, 1e druk en 2e druk (z.j.)
E6-023-17Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenE602317Stadsplattegrond hp reclame Eibergen, Losser , Overdinkel, De Lutte (z.j.)
E6-023-18Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenE602318Plattegrond Losser 1998, 2000, 2002, 2005, 2007
E6-023-19Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenE602319Plattegrond Losser Via Plan (1995)
E6-023-20Gemeentegidsen, Kaarten, PlattegrondenE602320Plattegrond Losser Uitg. gem. Losser (z.j.)
F-024-01Toeristische InformatieF02401Fiets- en wandelroutes en kaarten
F-024-02Toeristische InformatieF02402Losser, overige info
F-024-03Toeristische InformatieF02403Dinkel + Dinkeldal, kunstschatten en natuur
F-024-04Toeristische InformatieF02404Twente, Euregio
F-024-05Toeristische InformatieF02405Gids Enschede e.o., 1889 (fotokopie)
F-024-06Toeristische InformatieF02406Overijssel algemeen
G1-025-01Verkeer en vervoerG102501Kopieën diverse artikeltjes tramlijn Denekamp- Oldenzaal-Gronau
G1-025-02Verkeer en vervoerG102502Enkele trein/tramkaartjes uit beginperiode tramlijnen carnavalstrein 4/2/1967
G1-025-03Verkeer en vervoerG102503Bouwtekeningen station Losser + emplacement
G1-025-04Verkeer en vervoerG102504Tolweg Losser-Oldenzaal (Tw. Crt. 08/01/1975)
G1-025-05Verkeer en vervoerG102505Tol Kribbenbrugge (1721)
G1-025-06Verkeer en vervoerG102506Zur Denkmallok am Bahnhof Gronau
G1-025-07Verkeer en vervoerG102507Schouw over de waterleidingen Losser (1965)
G1-025-08Verkeer en vervoerG102508Krantenknipsel Snoeyinksbeek (1982)
G1-025-09Verkeer en vervoerG102509Aanleg A1
G1-025-10Verkeer en vervoerG102510Kranten betreffende de A1
G1-025-11Verkeer en vervoerG102511Straatnaamgeving
G1-025-12Verkeer en vervoerG102512Krantenknipsels straten en wegen
G1-025-13Verkeer en vervoerG102513Onderhoud straten en wegen (1781)
G1-025-14Verkeer en vervoerG102514Opgave waterleidingen in de te verdelen Marke Beuningen (1841) . Incl. plan geprojecteerde wegen.
G1-025-15Verkeer en vervoerG102515Verkeersplannen
G1-025-16Verkeer en vervoerG102516Kaart met rivieren en wegen in Oost-Nederland
G1-025-17Verkeer en vervoerG102517Dienstregeling TAD (1960)
G2-026-01Op een om een klein stationnetjeG202601Op een Klein stationnetje ; Alle documentatie (HKL 2003)
H1-027-01Historische gebouwen en hun bewonersH102701PowerPoint Monumenten van Losser
H1-027-02Historische gebouwen en hun bewonersH102702Aantekeningen over diverse gewaarde erven
H1-027-03Historische gebouwen en hun bewonersH102703Duivelshof
H1-027-04Historische gebouwen en hun bewonersH102704Redemptoristenklooster Glane
H1-027-05Historische gebouwen en hun bewonersH102705Erve Honi(n)glo
H1-027-06Historische gebouwen en hun bewonersH102706Erve Lakerink
H1-027-07Historische gebouwen en hun bewonersH102707Boerderij Van Langen
H1-027-08Historische gebouwen en hun bewonersH102708Erve Lentfert
H1-027-09Historische gebouwen en hun bewonersH102709Erve Leusink
H1-027-10Historische gebouwen en hun bewonersH102710Verkoop woonhuis Doctor Lippinkhoff (1743)
H1-027-11Historische gebouwen en hun bewonersH102711Erve Middelkamp
H1-027-12Historische gebouwen en hun bewonersH102712Boerderij Monninkhof
H1-027-13Historische gebouwen en hun bewonersH102713Rekeningen voor aankoop grond Nijhuis (1806/1826)
H1-098-02Historische gebouwen en hun bewonersH109802Ons Gebouw.
H1-027-15Historische gebouwen en hun bewonersH102715Over de Ravenhorst en erve De Regter in Losser
H1-027-16Historische gebouwen en hun bewonersH102716Foto’s Kotten De Reeker en Kotten de Heersche in de Beekhoek (1983)
H1-027-17Historische gebouwen en hun bewonersH102717Aankoop van boerderijen in de Marke, 3 februari 1743 (door Nitert en Teijlers)
H1-027-18Historische gebouwen en hun bewonersH102718Scholtinkhof, diverse beleningen
H1-027-19Historische gebouwen en hun bewonersH102719Erve Spiele
H1-027-20Historische gebouwen en hun bewonersH102720Het Teijlershuis (en zijn bewoners)
H1-027-21Historische gebouwen en hun bewonersH102721Het Teylersmuseum (Haarlem)
H1-027-22Historische gebouwen en hun bewonersH102722Erve Welpelo
H1-027-23Historische gebouwen en hun bewonersH102723Erve De Wigger
H1-028-01Historische gebouwen en hun bewonersH102801Gemeentehuis (oud en nieuw). Specials Twentsche Courant en Dagblad Tubantia t.g.v. opening nieuwe gemeentehuis (1970). Incl. Editie Tubantia op de dag van de opening.
H1-028-02Historische gebouwen en hun bewonersH102802Erve Ha(a)nhof
H1-028-03Historische gebouwen en hun bewonersH102803Het Hengelhoes
H1-028-04Historische gebouwen en hun bewonersH102804Boedelscheiding nalatenschap Henricus Keller/Aleida Leurink (1761)
H1-028-05Historische gebouwen en hun bewonersH102805Erve Kopshof
H1-028-06Historische gebouwen en hun bewonersH102806Het erve Verbeck
H1-028-07Historische gebouwen en hun bewonersH102807Erve Achterhuis
H1-028-08Historische gebouwen en hun bewonersH102808Erve Binckhorst (De Lutte), incl. genealogische gegevens
H1-028-09Historische gebouwen en hun bewonersH102809Borg Beuningen
H1-028-10Historische gebouwen en hun bewonersH102810Huis te Brecklenkamp
H1-028-11Historische gebouwen en hun bewonersH102811Erve Deppenbroek
H1-028-12Historische gebouwen en hun bewonersH102812Erve Perrevoort; fam. Deppenbroek (Lonneker)
H1-028-13Historische gebouwen en hun bewonersH102813Egberink
H1-028-14Historische gebouwen en hun bewonersH102814Eigendomsbewijs dd.19-05-1912 voor Wiebe Kelder van 2 woningen
H1-028-15Historische gebouwen en hun bewonersH102815Overdracht perceel grond te Losser op 9-8-1906 door Gerhard Hanterink aan M.L. Zilversmit, koopvrouw, weduwe van Abraham Joes (??)
H1-028-16Historische gebouwen en hun bewonersH102816Notariële akten uit archief notaris Greve te Enschede (met index)
H1-028-17Historische gebouwen en hun bewonersH102817Stukken betreffende Mulderman / Mulderink. Zie ook het ‘boek’ van Hans Mulderink in onze bibliotheek
H1-028-18Historische gebouwen en hun bewonersH102818Stukken voor boerderijonderzoek nog nader te beschrijven
H1-028-19Historische gebouwen en hun bewonersH102819Bonkenhoes (opgravingen)
H1-028-20Historische gebouwen en hun bewonersH10282050 jaar gemeentehuis (14-8-2020)
H1-098-03Historische gebouwen en hun bewonersH109803Aanwijzing Kerk en Aleida Leurinkhuis als Rijksmonument (1963 en 1970)
H1-029-01Historische gebouwen en hun bewonersH102901Diverse notariële akten betr. fam. Essenhuis (zandsteenfabriek, Berghuizen). Begin 20-ste eeuw.
