Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

De HKL is door de belastingdienst, onder nummer 8166.57.026/57536, aangemerkt als een (cultureleANBI.
Dat betekent dat aan de HKL gedane giften in principe met een vermenigvuldigingsfactor van 1,25 aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en dat de HKL over ontvangen giften resp. erfenissen geen schenkings- of erfbelasting verschuldigd is.
De secretaris is graag bereid u nadere inlichtingen te verstrekken.

Met ingang van 1 januari 2014 is de wetgeving voor ANBI’s veranderd. Er is een aantal nieuwe voorwaarden gesteld, die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de sector van de ANBI’s te vergroten. Zo zijn ANBI’s nu verplicht diverse gegevens openbaar te maken via een website.

De meeste informatie die nu verplicht is vindt u al sedert jaren op onze site.

 

Naast heel vanzelfsprekende zaken gaat het daarbij om:

  • De namen van de bestuursleden: kijk in het menu bij Bestuur.
  • Onze doelstelling en beleidsplan: kijk in het menu bij Over_ons.
  • Verslag van uitgeoefende activiteiten: kijk in het menu bij Jaarverslag.
  • De vereiste financiële verantwoording. Deze kunt u inzien als PDF in de vorm van de laatst vastgestelde Jaarrekening.

Bij deze financiële stukken wordt nog opgemerkt dat de HKL geen personeel in dienst heeft en dat aan bestuursleden geen beloningen worden betaald.