Agenda

 • ma
  09
  jan
  2023
  20:00Grand Café Smit

  Op maandag 9 januari 2023 houdt de Historische Kring Losser voor haar leden de niejoarsvisite bij Grand Café Smit aan de Brinkstraat. Zoals al jaren traditie is, worden de leden getrakteerd op boerenjong's en knieperkes.

  Ook zal er door middel van de welbekende quiz met plaatjes, de kennis worden getoetst over Losser, Overdinkel en Glane. De winnaar zal een attentie mee naar huis mogen nemen.

  Kortom, vanaf 20.00 uur, voor alle leden een gezellig samenzijn, waarbij men elkaar het beste kan wensen, met bekenden kan praten en nieuwe contacten kan leggen.

 • ma
  06
  feb
  2023
  14:00 - 16:00't Losser hoes lok 1.25

  Op maandag 6 februari houden we een genealogie-inloopmiddag in het Lossers hoes lok 1.25.

  Wilt u iets meer weten over uw familiestamboom kom dan gerust langs. De vrijwilligers van de genealogie zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Bent u al langer op zoek naar familie en komt u niet verder in uw onderzoek misschien kunnen we u daarbij helpen.

  Heeft u een mooie pasfoto, trouwfoto of familiefoto neem deze dan mee. We scannen hem voor u in. Misschien mogen we die dan ook plaatsen in onze database en geven we onze voorouders een gezicht.

  We zijn al flink op weg naar de 100.000 personen in onze database. Kijk maar eens of uw familie er al instaat. Houdt daarbij wel rekening dat we in verband met de privacy geen informatie van levende personen mogen tonen.

 • wo
  15
  feb
  2023
  16:00Hoek Glanergrensweg /Gronausestraat Glane


  15 februari 1945, anderhalve maand voor de bevrijding, sloeg het oorlogsgeweld alsnog toe in Glane. De geallieerden wilden het industriegebied van Gronau bombarderen. Men vergiste zich echter in de locatie. Hierdoor liet men per ongeluk 35 brisantbommen vallen boven Glane.
  Het bombardement kostte het leven van twee inwoners van Glane en een in Glane op bezoek zijnde inwoner van Hengelo.
  Daarnaast waren er zeven (zwaar)gewonden. Er was ook sprake van veel materiële schade aan huizen en boerderijen. Zo’n vijfentwintig huizen
  waren verwoest of geheel onbewoonbaar. De meeste schade ontstond aan de huizen aan de Glanergrensweg in de buurt van de Gronausestraat en aan de Hoge Veldweg.

  Deze gebeurtenis wordt herdacht op woensdag 15 februari 2023 om 16.00 uur bij het vorig jaar op de hoek van de Glanergrensweg en de Gronausestraat onthulde monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van dit bombardement.

  Programma herdenking:

  • Welkomstwoord Dorpsraad Glane
  • Toespraak Historische Kring Losser de heer Stefan Korf
  • Toespraak door burgemeester mevr. Cia Kroon
  • Bloemen leggen door
   • burgemeester mevr. Cia Kroon
   • Dorpsraad Glane
   • Comité Veteranen Losser
   • Historische Kring Losser
  • Slotwoord

  De herdenking is openbaar en kan door belangstellenden worden bijgewoond.

 • za
  04
  mrt
  2023
  10.30 uurDeppenbroekweg 8 Losser

  Op zaterdag 4 maart organiseert de Historische Kring Losser de herdenking van Henk Brinkgreve. De herdenking wordt om 10.30 uur gehouden bij het monument aan de Deppenbroekweg 8 in Losser.

  Naast leden van het bestuur van de Historische Kring Losser zullen de burgemeester van Losser mevr. C. Kroon, mevrouw A. Niessen-Brinkgreve en vertegenwoordigers van het comité Veteranen aanwezig zijn.

  Henk Brinkgreve (1915-1945) was reserveofficier bij de artillerie en werd bij de mobilisatie in 1939 opgeroepen in actieve dienst. Na de Duitse inval op 10 mei 1940 wist hij naar Engeland te ontkomen en werd op zijn verzoek geplaatst bij de commando’s. Daar werd hij inlichtingenofficier en later ingedeeld bij het No. 62 commando, een geheime geallieerde commando-eenheid.