H1-029-02Historische gebouwen en hun bewonersH102902Veldschetsen Erve Welpelo van de hand van dr. Everhard Jans (13-06-1995)
H1-029-03Historische gebouwen en hun bewonersH102903Hof te Brunink (Enschede) met info uit doopboek klooster Glane
H1-029-04Historische gebouwen en hun bewonersH102904Rond de Oldenhove (correspondentie en knipsels-1984/85)
H1-029-05Historische gebouwen en hun bewonersH102905Verkoop Erve Snoeijink 28-06-1858 + enige genealogische gegevens
H1-029-06Historische gebouwen en hun bewonersH102906Erve Mulderink/Mulderman + enige genealogische gegevens
H1-029-07Historische gebouwen en hun bewonersH102907Het Heininkshoes in Dorp Losser (uitg. HKL 1975)
H1-029-08Historische gebouwen en hun bewonersH102908Erve Zwaferink
H1-029-09Historische gebouwen en hun bewonersH102909De Ravenhorst
H1-029-10Historische gebouwen en hun bewonersH102910HKL fietstocht 05/06/1977 langs de gewaarde erven
H1-030-01Historische gebouwen en hun bewonersH103001Monumenten Inventarisatie Project (MIP)
H1-030-02Historische gebouwen en hun bewonersH103002Erve De Heersche
H1-030-03Historische gebouwen en hun bewonersH103003Monumentenroute door Dorp Losser
H1-030-04Historische gebouwen en hun bewonersH103004Gemeentelijke Monumentenlijst Losser 2008
H2-031-01Martinustoren en kerkH203101Documentatie (uit archief RMZ Zeist) over de toren van Losser
H2-031-02Martinustoren en kerkH203102Artikel uit Trans-Isalanius , maart 1972 (L.H.M. Olde Meijerink)
H2-031-03Martinustoren en kerkH203103Informatieboekje St. Martinustoren (jaar: ???)
H2-031-04Martinustoren en kerkH203104Folders Martinustoren (19?? En 2011)
H2-031-05Martinustoren en kerkH203105Oude toren te Losser door vuur ernstig bedreigd (1939)
H2-031-06Martinustoren en kerkH203106Notitie mr. H.A.A. van Hazendonk over eigendomsrechten toren en plein (2007)
H2-031-07Martinustoren en kerkH203107Inzamelingsactie Van Heek t.b.v. restauratie toren 1914 (Uit;: Troebelen in de Twentse Textiel)
H2-031-08Martinustoren en kerkH203108Losser, dorp rond een eenzame toren. G. Nijkamp op Tw. Scheurkalender 2013
H2-031-09Martinustoren en kerkH203109Informatie inz. Restauratie 2013
H2-031-10Martinustoren en kerkH203110Rapport Stichting Kerkelijk Kunstbezit (2005
H2-031-11Martinustoren en kerkH203111Herinrichting Martinusplein (2000)
H2-031-12Martinustoren en kerkH203112Krantenknipsels Martinustoren
H2-031-13Martinustoren en kerkH203113Tekeningen Jan Jans kopie)
H2-031-14Martinustoren en kerkH203114Informatie en tekeningen klokken (incl. kerkzegel)
H2-031-15Martinustoren en kerkH203115Artikel uit Ons Bedrijf (NAM) 1960
H2-031-16Martinustoren en kerkH203116Over openstelling van de toren. Knipsel uit 1994
H3-032-01De dorpsbleekH303201Jaarverslagen 1987 en 1989 Stichting De Dorpsbleek
H3-032-02De dorpsbleekH303202Handgeschreven stukje over de Bleek en het bleekwachtershuisje
H3-032-03De dorpsbleekH303203Dossiermap van de penningmeester van de Stichting met diverse informatie
H3-032-04De dorpsbleekH303204Oud archief penningmeester Dorpsbleek
H4-030-01KraesenbergH403001Geschiedenis
H4-030-02KraesenbergH403002Diverse correspondentie
H4-030-03KraesenbergH403003Voorbereiding en opening
H4-030-04KraesenbergH403004Kraesgenberg Koerier
H5-030-01SteenfabriekH503001Oprichting en ontstaan
H5-030-02SteenfabriekH503002Keileemgroeve
H5-030-03SteenfabriekH503003Proces, vormen van stenen en bakken e.d.
H5-030-04SteenfabriekH503004Ovens
H5-030-05SteenfabriekH503005Promotiemateriaal
H5-030-06SteenfabriekH503006Diversen
H6-030-01Erve BeerninkH603001Diverse losse bescheiden inz. afbraak en herbouw Erve Beernink
H6-030-02Erve BeerninkH603002Aantekeningen Hennie Kok betr. boek Erve Beernink
H6-030-03Erve BeerninkH603003Boedelscheiding Beernink-Willebrants (1790)
H6-030-04Erve BeerninkH603004Bouwhistorisch onderzoek BBA (2010)
H6-030-05Erve BeerninkH603005Conceptplan van aanpak herbouw Erve Beernink (2010)
H6-030-06Erve BeerninkH603006Urkunde Hermelink/Beernink (negatief)
H7-033-01MolensH703301Molens van Losser, J.J. Luizink
H7-033-02MolensH703302De eerste Losserse windmolen
H7-033-03MolensH703303Teylersmöll
H7-033-04MolensH703304Molen van Kellerhuis
H7-033-05MolensH703305De Lutter windmolen
H7-033-06MolensH703306Diverse molens en molenverhalen
H7-033-07MolensH703307Molenfoto’s
H7-033-08MolensH703308Diversen
H7-087-09MolensH708709Documentatie Luizink over molens. Ongesorteerd. Los in de doos.
H8-999-2 dozenMonumentencommissieH89992 dozenArchief Thea Evers betreffende Monumentencommissie (2 dozen) ondergebracht in Gedeponeerde archieven (in de kelder)
H9-999-kelderOpen Monumentendag (OMD)H9999kelderArchief van de commissie Open Monumentendag gem. Losser v/a 1993 ondergebracht in Gedeponeerde archieven (in de kelder)
I1-037-01Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103701Diverse documentatie over Henk Brinkgreve
I1-037-02Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103702Diverse krantenartikelen over Henk Brinkgreve
I1-037-03Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103703Artikel OD+M 2013/1 over Henk Brinkgreve
I1-037-04Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103704Artikel TCT 01/05/13 over Henk Brinkgreve
I1-037-05Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103705Contact met Annette Niessen-Brinkgreve (2013)
I1-037-06Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103706Tekst toespraak Annette Niessen 05/03/2013 (niet voor publicatie)
I1-037-07Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103707Dit zag ik op 05/03/1945 (Johan Meijerink)
I1-037-08Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103708Inzake het monument Deppenbroekweg (incl. brief ‘rechten en plichten’
I1-037-09Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103709Diversen inzake onthulling monument 05/03/2013
I1-037-09aTweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103709aNieuw monument Oosterbegraafplaats Enschede
I1-037-10Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103710Lezing Jelle Hooiveld 16/02/2013
I1-037-11Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103711Plaatsen van herinnering (boekje + fietskaart + publ. OMD 2013)
I1-037-12Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103712Informatieborden Plaatsen van herinnering incl. Dvd met foto’s
I1-037-13Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103713Subsidie Plaatsen van herinnering
I1-037-14Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103714Stolpersteine in Losser
I1-037-15Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103715Aantekeningen G.E. Jeunink over Losserse Joodse slachtoffers en Rijks Duitsers
I1-037-16Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103716Gebroeders Dijkhuis
I1-037-17Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103717S.S. (Bill) Williams
I1-037-18Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103718John Ingram (vliegtuigcrash in de Haar)
I1-037-19Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103719Job en Jan (door Ben Kuhlkamp)
I1-037-20Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103720Bidprentje fam. Stegge
I1-038-01Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103801Bevrijding Losser/Twente (knipsels etc.)
