Agenda

 • ma
  09
  jan
  2023
  20:00Grand Café Smit

  Op maandag 9 januari 2023 houdt de Historische Kring Losser voor haar leden de niejoarsvisite bij Grand Café Smit aan de Brinkstraat. Zoals al jaren traditie is, worden de leden getrakteerd op boerenjong's en knieperkes.

  Ook zal er door middel van de welbekende quiz met plaatjes, de kennis worden getoetst over Losser, Overdinkel en Glane. De winnaar zal een attentie mee naar huis mogen nemen.

  Kortom, vanaf 20.00 uur, voor alle leden een gezellig samenzijn, waarbij men elkaar het beste kan wensen, met bekenden kan praten en nieuwe contacten kan leggen.

 • ma
  06
  feb
  2023
  14:00 - 16:00't Losser hoes lok 1.25

  Op maandag 6 februari houden we een genealogie-inloopmiddag in het Lossers hoes lok 1.25.

  Wilt u iets meer weten over uw familiestamboom kom dan gerust langs. De vrijwilligers van de genealogie zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Bent u al langer op zoek naar familie en komt u niet verder in uw onderzoek misschien kunnen we u daarbij helpen.

  Heeft u een mooie pasfoto, trouwfoto of familiefoto neem deze dan mee. We scannen hem voor u in. Misschien mogen we die dan ook plaatsen in onze database en geven we onze voorouders een gezicht.

  We zijn al flink op weg naar de 100.000 personen in onze database. Kijk maar eens of uw familie er al instaat. Houdt daarbij wel rekening dat we in verband met de privacy geen informatie van levende personen mogen tonen.

 • ma
  13
  mrt
  2023
  20.00 uurGrand Café Hotel Smit, Brinkstraat 34-36 Losser

  Op maandag 13 maart houdt de Historische Kring Losser een ledenavond voor haar leden.

  Tijdens deze ledenavond zal de heer Dr. Ir. Ing. H. Harm Smeenge  een lezing geven over het landschap van Noordoost Twente met als thema aardkundige, ecologische en cultuurhistorische kenmerken als basis voor ruimtelijke vraagstukken.

  Het landschap van Noordoost-Twente is bijzonder vanwege de eeuwenlange wisselwerking tussen de mens en de natuur. Door grote verschillen in aardkundige kenmerken zijn er eigenlijk vier microregio’s te onderscheiden die elk heel eigen kenmerken bezitten. Harm Smeenge zal op basis van zijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen vertellen over deze Twentse rijkdom. In het stroomgebied van de Dinkel wordt verteld over hoe de rivier 12.000 jaar geleden de basis legde voor de kenmerkende afwisseling van bouwlandkampen met eeuwenoude boerderijen, overstromingsdynamiek langs de Dinkel en natte heide- en veengebieden langs de Rijksgrens. Smeenge geeft een tijdreis vanaf de ijstijd met bijbehorende landschappen die elders in de wereld te vinden zijn, maar nu erg lijken op hoe dit gebied eruitzag. Hiervoor werden klimaatgegevens, kennis over geologie, bodem, water, veldnamen, historische gebruiksconflicten (Marke boeken), historische kaarten en interviews met oud-streekbewoners gebruikt. De kasteelopgraving van de Hunenborg in het Volther- en Agelerbroek heeft in 1916 door archeoloog Holwerda plaatsgevonden. Met nieuwe kennis en technieken heeft in 2016 door een team van archeoloog Scholte Lubberink, promovendus Spiekhout en Harm Smeenge een heropgraving plaatsgevonden, waarna vele vragen/mysteries over dit object konden worden ontrafeld. Er wordt verteld wat is aangetroffen en wat dit allemaal betekent over de ouderdom, functie in relatie met omliggende gebied. De Dinkel speelt ook een belangrijke rol in dat deelverhaal. De stuwwal van Ootmarsum met zijn bronnen, watermolens en bijzondere natuur kan niet ontbreken. Er wordt daarom ook stilgestaan over de onmiskenbare rol die de mens heeft bijgedragen aan bijzonder natuurkwaliteit van het gebied, maar ook hoe schaalvergroting heeft geleid tot erosie en verdroging.

  De lezing geeft inzicht over hoe het landschap is ontstaan door het samenspel tussen de aarde, natuur en mens en welke veranderingen en knelpunten hieruit zijn voortgekomen. Vanuit kennis over het verleden zijn lessen te leren die oplossingsrichtingen bieden voor een gezonder landschap voor mens en natuur.