  In 1944 werd hij ingedeeld bij het BBO (bureau Bijzondere Opdrachten). De algemene opdracht van BBO was de bundeling van het verzet tot een “Secret Army”. De agenten van het BBO kregen een uitgebreide algemene opleiding. Henk Brinkgreve kreeg ook nog een specialisatie, die “Jedburgh” werd genoemd (naar een plaats in Schotland).

  In de nacht van 11 op 12 september 1944 werd het Jedburgh-team, gedropt in de buurt van Wierden. In betrekkelijk korte tijd slaagde het team er in de lokale verzetsgroepen te verbinden tot één geheel: de BS (Binnenlandse Strijdkrachten).

  Henk Brinkgreve bekleedde de positie van chef-staf van het Gewestelijk Commando van de BS in Overijssel en de Noordoostpolder.

  Op 5 maart 1945 bevond hij zich met een assistent en een koerierster in een boerderij in Losser (huidige adres: Deppenbroekweg 8). De boerderij werd op die dag om onbekende redenen bezocht door twee SS-ers. Brinkgreve wist de aandacht af te leiden, waardoor zijn metgezellen konden ontsnappen. Hijzelf werd doodgeschoten.

  Henk Brinkgreve werd op 9 maart 1945 begraven op de algemene begraafplaats in Losser, maar in juni 1945 met militaire eer herbegraven op de Oosterbegraafplaats aan de Noord-Esmarkerrondweg in Enschede.  In 1946 werd hij postuum benoemd tot ridder Militaire Willems Orde 4e klasse.

  Op het graf stond een sokkel met een bronzen beeld. In 2010 is het beeld gestolen. De familie liet een nieuw gedenkteken maken en zocht een herbestemming voor de sokkel. Men dacht daarbij aan de boerderij, waar Henk Brinkgreve is doodgeschoten. In overleg met de Historische Kring Losser is besloten om, na toestemming van de bewoners van de boerderij ,de sokkel te plaatsen bij het begin van de oprit naar de boerderij waar hij is doodgeschoten. Op 5 maart 2013 is het monument aldaar onthuld.

 • ma
  13
  mrt
  2023
  20.00 uurGrand Café Hotel Smit, Brinkstraat 34-36 Losser

  Op maandag 13 maart houdt de Historische Kring Losser een ledenavond voor haar leden.

  Tijdens deze ledenavond zal de heer Dr. Ir. Ing. H. Harm Smeenge  een lezing geven over het landschap van Noordoost Twente met als thema aardkundige, ecologische en cultuurhistorische kenmerken als basis voor ruimtelijke vraagstukken.

  Het landschap van Noordoost-Twente is bijzonder vanwege de eeuwenlange wisselwerking tussen de mens en de natuur. Door grote verschillen in aardkundige kenmerken zijn er eigenlijk vier microregio’s te onderscheiden die elk heel eigen kenmerken bezitten. Harm Smeenge zal op basis van zijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen vertellen over deze Twentse rijkdom. In het stroomgebied van de Dinkel wordt verteld over hoe de rivier 12.000 jaar geleden de basis legde voor de kenmerkende afwisseling van bouwlandkampen met eeuwenoude boerderijen, overstromingsdynamiek langs de Dinkel en natte heide- en veengebieden langs de Rijksgrens. Smeenge geeft een tijdreis vanaf de ijstijd met bijbehorende landschappen die elders in de wereld te vinden zijn, maar nu erg lijken op hoe dit gebied eruitzag. Hiervoor werden klimaatgegevens, kennis over geologie, bodem, water, veldnamen, historische gebruiksconflicten (Marke boeken), historische kaarten en interviews met oud-streekbewoners gebruikt. De kasteelopgraving van de Hunenborg in het Volther- en Agelerbroek heeft in 1916 door archeoloog Holwerda plaatsgevonden. Met nieuwe kennis en technieken heeft in 2016 door een team van archeoloog Scholte Lubberink, promovendus Spiekhout en Harm Smeenge een heropgraving plaatsgevonden, waarna vele vragen/mysteries over dit object konden worden ontrafeld. Er wordt verteld wat is aangetroffen en wat dit allemaal betekent over de ouderdom, functie in relatie met omliggende gebied. De Dinkel speelt ook een belangrijke rol in dat deelverhaal. De stuwwal van Ootmarsum met zijn bronnen, watermolens en bijzondere natuur kan niet ontbreken. Er wordt daarom ook stilgestaan over de onmiskenbare rol die de mens heeft bijgedragen aan bijzonder natuurkwaliteit van het gebied, maar ook hoe schaalvergroting heeft geleid tot erosie en verdroging.