I1-038-02Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103802Losser weer Vrij (herdenkingsnummer 06/04/1945)
I1-038-03Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103803Briefje (kopie) waarmee Ondergrondse begin april ’45 geallieerden informeerde over militaire situatie in Losser
I1-038-04Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103804Mijn Belevenissen bij de BS in Losser (door Sj. Boorsma) 1 x origineel + 1 x kopie
I1-038-05Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103805Wachtboek peloton Losser van de BS (april ’45 - november ’45)
I1-038-06Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103806Reünie (1989) Lossers peloton Wachttroepen
I1-038-07Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103807Welcome again veterans (1995)
I1-038-08Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103808Dodenherdenking - Bevrijdingsdag - Oorlogsmonument
I1-038-09Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103809Herdenkingen Overdinkel
I1-038-10Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103810Documentatie gesneuvelde Duitsers (in gemeente Losser)
I1-038-11Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103811Bevrijdingsnummer OD+M 2005/1
I1-038-12Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103812Certificaten Holocaust Monument (2 stuks)
I1-038-13Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103813Kabelwacht en andere correspondentie WO II
I1-039-01Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103901Diverse aantekeningen Joh. Luizink inz. WO II
I1-039-02Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103902Aantekeningen kerkklokken uit archief Joh. Luizink
I1-039-03Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103903Lijst met namen NSB-leden
I1-039-04Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103904Gedicht Spoorwegstaking 1944 (W. ter Heersche)
I1-039-05Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103905Enkele boekjes over Holocaust
I1-039-06Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103906Nederland in den Oorlog zoals het werkelijk was (boekjes)
I1-039-07Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103907Diverse distributiebonnen
I1-039-08Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103908Identiteitskaart Sj. Boorsma + ledenlijst O.I.W. Nederland + draagband NBS/SG
I1-039-09Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103909Boekje Losser weer vrij. 75 jaar Bevrijding (2020)
I1-039-10Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103910Jo ter Laak
I1-084-01Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I108401Correspondentie inz. Heering/Benneker. (zie OD+M 2019/2. Interessant i.v.m. Bijzondere Rechtspleging m.b.t weduwe Heering. Vertrouwelijk. 1 omslag
I1-084-05Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I108405Aantekeningen Gerrit Jeunink inz. Oorlogsslachtoffers incl. Ned. Indië. 1 omslag
I1-084-07Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I108407Diverse gegevens betr. B.A. Poorthuis (geb. 31-12-1926), met name documentatie over zijn diensttijd in Ned. Indië (9-7-1947 tot 14-4-1950). Los in 1 omslag.
I1-036-04Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103604Diverse gegevens betr. G.L. Nijkerken. Geb. 10-02-1910. Gesneuveld in Indië. Info verzameld door Gerrit Jeunink.
I1-036-05Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I103605Diverse gegevens betr. John Ingram en Stanford Williams (geallieerde vliegers).Info verzameld door Gerrit Jeunink.
I1-089-07Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I108907Kamp Vught en de Vughtenaren (Oudheidkamer Vught 1984). Kopie van een boek.
I1-092-03Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I109203Enkele kaarten ‘Bevrijding’
I1-092-09Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I109209Doek waarmee op 5 maart 2013 het monument voor Henk Brinkgreve onthuld is.
I1-092-10Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I109210Aantekeningen/knipsels etc. van oud-wethouder Meijerink betr. Joodse monumentje.
I1-093-02Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I109302Informatie over Johannes Bakker (1920 – 1947). Genoemd op oorlogsmonument (Ned. Indië)
I1-093-03Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I109303Oorlogszakboekje + identiteitsplaatje Herman Fiselier (geb. 29-3-1919)
I1-094-10Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I109410Enige informatie betr. oorlogsmonument en Klootschietersgedenksteen
I1-040-01Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I104001Kranten(knipsels) Begin van de oorlog
I1-040-02Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I104002Kranten(knipsels) Bevrijding algemeen
I1-040-03Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I104003Kranten(knipsels) Herinnering
I1-040-04Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I104004Kranten(knipsels) 1941-1944
I1-040-05Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I104005Kranten(knipsels) Duitse kranten
I1-040-06Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I104006Kranten(knipsels) Zaak Ria Hermans/Coen Hilbrink
I1-040-07Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I104007Duitse propaganda
I1-040-08Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I104008Diverse interessante Twentse kranten uit de oorlog (schenking Jan Keppels)
I1-085-09Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I108509Oude kranten (Inleiding tot WO I en II). Los in de doos.
I1-093-04Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I109304Krantenknipsels Eerste Wereldoorlog
I1-093-05Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I109305Recente knipsels WO II
I1-093-09Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I109309Informatie Hervormd Losser in de oorlog (t.b.v. Joh. Luizink voor zijn boek)
I1-099-03Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I109903De Wervelwind; verspreid door de RAF, april 1943
I1-099-04Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I109904Nederland in nood Leesboek voor de jeugd (1946)
I1-099-05Tweede wereldoorlog ( en Nederlands Indie)I109905Boekjes over oorlog in Enschede
J-041-01Volkshuisvesting ; SWL J04101Diversen betreffende de Stichting Woningbelangen Losser
K1-042-01Politiek en vakbondenK104201Diversen KVP tot ca. 1975 (o.a. oprichting afd. De Lutte en Overdinkel)
K1-042-02Politiek en vakbondenK104202Diverse personen KVP jaren ’60 en ‘70
K1-042-03Politiek en vakbondenK104203Verslagen van vergaderingen ’60 er jaren KVP
K1-042-04Politiek en vakbondenK104204Diverse briefwisselingen contacten andere plaatsen en partijen KVP
K1-042-05Politiek en vakbondenK104205Namenlijsten KVP
K1-042-06Politiek en vakbondenK104206Bestuur CDA, ledenvergaderingen en notulen v/a 1980
K1-042-07Politiek en vakbondenK104207CPN pamflet Gemeenteraadsverkiezing 194? (Willem Game)
K1-042-01Politiek en vakbondenK104201R.K. Werkliedenvereniging opgericht 9/8/1895
K1-042-02Politiek en vakbondenK104202Feestprogramma 40 jarig bestaan St. Lambertus afd. Losser (opgericht 1919)
K1-042-03Politiek en vakbondenK10420370 jaar CNV afd. Losser. Unitas 1919
K1-042-04Politiek en vakbondenK104204wat is dit ?
K1-042-05Politiek en vakbondenK104205Bouw en Houtbond FNV. 75 jaar afd. Losser (14/10/1992)
K1-042-06Politiek en vakbondenK104206Industriebond FNV afd. Losser (1919-1994)
K1-042-07Politiek en vakbondenK104207R.K. Boeren en Tuindersbond afd. Losser (1919-1994)
K1-086-01Politiek en vakbondenK108601Gemeenteraadsverkiezingen 1986 (CDA)
K1-086-02Politiek en vakbondenK108602Gemeenteraadsverkiezingen 1990 (CDA)
K1-086-03Politiek en vakbondenK108603Gemeenteraadsverkiezingen 1994 (CDA)
K1-086-04Politiek en vakbondenK108604Gemeenteraadsverkiezingen 1998 (CDA)
K1-086-05Politiek en vakbondenK108605Gemeenteraadsverkiezingen diverse jaren/diverse partijen
K1-036-06Politiek en vakbondenK1036063 notulenboeken Chr. Werkmansbond (1925 – 1948). Door dokter J. Brandenburg gevonden op de vuilnisbelt. 3 boekjes los in de doos.
L1-043-01OnderwijsL104301Aktes van benoeming e.d. van Herman en Annie Bourgonje – Sanderink incl. aantekeningen over onderwijs in Losser
L1-043-02OnderwijsL104302‘Jan zonder vrees’, voorleesboek van meester Mulderink geschonken door zoon pater Tonny (1994, Nieuw Guinea)
L1-043-03OnderwijsL104303Diverse onderwijsbescheiden H. Sanderink
L1-043-04OnderwijsL104304Siertekenboek van Riki Ekkelboom (geh. Met Gerard Zuithof)
L1-044-01OnderwijsL104401Schrijfboek van M. Thiehatten (1896)
L1-044-02OnderwijsL104402Bouw en verbouw scholen
L1-044-03OnderwijsL104403Inspectie, onderwijsgenootschap (fotokopieën)
L1-044-04OnderwijsL104404Proces over inkomsten kosterij (1722)
L1-044-05OnderwijsL104405Opening Martinusschool (oud en nieuw)
L1-044-06OnderwijsL104406ULO, Mavo de Esch, Volksuniversiteit
L1-044-07OnderwijsL104407Peuterzalen, kinderdagverblijven
L1-044-08OnderwijsL104408Brochures SKOLO
L1-044-09OnderwijsL104409Plakboek Mariaschool (geschenk Riki Zuithof –Ekkelboom)
L1-045-01OnderwijsL104501Jubileumboekjes van diverse scholen
L1-045-02OnderwijsL104502Culturele Basisvorming (CuBaVo)
L1-045-03OnderwijsL104503Schriften A. Poorthuis (20ste eeuw)
L1-045-04OnderwijsL104504Brief Zuster Castissima aan de Koningin (1967)
L1-045-05OnderwijsL104505Diversen
L1-045-06OnderwijsL104506Jubileum CVO school=Meester Snelschool (50 jaar in 1980)
L1-045-07OnderwijsL104507W. v.d. Bosschool 75 jaar. Krantenknipsel (niet compleet)
M1-046-01ZiekenzorgM104601Bernardusstichting, Dinkelziekenhuis o.a. artsen
M1-046-02ZiekenzorgM104602Correspondentie Bernardusgebouw, St. Maartenstede en Oldenhove
M1-046-03ZiekenzorgM104603Afbraak Oldenhove ca. 1985
M1-046-04ZiekenzorgM104604Boek Bernardusstichting Losser 1916-1991 (Thea Evers)
M1-046-05ZiekenzorgM104605Verleden tijd: Onze voorouders zaten zonder dokter
M1-046-06ZiekenzorgM104606Losserhof (Tw. Crt 1967)
M1-046-07ZiekenzorgM104607Rapport zieken- en ondersteuningsfonds in de gemeente Losser, mei 1925
M1-046-08ZiekenzorgM104608De regionale funktie van kleine ziekenhuizen, dl I Het Dinkelziekenhuis te Losser
M1-046-09ZiekenzorgM104609Rode Kruis
M1-046-10ZiekenzorgM104610Diversen (handschrift over vroedvrouwen in Losser)
M1-046-11ZiekenzorgM104611Maandblad Bernardusstichting (1983)
M1-046-12ZiekenzorgM104612Ziekenzorg in N.O. Twente
N1-047-01CultuurN104701Inventarisatierapport Kultureel werk (Kulturele raad Losser, 1980)
N1-047-02CultuurN104702Kunstschattentoer Losser z.j. (begin 21ste eeuw)
N1-047-03CultuurN104703Openluchttheater
N1-047-04CultuurN104704Rommelpot (1972-2012)
N1-047-05CultuurN104705Brochures Neerlands Volksleven (2x, ca. 1925)
N1-047-06CultuurN104706Muziekvereniging Excelsior
N1-047-07CultuurN104707Zangvereniging Cantica Nova
N1-047-08CultuurN104708Martinikoor
N1-047-09CultuurN104709Diversen Muziekleven Overdinkel
N1-047-10CultuurN104710Er zit honderd jaar muziek in … Losser (door Joop Slot)
N1-083-01CultuurN108301Stukken uit het archief van de (opgeheven) Culturele Raad Losser. Diverse mapjes in 1 doos (nog niet nader beschreven).
N1-084-02CultuurN108402Boekje 100 jaar Sempre Crescendo (1919 – 2019)
N1-084-04CultuurN108404Krantenknipsels betr. muziekactiviteiten, verzameld door Ben Olde Riekerink. Los in 1 omslag.
N1-089-06CultuurN108906Van Stafmuziek naar Luchtmachtkapel (Bertus de Jongeburcht)
N1-094-06CultuurN109406Bevrijdingsconcert Excelsior 2015 i.s.m. HKL
N2-048-01FolkoreN204801Lossers volkslied (alleen muziek, tekst nog bijvoegen)
N2-048-02FolkoreN204802Bijnamen in Losser
N2-048-03FolkoreN204803Stiepel- en geveltekens (Max Heslinga)
N2-048-04FolkoreN204804St. Maarten
N2-048-05FolkoreN204805Schuttersvereniging St. Märten (1924 – 1984)
N2-048-06FolkoreN204806Koninginnefeesten 1908 en 1912; Twentse Week 21-28 juli z.j. (ca 1950)
N2-048-07FolkoreN204807Brueghelkranten 2002 en 2009 en 2019
N2-048-08FolkoreN204808Eurofolk (1989)
N2-048-09FolkoreN204809Procesverbaal langste salade ter wereld (2011; tgv 200-jarig bestaan gem. Losser)
N2-048-10FolkoreN20481060-jarig jubileum Losser Böggelrieders en Daansers 2014
N2-048-11FolkoreN204811Volkszangdag 1927 (Zangbundeltje voor het Nederlandse volk)
N2-048-12FolkoreN204812Diverse artikelen volkscultuur
N2-098-12FolkoreN209812Ereleden Böggels (1976): Jans van de Knalhut en Hanna van de Fleutpiep
N2-099-01FolkoreN209901Documentatie over 20 Kruisbeelden en Mariakapellen in de gemeente Losser. verzameld door G. Jeunink. In deze map lijst met namen en de nummers 1 t/m 14
N2-099-02FolkoreN209902In deze map de info betreffende de nummers 15 t/m 20
N3-049-01LagaN304901Diverse documentatie etc. over de Laga (2003)
N3-050-01LagaN305001Diverse documentatie etc. over de Laga (2003), m.n. over de Rit van de Koets’n Kearls (incl. een videoband).