  De lezing geeft inzicht over hoe het landschap is ontstaan door het samenspel tussen de aarde, natuur en mens en welke veranderingen en knelpunten hieruit zijn voortgekomen. Vanuit kennis over het verleden zijn lessen te leren die oplossingsrichtingen bieden voor een gezonder landschap voor mens en natuur.

 • wo
  15
  mrt
  2023

  Op initiatief van Harry Dekkers, voormalig directeur van de Meester Snelschool en bestuurslid van de Historische Kring Losser, zijn we als Historische Kring Losser (HKL) in 2007 begonnen met een basisschoolproject over de Tweede Wereldoorlog.
  Ieder jaar vragen we een bassischool in de gemeente Losser of men met hun hoogste groep(en) willen deelnemen.

  Dit jaar zullen de groepen 7 en 8 van de openbare basisschool de Saller deelnemen aan het project. Op woensdag 15 maart zal er een les worden gegeven over de Tweede Wereldoorlog. In de les wordt verteld over wat er aan de oorlog voorafging, over de oorlog in Nederland en in Losser en over de Jodenvervolging.

  Op maandag 27 maart gaan de groepen naar het herinneringskamp in Westerbork. Na een film over het kamp en een bezoek aan het museum zullen de leerlingen onder begeleiding van een gids een bezoek brengen aan het voormalige kamp. De kosten van dit bezoek worden betaald door de gemeente Losser.

  De groepen zullen ook aanwezig zijn bij de herdenking van de bevrijding van Losser op 3 april op de algemene begraafplaats aan de Bookholtlaan. Tevens zullen enkele leerlingen aanwezig zijn bij de gemeentelijke herdenking op 4 mei bij het oorlogsmonument op het Martinusplein en een krans leggen namens alle kinderen in de gemeente Losser.

 • zo
  23
  apr
  2023
  13.00 uur

  Op zondag 23 april houden we om 13.00 uur onze jaarvergadering in Grand Café Smit.

  Na afloop van deze vergadering vindt het jaarlijkse uitstapje plaats. Dit keer gaan we naar Ahaus. Aldaar krijgen we een rondleiding van anderhalf uur door de stad en tevens een kort bezoek aan het Schloss Ahaus.

  Na afloop drinken we koffie/thee met gebak in een restaurant in Ahaus.
  We gaan per bus naar Ahaus, welke om 13.45 uur vertrekt vanaf het Raadhuisplein. We zijn om ongeveer 18.00 uur terug in Losser.

  Wij vragen van u een eigen bijdrage van € 10,00 voor dit uitstapje en deelname is voor eigen risico. Het aantal deelnemers is beperkt tot 50 personen en plaatsing is op volgorde van binnenkomst.
  In de Oet Dorp en Marke 2023-1, die in maart uitkomt, kunt u lezen op welke wijze u zich kunt aanmelden.

 • vr
  01
  sep
  2023
  zo
  03
  sep
  2023
  Dorp Losser

  Op 1,2 en 3 september vindt het Bruegheliaans festijn plaats in Losser. De HKL neemt op dit festijn deel aan de kramerij. U bent van harte welkom bij onze kraam.

 • do
  07
  sep
  2023
  10.30 uurHoofdstraat 60 Overdinkel

  Op donderdag 7 september vindt de herdenking plaats van de verzetsstrijder Jo ter Laak. Bij deze herdenking zijn vertegenwoordigers van de gemeente Losser, het comité veteranen Losser en de Historische Kring Losser aanwezig. Ook andere belangstellenden zijn welkom.

  Lees voor meer informatie over Jo ter Laak het artikel op onze OD&M wiki.

   

 • za
  09
  sep
  2023
  10.00 uur - 15.00 uurLosser, Glane Beekhoek en Overdinkel

  Op zaterdag 9 september vindt de open monumenten dag plaats in Losser, Glane Beekhoek en Overdinkel. Diverse monumentale gebouwen kunnen dan worden bezocht.