N4-051-01CarnavalN405101Carnavalskranten en programmaboekjes Sterrengala
O1-052-01SportO10520125 jaar Avondvierdaagse (1991)
O1-052-02SportO105202Avondvierdaagse in beeld
O1-052-03SportO105203Dorp Losser 1930-1980
O1-052-04SportO105204Diversen over klootschieten o.m. Zingbeukske van Dorp Losser
O1-052-05SportO105205Sportherinneringen in de gemeente Losser (A. Kortemeier)
O1-052-06SportO10520640 jaar Volley ’68 (2008)
O1-052-07SportO10520725 jaar Zwemclub Losser (1990)
O1-052-08SportO10520825 jaar Iphitos (1982-2007)
O1-052-09SportO105209Losserse Tennis Club (10 jaar en 40 jaar), opgericht 1966
O1-052-10SportO105210IJsbaan en visvijver
O1-052-11SportO105211Zwembad Losser
O1-052-12SportO105212Gymnastiek (V&L en SSS Beatrix Overdinkel)
O1-052-13SportO105213Duivensport. De Snelvlucht 75 jaar (1998)
O1-052-14SportO10521460 jaar Schuttersvereniging St. Märten
O1-052-15SportO105215Statuten Vereniging ”Entre Nous” (15 juli 1921)
O1-052-16SportO105216Losserse Pluimvee- en konijnenvereniging (1925- 2000)
O1-052-17SportO105217Knipsels klootschieten + statuten Klootschietfederatie (1/8/1946)
O1-053-01SportO105301KVV Losser, opgericht 1930 (o.a. jubileumboekjes etc)
O1-053-02SportO10530250 jaar rond de bal (KVV), A. Kortemeyer
O1-053-03SportO105303Voetbalverleden gem. Losser, A. Kortemeyer
O1-053-04SportO105304Jubileumboek TAR 60 jaar (1926-1986), Gerard Leeuw
O1-053-05SportO105305Archief v.v. TAR, Gerard Leeuw
O1-053-06SportO105306Prinses Juliana 1920-1995
O1-053-07SportO105307OSV ’31, jubileumboeken 50 en 60 jaar
O1-053-08SportO105308 Programmaboekje 25 jaar PJ (1920 – 1945)
O1-053-09SportO105309Reglement IJsclub (20-11-1897). Zie ook gedeponeerd archief.
O1-089-03SportO108903Diverse brochures vooral van sportwedstrijden
O2-054-01Jeugd en jongerenwerkO205401Internaat de Ravenhorst (krantenknipsels + jubileumboek 50 jaar))
O2-054-02Jeugd en jongerenwerkO205402Bestek en Voorwaarden verbouwing woonhuis-boerderij tot clubhuis de Muchte (1966)
O2-054-03Jeugd en jongerenwerkO205403Rooms-katholiek jeugdwerk 1933-1955 (Frans Nijhof, 2001)
O2-054-04Jeugd en jongerenwerkO205404Scouting
O2-054-05Jeugd en jongerenwerkO205405KPJ 1928-1988
O3-054-01Overige verenigingenO305401Oranjecomité Losser
O3-054-02Overige verenigingenO305402IVN Losser
O3-054-03Overige verenigingenO305403EHBO Losser
O3-054-04Overige verenigingenO305404Seniorenraad + enquête jong/oud (2001) + CUSO
O3-054-05Overige verenigingenO305405KBO Losser (A. Kortemeyer)
O3-054-06Overige verenigingenO305406ABTB (RK Boeren en Tuindersbond);jubileumboek 1919 -1994
O3-054-07Overige verenigingenO305407Uitnodigingen van diverse verenigingen
O3-054-08Overige verenigingenO305408Velletje postzegels t.g.v. 50 jarig bestaan Postzegelvereniging Losser (2016)
O3-089-01Overige verenigingenO308901Stichting Widnoje. Reisverslagen, krantenknipsels, diverse correspondentie. 20 (nog ongenummerde) omslagen in 1 stofmap.
O3-089-02Overige verenigingenO308902Ruslandweek Bibliotheek en bezoek Widnoje
O3-093-10Overige verenigingenO309310Foto tgv 70-jarig jubileum ‘Looft den Heer’ met namen.
O3-101-01Overige verenigingenO310101UVV (Unie van Vrijwilligers). Plakboek mevr. J.G. Gaastra-Steensma (vz. van 1976 – 1985) . Betr. periode 1968 – 1982. In 1 doosje.
O3-101-02Overige verenigingenO310102UVV Jaarverslagen 1978 – 2014 (bijna compleet). Het ‘gesaneerde’ archief van de opgeheven afdeling Losser is te vinden in de bij de HKL gedeponeerde archieven.
O3-101-03Overige verenigingenO310103Mapje met diverse krantenknipsels van UVV
O3-034-01Overige verenigingenO303401Openbare Bibliotheek. Diverse beleidsnotities, werkverslagen van stagiaires, nieuwbouwplannen in de Brink etc. Los in de doos.
O3-035-02Overige verenigingenO303502Openbare Bibliotheek. 2 Bundels met documentatie Oude plannen bibliotheek Lutterstraat en Nieuwbouw Lutterstraat
P2-055-01LandbouwP205501Kasboek OLM afd. Losser 1937-1996
P2-055-02LandbouwP205502Notulen OLM afd. Losser ca. 1967-1998 + diversen
P2-055-03LandbouwP205503CBS gegevens diverse landbouwtellingen (1970, 1980, 1990)
P2-055-04LandbouwP205504Jubileumboek ABTB 1919 – 1994 (zie O.3.a.6)
P3-056-01MiddenstandP305601Klantenboek Holtkamp (1892-1900)
P3-056-02MiddenstandP305602Diverse oude rekeningen Losserse middenstand
P3-056-03MiddenstandP305603Diversen Tabakswinkel Kroeze
P3-056-04MiddenstandP305604Autobedrijf Brilman
P3-056-05MiddenstandP305605Documentatie m.b.t. diverse middenstanders (incl. verhaal door Hans van Huizen
P3-056-06MiddenstandP305606Diverse bescheiden firma ten Brink (afkomstig uit nalatenschap Herman Bourgonje)
P3-056-07MiddenstandP305607Diverse enveloppen met aantekeningen van Gerda Hogebrink betreffende het (nog) niet gerealiseerde project over de Middenstand van Losser (2011).
P3-056-08MiddenstandP305608Diverse administratieve bescheiden firma Knol Overdinkel
P3-057-09MiddenstandP305709Een nieuwe brink voor Losser (vernieuwing van een dorpskern - 1976
P4-057-01Handel, Nijverheid en DienstbverleningP405701Smidsboek Keilvers (1746 – 1870) + genealogische informatie fam. Keilvers
P4-057-02Handel, Nijverheid en DienstbverleningP405702Aantekeningen Zwaverink over Nijverheid in Losser tot 1810
P4-057-03Handel, Nijverheid en DienstbverleningP405703Reglement Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij Losser (1936)
P4-057-04Handel, Nijverheid en DienstbverleningP405704Publicatie nieuwbouw Rabobank 1980
P4-057-05Handel, Nijverheid en DienstbverleningP405705‘Heden verleden’ (door notaris Herman van Hazendonk)
P4-057-06Handel, Nijverheid en DienstbverleningP405706Aantekeningen Joh. Luizink betr. (textiel)industrie
P5-058-01Van HeekP505801Diversen ontstaan
P5-058-02Van HeekP505802Fabrieksreglement 1961
P5-058-03Van HeekP505803Overlijden L. van Heek (1931)
P5-058-04Van HeekP505804Diversen inz. stakingen
P5-058-05Van HeekP505805Van Heekhuis
P5-058-06Van HeekP505806Spoorlijn
P5-058-07Van HeekP505807(Personeels)reizen
P5-058-08Van HeekP505808Memorandum wereldreis L. van Heek jr. (1928)
P5-058-09Van HeekP505809Vergunning boekdrukkerij (1941)
P5-058-10Van HeekP505810Statuten en Reglement Pensioenfonds Van Heek-Scholco (1992 + 1948)
P5-058-11Van HeekP505811L. van Heek Textiles in TCT 6/12/2016
P5-058-12Van HeekP505812Verweven Kunst (Holding Van Heek-Ten Cate N.V. 25 jaar)
P5-058-13Van HeekP505813The art of woven words (Holding Van Heek-Ten Cate N.V. 25 jaar)
P5-058-14Van HeekP505814Informatie m.b.t. het archief van Van Heek Losser
P6-055-01Wouter WitzelP605501Oprichtingsakte Machinefabriek Wouter Witzel NV (1968)
P6-055-02Wouter WitzelP605502Krantenknipsels
P6-055-03Wouter WitzelP605503Bedrijfsinfo
P6-055-04Wouter WitzelP605504Reclamemateriaal
P6-055-05Wouter WitzelP605505Genealogische gegevens fam. Witzel
P6-055-06Wouter WitzelP605506Arbeidsenquete 1890 (vragenlijst opgesteld door A.H.W. Witzel)
P7-059-01MelkfabriekP705901Diverse notariële akten (statuten, eigendomsbewijzen, jaarrekeningen etc.)
P7-059-02MelkfabriekP705902Bezwaarprocedure tegen de sloop (2003)
P7-059-03MelkfabriekP705903Krantenknipsels sluiting (2002)
P7-059-04MelkfabriekP705904Bewijs van aandeel Melkinrichting NV v/h firma Koopmans (27-12-1923)
P7-060-01MelkfabriekP706001Diverse publicaties betr. de Melkfabriek (reclame, kalenders, brochures etc.) (los in de doos).
P7-060-02MelkfabriekP706002Melkcontroleboekjes busnummer 158 (H. ter Heersche) 6 stuks
Q1-061-01KerkenQ106101Request Roomsche Gemeente om in Losser kerk te mogen bouwen (1776)
Q1-061-02KerkenQ106102Inventaris archief parochie HMG (2017)
Q1-061-03KerkenQ106103Inventaris kunstbezit HMG (SKK 1986) met aantekeningen Herman Bourgonje. Plus brief Catharijneconvent inz. Kazuifel uit Losser.
Q1-061-04KerkenQ106104Inventaris kunstbezit HMG (SKK 2000)
Q1-061-05KerkenQ106105Geschiedenis en beschrijving parochiekerk van Losser. Hierin ook info over begraven in Losser
Q1-061-06KerkenQ106106Liturgie viering 75-jarig bestaan HMG kerk (1977)
Q1-061-07KerkenQ106107Diversen 100-jarig bestaan HMG kerk (2002)
Q1-061-08KerkenQ106108Losser en zijn Zouaven (Jan Wiefker)
Q1-061-09KerkenQ106109De Heroverde Burcht, lezing door W.L.S. Knuif (1 januari 1910) + programma viering Eeuwfeest
Q1-061-10KerkenQ106110Familie oorkonde Intronisatie H. Hart van Jezus (02-06-1960)
Q1-061-11KerkenQ106111Kopieën uit HMG archief t.b.v. boek ‘100 jaar HMG’
Q1-061-12KerkenQ106112Krantenknipsel over oude communiebank
Q1-061-13KerkenQ106113Begroting 1893 en 1897 van het parochiaal Armbestuur
Q1-061-14KerkenQ106114Brief pastoor Schaafs aan kardinaal (1946)
Q1-061-15KerkenQ106115Diverse stukken inz. RK kerk en pastorie
Q1-061-16KerkenQ106116Opening nieuwe Martinuskerk (1966)
Q1-061-17KerkenQ106117Jubileum St. Martinuskerk (1991)
Q1-061-18KerkenQ106118Herinnering aan eerste H. mis van W. Janssen (23-08-1911)
Q1-061-19KerkenQ106119Liturgie uitvaart pastoor Brouwer (2-2-1987 overleden)
Q1-061-20KerkenQ106120Pastoor Driever
Q1-061-21KerkenQ106121Installatie pastoor Reerink
Q1-061-22KerkenQ106122Diversen betr. kapelaan Van Huik + huisgenote Ria Peters
Q1-061-23KerkenQ106123Theologica, n.a.v. vertrek pastor Theo Siegmund
Q1-061-24KerkenQ106124Afscheid zuster Astrid van den Berg
Q1-061-25KerkenQ106125Gouden priesterfeest Gerard Bruns (2008)
Q1-061-26KerkenQ106126Verslag van een Lourdesreis (ca. 1950)
Q1-061-27KerkenQ106127Lijst bewoners pastorie (pastoors, kapelaans en huisgenoten)
Q1-061-28KerkenQ106128Leven en werk, laatste aartspriester van Twente (doctoraalscriptie Jan Braakman, 1999)
Q1-061-29KerkenQ106129Uit Ariensarchief (KDC). Inventaris met enkele preken gehouden in Losser
Q1-061-30KerkenQ106130Honderd jaar katholiek Twente (1853-1953)
Q1-061-31KerkenQ106131Orgelwijding HMG (1924)
Q1-061-32KerkenQ106132Diverse aantekeningen parochiegeschiedenis
Q1-061-33KerkenQ106133 J.G. Hobbelink, pastoor/kapelaan. Tw. Crt. 8/5/1980
Q1-061-34KerkenQ106134Het Apollonius Bosch-orgel in de St. Martinuskerk te Losser in 1900. (Mixtuur)
Q1-061-35KerkenQ106135Bankenverhuur 1812
Q1-062-01KerkenQ106201Uittreksel uit Acta Classis Deventer 1601-1633 (waarin Losser!)
Q1-062-02KerkenQ106202Register lidmaten 1697-1791 + 1697 -1820
Q1-062-03KerkenQ106203Klacht ds. Immink tegen J. Teylers (als kerkmeester) wegens het niet indienen van jaarrekeningen (1804)
Q1-062-04KerkenQ106204Overdracht Groote kerk (1/1/1810)
Q1-062-05KerkenQ106205Reactie op verzoek bijdrage te leveren voor kleine behoeftige gemeenten (1839)
Q1-062-06KerkenQ106206Verzekering gebouwen Herv. Gemeente (1840)
Q1-062-07KerkenQ106207Reglement Prot. Vereeniging te Losser (1896) + idem 1933
Q1-062-08KerkenQ106208wat is dit ?
Q1-062-09KerkenQ106209Over Waterstaatskerken (H.P.R. Rosenberg)
Q1-062-10KerkenQ106210Brochure her-ingebruiknames orgel (1991 en 2011)
Q1-062-11KerkenQ106211Viering 400 jaar Hervormden in Losser (7 juni 1998)
Q1-062-12KerkenQ106212Handgeschreven transcriptie stichtingsakte van de Martinus en Antonius Vicarie (15/11/1502)
Q1-062-13KerkenQ106213Historische onderwerpen uit ‘Ons Blaadje’ (fotokopieën)
Q1-062-14KerkenQ106214‘Wij zullen in het huis des Heeren gaan’(2010 - Georg van Slageren) en ‘Een uniek Westfaals orgel’ (2008 - Jan Jongepier)
Q1-062-15KerkenQ106215Info folder (ca. 2000)
Q1-062-16KerkenQ106216Ds. Postma neemt afscheid van Losser (1976)
Q1-062-17KerkenQ106217De eeuw van de familie De Graaf
Q1-062-18KerkenQ106218Doopkaart Albert Kuperus geb. 2-10-1936
Q1-063-01KerkenQ106301Mededelingen HMG 15 april 1944
Q1-063-02KerkenQ106302Parochiegids r.k. Losser en Glane z.j.
Q1-063-03KerkenQ106303Kerkgids r.k. + prot. van Losser en Glane z.j.