  Als extra zullen de vrijwilligers van de werkgroep Genealogie en de Fotogroep aanwezig zijn op zaterdag 9 sept van 10:00 tot 15:00 in het Aleida Leurinkshuis.

  Bent u op zoek naar uw voorouders of zoekt u een oude foto's kom dan gerust langs. Heeft u al een stamboom of mooie foto's neem die dan graag mee.

  U bent van harte welkom en kunt het hele programma bekijken via onze Open Monumenten pagina.

   

 • zo
  10
  sep
  2023
  12.00 uur - 16.00 uurSportpark Overdinkel

  De Historische Kring Losser neemt deel aan de door Bruisend Overdinkel georganiseerde activiteit waar verenigingen, organisaties en stichtingen zich kunnen presenteren aan de inwoners van Overdinkel.

 • ma
  09
  okt
  2023
  19.30 uurGrand café Smit Losser

  Op deze avond zal de oud-journalist van dagblad Tubantia Dolf Ruesink zijn interactieve voorstelling 'Feest der Herkenning' (jaren 50 en 60) geven. Dolf Ruesink heeft over de jaren 50 en 60, waarover ook zijn voorstelling gaat, het boek “Bewaar de herinnering” geschreven.

  Telefoneren en televisiekijken bij de buren. Soep, aardappelen, vlees, groente en vla uit één bord eten. De kar met rammelende flessen waarmee de melkboer door de straat trok. Het was de soberheid en charme van de wederopbouwjaren in Nederland.

  Aan de hand van foto’s, brieven, tekeningen, schoolschriften, speelgoed, rapporten en z’n spaarbankboekje reconstrueert Dolf Ruesink (Winterswijk, 1952) op aandoenlijke wijze de memorabele jaren 50 en 60. Door de ogen van een peuter, puber en provo.

  Vanwege de verwachte belangstelling is aanmelding per e-mail voor 1 oktober vereist bij de voorzitter van de HKL de heer Stefan Korf (stefanus.korf@gmail.com), zodat de zaal bij Grand Café Smit kan worden ingericht voor het aantal belangstellenden. De avond begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur

   

 • ma
  13
  nov
  2023
  19.30 uurGrand café Smit Losser

  Wim van Swaaij zal een lezing houden over de Zeeslag op het Schoneveld. Waar is dat nou, denkt u misschien. Maar als u dan Michiel Adriaanszoon de Ruyter hoort komt uw lagere schooltijd weer terug.

  Wim van Swaaij uit Losser, emeritus professor Technische Natuurwetenschappen aan de Universiteit Twente, ging na zijn pensionering geschiedenis studeren. Door zijn grote internationale verdiensten voor de wetenschap waren zijn voetstappen  in  het dorp al opgenomen in het Brueghelpad. Maar nu maken we kennis met zijn liefde voor geschiedenis. En we gaan terug naar de 17eeeuw.
  Het is de avond van 6 juni 1673, tijdens de Derde Engels-Nederlandse Oorlog. Voor de Zeeuwse kust, aan boord van de ‘Zeven Provinciën’, overweegt Michiel Adriaanszoon de Ruyter zijn kansen. Op 10 zeemijlen afstand ( c. 18 km.) ligt als forse overmacht een enorme  vloot, met het puikje van de gecombineerde Franse en Engelse marine, klaar voor de aanval. Het lot van de Republiek der Zeven Provinciën, als vrije republiek, hangt af van wie er wint in deze slag, die de volgende dag gaat beginnen.
  Wim van Swaaij vertelt over de voorgeschiedenis, de politieke situatie, de vloten, de wapens, strategieën en tactieken, de slag zelf, de afloop en het vervolg en ook de betekenis in historisch perspectief. Het belooft een zeer interessante avond te worden.

  De ledenavond vindt plaats bij Grand Café Smit en begint om 20.00 uur.

 • zo
  10
  dec
  2023
  13.00 uur - 17.00 uurDorpsplein Overdinkel

  De HKL is aanwezig op deze Kerstmarkt. U bent van harte welkom bij onze kraam.

 • zo
  17
  dec
  2023
  12.00 - 17.00 uurIn het centrum van Losser

  De HKL neemt deel aan de Christmas Fair. U bent van harte welkom bij onze kraam.