Q1-063-04KerkenQ106304Gids voor katholiek Losser 1966
Q1-063-05KerkenQ106305Informatieboekjes Herv. Gemeente 1999/2000 en 2004
Q1-063-06KerkenQ106306Kerkenquete r.k. Losser, Overdinkel en Glane (1977)
Q1-063-07KerkenQ106307Gedenkboek Zusters van Liefde van Schijndel (1836 – 1926)
Q1-063-08KerkenQ106308Klooster Maria Vlucht (tekst van B. van der Molen) + Klooster Almelo (auteur onbekend)
Q1-063-09KerkenQ106309Register Congregatie 3e orde van de H. Franciscus te Losser (opgericht 1884)
Q1-063-10KerkenQ106310Klooster Maria Bijstand Losser. Manuscript mevr. Gervink. Met heel veel informatie over onderwijs en verzorging door de zusters.
Q1-063-11KerkenQ106311Hulst en Glanerbrug; voorspel van het apostolaat der Maristen
Q1-063-12KerkenQ106312Interparochiële vereniging Losser-Overdinkel
Q1-063-13KerkenQ106313Klopjes in Twente (in: Ned. Historiën, mei 1982)
Q1-063-14KerkenQ106314De klopjes, door pastoor L.A. Brouwer z.j.
Q1-064-01KerkenQ106401Uitnodiging slotviering H. Sacramentskerk Glane (9/4/1994)
Q1-064-02KerkenQ106402Kroniek H. Gerardus Majellaparochie (Joke Küpers, 2003)
Q1-064-03KerkenQ106403Historie en parochiegids H. Gerardus Majella Overdinkel (Joke Küpers, 2010)
Q1-064-04KerkenQ106404100 jaar Hervormd Overdinkel (fotokopieën uit kerkblad)
Q1-064-05KerkenQ106405Diversen Herv. gemeente Overdinkel
Q1-064-06KerkenQ106406Hervormden van Glane houden kerkdiensten in grenskantoor (krantenknipsel 1962)
Q1-064-07KerkenQ106407Chronologie van de parochie Overdinkel
Q1-064-08KerkenQ106408Verslag 12 ½ jarig bestaan parochie Overdinkel (Lossersche Courant)
Q1-064-09KerkenQ106409Plechelmusparochie De Lutte (1803 – 1953)
Q1-064-10KerkenQ106410De gebrandschilderde ramen in de prot. kerk Overdinkel
Q1-064-11KerkenQ106411Losser voor en tijdens de Reformatie (uit archief Holst)
Q1-064-12KerkenQ106412Brief aartsbisschop van de Wetering (17/08/1907) waarbij Unitas in de ban wordt gedaan.
Q1-064-13KerkenQ106413Informatie over kerken voor kerkenpadfietstocht in het kader van de LAGA (2003)
Q1-064-14KerkenQ106414Diversen inz. St. Olavklooster Glanerbrug (Maristen)
Q1-064-15KerkenQ106415Stichtingsakte van de Martinus en Antonius Vicarie 15-11-1505 (transcriptie) te Losser (origineel in oud archief Herv. gemeente Losser/HCO)
Q1-064-16KerkenQ106416Lijst van RK priesters in Losser van 1390 – 1904
Q1-064-17KerkenQ106417Syrisch-Orthodoxe klooster Glane
Q1-064-18KerkenQ106418Foto van het zegel van het Catharinaconvent Almelo/Mariavlucht
Q1-064-19KerkenQ106419Correspondentie over medegebruik kapel Bernardusstichting door protestanten (1970)
Q1-064-20KerkenQ106420Verzuim op Maria Hemelvaart 1949 bij Van Heek
Q1-064-21KerkenQ106421Haan terug op de (protestantse) toren
Q1-064-22KerkenQ106422Teksten van een oorkonde van een gift uit het erve Welpelo (17/01/1528)
Q1-064-23KerkenQ106423Geldlening van Diaconie aan Dorp Losser (op het erve Welpelo)
Q1-064-24KerkenQ106424Personeel (zusters) Mariaschool en kleuterschool
Q1-064-25KerkenQ106425Erediploma Ned. St. Gregoriusvereniging voor mevr. L. Rörink-Sanderink
Q1-064-26KerkenQ106426Reglement van het Armenfonds te Dorp Losser (23/04/1902)
Q1-064-27KerkenQ106427Tw. Crt. 09/01/1971 over apostelbeelden in HMGkerk
Q1-064-28KerkenQ10642850-jarig jubileum St. Martinuskerk (2016) en sluiting op 20/11/2016
Q1-064-29KerkenQ106429Pentekening interieur HMG (door Hans Heideman, 1992)
Q1-064-30KerkenQ106430Diverse kwitanties jeugdverenigingen Herv. Kerk (ca. 1950)
Q1-065-01KerkenQ106501Katholieke kerkbode 1932 (niet compleet)
Q1-065-02KerkenQ106502Beknopte kerkgeschiedenis van Losser, verzameld door kapelaan G.M. Pater (1975)
Q1-086-06KerkenQ108606Informatie over predikanten van Losser. Los in 1 omslag.
Q1-088-06KerkenQ108806Diverse documentatie m.b.t. uitgave ‘Kasboek van de dominee’(2017). Los in een omslag
Q1-092-05KerkenQ109205Luther-Bachreis (leden prot. Gemeenten Losser en Glanerbrug). Klein boekje, los in een omslag
Q1-093-01KerkenQ109301Dossier over de kwestie Het Kruis uit de Martinuskerk. Diverse stukken los in een omslag. Herplaatsing in HMGkerk (2017)
Q1-096-01KerkenQ109601‘Alles’ Over Waterstaatskerken. Documentatie los in 1 omslag
Q1-096-02KerkenQ109602Verbouwing Prot. Kerk en Aleida Leurinkhuis (2010)
Q1-096-03KerkenQ109603200 jarig jubileum protestants kerkgebouw Losser (2010)
Q1-096-04KerkenQ109604Monumentale grafstenen prot. begraafplaats
Q1-097-01KerkenQ109701Restitutie der kerken in de Fransche tijd. Documentatie los in een stevig doosje.
Q1-097-02KerkenQ109702Het orgel in de Protestantse kerk van Losser. Documentatie los in 1 omslag.
Q1-098-08KerkenQ109808Receptie Adrie van Huizen 25 jaar organist Herv. Kerk (1990)
Q2-066-01Oud archief Hervormde Gemeente LosserQ206601In deze 6 dozen bevinden zich kopieën van het oud-archief van de Hervormde Gemeente Losser. (Voor zover de originelen zich leenden om gekopieerd te worden). Het oud-archief is in bewaring gegeven aan het HCO (v/h Rijksarchief) in Zwolle. Aldaar te raadplegen onder toegangsnummer 473. De inventaris (beschrijving) van het archief bevindt zich in de laatste doos.
Q2-067-02Oud archief Hervormde Gemeente LosserQ206702In deze 6 dozen bevinden zich kopieën van het oud-archief van de Hervormde Gemeente Losser. (Voor zover de originelen zich leenden om gekopieerd te worden). Het oud-archief is in bewaring gegeven aan het HCO (v/h Rijksarchief) in Zwolle. Aldaar te raadplegen onder toegangsnummer 473. De inventaris (beschrijving) van het archief bevindt zich in de laatste doos.
Q2-068-03Oud archief Hervormde Gemeente LosserQ206803In deze 6 dozen bevinden zich kopieën van het oud-archief van de Hervormde Gemeente Losser. (Voor zover de originelen zich leenden om gekopieerd te worden). Het oud-archief is in bewaring gegeven aan het HCO (v/h Rijksarchief) in Zwolle. Aldaar te raadplegen onder toegangsnummer 473. De inventaris (beschrijving) van het archief bevindt zich in de laatste doos.
Q2-069-04Oud archief Hervormde Gemeente LosserQ206904In deze 6 dozen bevinden zich kopieën van het oud-archief van de Hervormde Gemeente Losser. (Voor zover de originelen zich leenden om gekopieerd te worden). Het oud-archief is in bewaring gegeven aan het HCO (v/h Rijksarchief) in Zwolle. Aldaar te raadplegen onder toegangsnummer 473. De inventaris (beschrijving) van het archief bevindt zich in de laatste doos.
Q2-070-05Oud archief Hervormde Gemeente LosserQ207005In deze 6 dozen bevinden zich kopieën van het oud-archief van de Hervormde Gemeente Losser. (Voor zover de originelen zich leenden om gekopieerd te worden). Het oud-archief is in bewaring gegeven aan het HCO (v/h Rijksarchief) in Zwolle. Aldaar te raadplegen onder toegangsnummer 473. De inventaris (beschrijving) van het archief bevindt zich in de laatste doos.
Q2-071-06Oud archief Hervormde Gemeente LosserQ207106In deze 6 dozen bevinden zich kopieën van het oud-archief van de Hervormde Gemeente Losser. (Voor zover de originelen zich leenden om gekopieerd te worden). Het oud-archief is in bewaring gegeven aan het HCO (v/h Rijksarchief) in Zwolle. Aldaar te raadplegen onder toegangsnummer 473. De inventaris (beschrijving) van het archief bevindt zich in de laatste doos.
Q2-071-07Oud archief Hervormde Gemeente LosserQ207107In de laatste doos bevinden zich ook transcripties van diverse zeer oude (v/a 1404) documenten uit het archief.
Q3-072-01KlöpkeQ307201Kerkblad van de H. Maria Geboorteparochie en de St. Martinusparochie te Losser (jrg 1998-2010)
Q3-098-02KlöpkeQ30980225 jaar ’t Klöpke (2017) + enkele ‘specials’
Q4-073-01400j Hervormden en 100j Maria Geboorte KerkQ407301Alle documentatie boek 400 jaar Hervormden (Georg van Slageren; HKL 1998). 1 doos.
Q4-088-02400j Hervormden en 100j Maria Geboorte KerkQ408802Documentatie boek 100j H. Maria Geboorteparochie 1902 - 2002 (Herman Bourgonje; HKL 2002). 3 omslagen
Q4-091-05400j Hervormden en 100j Maria Geboorte KerkQ4091051 exemplaar van het boek van Herman Bourgonje
Q4-091-05400j Hervormden en 100j Maria Geboorte KerkQ409105Diversen inz. Herman en Annie Bourgonje (overl. 13 en 14 december 2011). (incl. schenkingen en nalp)
Q4-088-05400j Hervormden en 100j Maria Geboorte KerkQ408805Diversen H. Maria Geboortekerk (afkomstig van pastoor Brouwer?)
Q5-074-01Klooster Maria VluchtQ507401Documentatie pater A. Roelofs uit diverse archieven
Q5-074-02Klooster Maria VluchtQ507402Uitgetypt: Huwelijksboek Klooster Glane (Rijksarchief Zwolle; toegang 391)
Q5-074-03Klooster Maria VluchtQ507403Das Leben des Almeloer Schwestern auf Kloster ‘de Glaan’
Q5-075-01Klooster Maria VluchtQ507501Kaartjessysteem documentatie pater Roelofs
Q5-076-01Klooster Maria VluchtQ507601Diverse losse documentatie betr. het (boekje) over het klooster (niet geordend)
R1-077-01Archief HolstR107701Privébescheiden familie Holst
R1-077-02Archief HolstR107702Privébescheiden familie Rikhof
R1-077-03Archief HolstR107703ONDERWIJS (archief Holst)
R1-077-04Archief HolstR107704MILITAIRE DIENST (archief Holst)
R1-077-05Archief HolstR107705BIJNAMEN (archief Holst)
R1-077-06Archief HolstR107706STRAATNAMEN (archief Holst)
R1-077-07Archief HolstR107707PASTOOR OSSE (archief Holst)
R1-077-08Archief HolstR107708OUDE NOTA’S (archief Holst)
R1-077-09Archief HolstR107709Reglement (1902) en Verdeeling (1904) ARMENFONDS LOSSER
R1-077-10Archief HolstR107710Diversen TWEEDE WERELDOORLOG
R1-077-11Archief HolstR107711Nationaal Gedenkteeken voor November 1813. (Plaatselijke commissie Oldenzaal-Losser). 1863
R1-078-01Archief HolstR107801Verkoopovereenkomst uit 1773 (Herman Suthof c.s.)
R1-078-02Archief HolstR107802Waarde vrienden… (1780)
R1-078-03Archief HolstR107803Bijdrage tot de genealogie familie Binckhorst (mr. A. Haga)
R1-078-04Archief HolstR107804Schrijfboek Hermannus Lippinkhof (1822
R1-078-05Archief HolstR107805Naamlijst van de Hoofden der huisgezinnen in de Gemeente Losser (Ruegg)
R1-078-06Archief HolstR107806Oud kasboekje.
R1-078-07Archief HolstR107807Recepten medicijnen voor dierziekten
R1-078-08Archief HolstR107808Kwitantieboekje Jan Bentman voor pacht betaald aan de kerk (getekend door de Kerkelijke ontvanger H.J. Bonke (1844 – 1881)
R1-078-09Archief HolstR107809Oud boekje met aantekeningen, slecht leesbaar
R1-078-10Archief HolstR107810Diverse recepten voor medicijnen voor mens en dier
R1-078-11Archief HolstR107811Aantekenboekje W. Nusmeijer uit kerkelijke geschiedenis Losser
R1-078-12Archief HolstR107812Document inz. Verkleining van kannen i.v.m. accijnsheffing (08-02-1712)
R1-078-13Archief HolstR107813Correspondentie inz. administratieve scheiding Oldenzaal-Losser (1864)
R1-078-14Archief HolstR107814Zur Geschichte der Besitzungen der Abtei Werden
R1-078-15Archief HolstR107815Verklaring Geert Buerrigter (oud 90 jaar) inz. recht van overweg over grond van de vrouw van Elverman (1721)
R1-078-16Archief HolstR107816Oorkonde gift Welpelo in het spijker op het kerkhof (1528). Getypte transscriptie
R1-078-17Archief HolstR107817Register van aangemaakte gronden (Holtink 27 oktober 1786). Copij van origineel handschrift met getypte transcriptie.
R1-078-18Archief HolstR107818Verpondingsregister?
R1-078-19Archief HolstR107819Oud document inz. pacht erve Loisink (13-07-1704)
Y-079-01Stukken zonder verband met het archiefY07901Stukken zonderdirect verband met ons werkgebied, maar bijzonder genoeg om te bewaren
Y-090-01Stukken zonder verband met het archiefY09001Vuurwerkramp 13 mei 2000 Enschede. Boek + kranten. Los in de doos
Y-091-01Stukken zonder verband met het archiefY09101Troonswisseling 30 april 2013. 1 omslag met kranten(knipsels)
Y-098-13Stukken zonder verband met het archiefY09813Getuigschrift trouw bezoek R.K. Militairen Vereenigiging
Z-080-01Over het archiefZ08001Inventaris d.d. 10 maart 2017. (Beschrijving van de inhoud van het archief).
Z-080-02Over het archiefZ08002Oudere versies van de inventaris.